Wat is een BKR-codering en hoe komt u ervan af?

U kunt als consument in veel gevallen worden geregistreerd bij het BKR; bijvoorbeeld als u een lening of creditcard verstrekt krijgt. Op uw BKR overzicht ziet u altijd uw persoonsgegevens, de algemene gegevens van de aan u verstrekte kredieten (het soort krediet, de hoogte van het krediet, etc.) en de gegevens van de organisaties die u de kredieten hebben verstrekt vermeld staan.


Indien er zich bijzonderheden hebben voorgedaan, wordt dit geregistreerd door middel van het plaatsen van BKR coderingen. We onderscheiden de volgende BKR coderingen:

Achterstandscode (code A)

Een achterstandscode wordt geregistreerd als u een betalingsachterstand heeft die aan bepaalde voorwaarden voldoet. Afhankelijk van de kredietsoort wordt een achterstand bij het BKR meestal gemeld na twee of drie maanden.

Herstelcode (code H)

Als u een achterstand heeft gehad maar deze volledig heeft ingelopen, heeft u recht op een herstelmelding. Deze melding laat zien dat u een achterstand heeft gehad, maar dat u deze ook weer heeft ingelopen.

Als u de achterstand voldoet op het moment dat u ook gelijk de hele lening afbetaalt, dan wordt geen herstelmelding geplaatst. De registratie wordt dan immers voorzien van een einddatum, waarmee per definitie ook de achterstand is ingelopen.

Code 1

Als u een betalingsachterstand heeft en hiervoor een betalingsregeling treft, wordt code 1 gemeld bij uw registratie. Deze code laat zien dat u een aflossings- of betalingsregeling heeft getroffen met de kredietverstrekker.

Code 2

Als u gemeld staat met code 2, dan betekent dit dat de kredietverstrekker het gehele bedrag dat u nog verschuldigd was, heeft opgeëist. U bent dan niet meer het afgesproken maandbedrag verschuldigd, maar u moet dan het gehele openstaande bedrag in één keer terugbetalen. Vaak betekent dit ook dat de kredietverstrekker de vordering overdraagt aan een incassobureau.

Code 3

Deze code kan twee verschillende betekenissen hebben:

  1. Afboeking: als de kredietverstrekker in de veronderstelling is dat de vordering niet meer kan worden geïnd, wordt code 3 geplaatst zonder einddatum. Dit betekent dat de kredietverstrekker de vordering op dit moment laat rusten
  2. Kwijtschelding: dit betekent dat u een deel van de vordering voldoet en finale kwijting krijgt voor het restant. Het restant wordt dan kwijtgescholden en u hoeft dit niet meer te betalen. De kredietverstrekker meldt dan code 3 met een einddatum.

Code 4

Als de kredietverstrekker u niet kan bereiken en dus geen contact meer met u kan leggen, wordt u gemeld met code 4. Dit gebeurt doorgaans pas als u langere tijd niet bereikbaar bent of onvindbaar bent.

Verwijderen van BKR coderingen

De bijzonderheidscoderingen bij uw BKR registratie kunnen dus vele betekenissen hebben, maar hebben meestal hetzelfde gevolg; een aanvraag voor een nieuwe lening of hypotheek wordt afgewezen. Dat is zelfs het geval indien het krediet al geruime tijd is ingelost; de BKR codering verdwijnt namelijk in principe pas vijf jaar nadat het krediet is afgemeld bij het BKR.

Wordt u ook belemmerd door een BKR codering en bent u benieuwd of deze kan worden verwijderd? Vraag dan een gratis en vrijblijvend adviesgesprek aan. Een van onze adviseurs staat u dan graag te woord. In dit gesprek wordt uw situatie geïnventariseerd en beoordeeld door de adviseur, die altijd een uitstekende en zeer klantvriendelijke service biedt.