Wat is een BKR-codering en hoe komt u ervan af?

Op deze pagina zetten we de verschillende type BKR-coderingen uiteen. Daarnaast kan Dynamiet.nl vaak helpen om van negatieve coderingen af te komen. Hoe dat kan? Ook dat leggen we graag aan u uit.

U kunt als consument in veel gevallen worden geregistreerd bij het BKR; bijvoorbeeld als u een lening of creditcard verstrekt krijgt. Indien er zich tijdens de aflossing van het krediet 'bijzonderheden' hebben voorgedaan, wordt dit geregistreerd door middel van het plaatsen van negatieve BKR coderingen. Vijf jaar na aflossing van het krediet worden de coderingen automatisch verwijderd bij het BKR.

Hulp nodig om vervroegd van uw BKR-codering af te komen?


We onderscheiden de volgende BKR coderingen:


Achterstandscode (code A)

Een achterstandscode wordt geregistreerd als u een betalingsachterstand heeft die aan bepaalde voorwaarden voldoet. Afhankelijk van de kredietsoort wordt een achterstand bij het BKR meestal gemeld na twee of drie maanden.

Herstelcode (code H)

Als u een achterstand heeft gehad maar deze volledig heeft ingelopen, heeft u recht op een herstelmelding. Deze melding laat zien dat u een achterstand heeft gehad, maar dat u deze ook weer heeft ingelopen.

Als u de achterstand voldoet op het moment dat u ook gelijk de hele lening afbetaalt, dan wordt geen herstelmelding geplaatst. De registratie wordt dan immers voorzien van een einddatum, waarmee per definitie ook de achterstand is ingelopen.

Code 1

Als u een betalingsachterstand heeft en hiervoor een betalingsregeling treft, wordt code 1 gemeld bij uw registratie. Deze code laat zien dat u een aflossings- of betalingsregeling heeft getroffen met de kredietverstrekker.

Code 2

Als u gemeld staat met code 2, dan betekent dit dat de kredietverstrekker het gehele bedrag dat u nog verschuldigd was, heeft opgeëist. U bent dan niet meer het afgesproken maandbedrag verschuldigd, maar u moet dan het gehele openstaande bedrag in één keer terugbetalen. Vaak betekent dit ook dat de kredietverstrekker de vordering overdraagt aan een incassobureau.

Code 3

Deze code kan twee verschillende betekenissen hebben:

  1. Afboeking: als de kredietverstrekker in de veronderstelling is dat de vordering niet meer kan worden geïnd, wordt code 3 geplaatst zonder einddatum. Dit betekent dat de kredietverstrekker de vordering op dit moment laat rusten
  2. Kwijtschelding: dit betekent dat u een deel van de vordering voldoet en finale kwijting krijgt voor het restant. Het restant wordt dan kwijtgescholden en u hoeft dit niet meer te betalen. De kredietverstrekker meldt dan code 3 met een einddatum.

Code 4

Als de kredietverstrekker u niet kan bereiken en dus geen contact meer met u kan leggen, wordt u gemeld met code 4. Dit gebeurt doorgaans pas als u langere tijd niet bereikbaar bent of onvindbaar bent.

Hoe weet u of u een BKR-codering heeft?

Op uw BKR overzicht ziet u altijd uw persoonsgegevens, de algemene gegevens van de aan u verstrekte kredieten (het soort krediet, de hoogte van het krediet, etc.) en de gegevens van de organisaties die u de kredieten hebben verstrekt vermeld staan. Klik hier voor de pagina BKR registratie aanvragen.

Verwijderen van BKR coderingen

De bijzonderheidscoderingen bij uw BKR registratie kunnen dus vele betekenissen hebben, maar hebben meestal hetzelfde gevolg; een aanvraag voor een nieuwe lening of hypotheek wordt afgewezen. Dat is zelfs het geval indien het krediet al geruime tijd is ingelost; de BKR codering verdwijnt namelijk in principe pas vijf jaar nadat het krediet is afgemeld bij het BKR.

Wordt u ook belemmerd door een BKR codering en bent u benieuwd of deze kan worden verwijderd? Vraag dan een gratis en vrijblijvend adviesgesprek aan. Een van onze adviseurs staat u dan graag te woord. In dit gesprek wordt uw situatie geïnventariseerd en beoordeeld door de adviseur, die altijd een uitstekende en zeer klantvriendelijke service biedt.