BKR Registratie uitgelegd. Dé Basisgids van Dynamiet Nederland

De BKR registratie: het is een onderwerp dat veel Nederlanders bezighoudt. Vaak voelt het als een ondoordringbare jungle om aan de juiste informatie te komen. Vervelend, zeker wanneer een BKR registratie in de weg staat van een hypotheek of andere (zakelijke) lening.

Wat is een BKR registratie? Wanneer wordt u geregistreerd en hoe kunt u controleren of u al een registratie op uw naam heeft? Welke gevolgen heeft het voor u?

En hoe kunt u van een BKR registratie afkomen? Wij laten al jarenlang zien dat het kan. (Weinig tijd om te lezen, maar gewoon snel van uw registratie af? Klik dan hier voor een gratis adviesgesprek.)

Dynamiet Nederland gids omtrent BKR registraties

Dynamiet Nederland is al sinds 2012 dé voorvechter van een duidelijker en eerlijker beleid rondom BKR registraties. In deze gids vertellen we u alles wat u moet weten, zodat u precies weet waar u aan toe bent en wat uw rechten en mogelijkheden zijn.

Lees meer over de impact die wij al maakten voor mensen zoals uzelf.

Of bekijk de video waarin Mr. Frank Visser (bekend als de rijdende rechter) vertelt hoe Dynamiet Nederland zich inzet voor meer helderheid rondom de BKR registratie.

Wat is een BKR codering?

Een BKR codering is een bij het Bureau Krediet Registratie geregistreerde lening of tegoed. Deze registraties bij elkaar geven een overzicht van iemands kredietwaardigheid, dat is in te zien voor kredietverstrekkers.

Ook is te zien of iemand op de lening een betalingsachterstand heeft. Dat kan een openstaande achterstand zijn, of een achterstand uit het verleden die inmiddels weer is terugbetaald.

Het BKR houdt van alle Nederlanders zo’n overzicht bij van aangegane leningen en kredieten. Iedereen krijgt dus een BKR codering wanneer hij of zij een lening aangaat.

Ten eerste is dit om kredietverstrekkers een overzicht te geven van uw kredietwaardigheid. Dit helpt hen om te beoordelen of het verantwoord is om u een (nieuwe) lening of krediet te verstrekken. Zij kunnen immers zien of u nog lopende betalingsverplichtingen heeft of in te maken heeft (gehad) met achterstanden.

Daarnaast is het bedoeld om particulieren te beschermen tegen financiële problemen, doordat ze geen onverantwoorde nieuwe leningen kunnen aangaan.

In de praktijk blijkt echter dat een BKR registratie particulieren vaak onevenredig lang in de weg staat om zijn of haar leven te kunnen vormgeven. Dat komt doordat een registratie nog vijf jaar blijft staan, ook nadat de lening of het krediet al lang en breed is terugbetaald.

De missie van Dynamiet Nederland: meer duidelijkheid voor de consument

Dynamiet Nederland is begin 2012 ontstaan vanuit het verlangen om mensen vooruit te helpen wanneer een BKR registratie hun levensdoelen in de weg staat. Vanaf het begin hebben we ons ingezet voor een eerlijker beleid en meer duidelijkheid voor consumenten

Juist omdat men vaak in onzekere tijden wordt geconfronteerd met de gevolgen van een BKR registratie.

Vanaf het begin zijn wij hiervoor – waar nodig via de rechtbank – de strijd aangegaan met het BKR en kredietverstrekkers. Een overzicht van de impact die we hebben gemaakt vindt u hier.

Voordat we verder ingaan op het gevolg en het verwijderen van BKR registraties, is het belangrijk om het verschil tussen een positieve en een negatieve BKR registratie te begrijpen.

Dynamiet BKR registratie

Positieve BKR registratie

Een positieve BKR registratie is een bij het BKR geregistreerde lening of krediet waarop u geen betalingsachterstand heeft opgelopen.

Zo’n registratie is niets om u zorgen over te maken: de meeste Nederlanders hebben wel één of meerdere positieve BKR registraties. Iedere lening of krediet boven de €250,- levert wordt namelijk geregistreerd. Wat veel mensen niet beseffen, is dat dit bijvoorbeeld ook geldt voor een mobiel abonnement met een “gratis” telefoon van ten minste 250 euro.

Banken en kredietverstrekkers zijn verplicht om een nieuw krediet van boven de 250 euro door te geven aan het BKR. Als u zo’n krediet afsluit, krijgt u dus automatisch een registratie bij het BKR. Een positieve registratie houdt in dat er geen bijzonderheden te vermelden zijn, zoals de aanwezigheid van een achterstand.

Voor kredietverstrekkers is het dus alleen maar een teken dat u betrouwbaar bent om aan te lenen.

Invloed van een positieve registratie op uw hypotheek

Heeft u de lening nog niet volledig terugbetaald? Dan heeft een positieve BKR registratie wel invloed op de hoogte van de hypotheek die u kunt krijgen. Doordat u maandelijks een bedrag moet aflossen, heeft een openstaande lening immers invloed op uw maandelijks besteedbare inkomen en dus op uw leencapaciteit.

Een positieve BKR codering:

 • Laat zien dat u aflossingen altijd netjes op tijd betaald heeft
 • Geeft aan dat u als ‘goede betaler’ geregistreerd staat bij het BKR
 • Heeft invloed op de hoogte van een (nieuwe) hypotheek die u kunt krijgen
 • Verdwijnt vijf jaar na terugbetaling van de lening automatisch en kan niet actief worden verwijderd

Een positieve BKR codering heeft dus alleen invloed wanneer u de lening nog niet (volledig) heeft terugbetaald. Dit is in lijn met het doel van dergelijke registraties, om de consument te behoeden tegen het aangaan van onverantwoorde (extra) leningen.

negatieve bkr registratie - kredietwaardigheid

Negatieve BKR registratie

Een negatieve BKR registratie wijst naar een geregistreerde lening of krediet waarop u een betalingsachterstand heeft (gehad). In tegenstelling tot positieve registraties, kunnen ze nog lang verstrekkende gevolgen hebben voor consumenten.

A-codering

Negatieve BKR registraties zijn te herkennen aan de zogenaamde A-codering bij de registratie. Dit noemen we ook wel een achterstandsmelding en het geeft aan dat op de betreffende lening een achterstand in terugbetaling is ontstaan.

H-codering

Wanneer de achterstand weer is ingelopen, wordt de A omgezet in een H-codering. Dit is een herstelmelding, die laat zien dat er sprake was van een achterstand maar dat deze is hersteld.

Daarnaast zijn er nog verschillende cijfers die u in de negatieve BKR codering kunt tegenkomen. De belangrijkste zijn:

 • Code 1 geeft aan dat er een betalings- of aflosregeling is getroffen om de achterstand in te lopen.
 • Een 2 codering geeft aan dat de kredietverstrekker heeft geëist dat het volledige krediet in één keer wordt terugbetaald. Vaak wordt hierbij een incassobureau ingeschakeld.
 • Een 3 codering geeft aan dat er sprake is geweest van een afboeking of kwijtschelding op de openstaande schuld van ten minste €250,-
 • Code 4 geeft aan dat het voor langere tijd niet mogelijk was de schuldenaar te bereiken, waardoor innen van terugbetalingen niet mogelijk was.
 • Bij een kleine hypotheekachterstand met een preventieve betalingsregeling (dus om serieuze achterstanden te voorkomen) wordt code 5 geplaatst.

De coderingen verschillen in ernst en in hoe moeilijk ze het u maken om een nieuwe hypotheek of lening te vinden. Wilt u snel inzicht in uw situatie en mogelijkheden? Plan dan vandaag nog uw gratis en vrijblijvende adviesgesprek in met één van onze specialisten.

Let op: hiervoor is het belangrijk dat u weet met welke (negatieve) BKR registraties u te maken heeft. Weet u dit (nog) niet zeker? Verderop in deze gids bespreken we hoe u deze registraties kunt opvragen.

Samenvattend; een negatieve BKR

 • Is te herkennen aan een A-codering (achterstandsmelding) bij de registratie
 • Geeft via een cijfercodering aan hoe ernstig de situatie is
 • Blijft ook na inlopen van de achterstand zichtbaar met een H-codering (herstelmelding)

Het vervelende is dat ook een negatieve BKR vijf jaar blijft staan. Ook nadat de volledige lening is afgelost blijft dus nog jarenlang te zien dat u in het verleden een betalingsachterstand heeft opgelopen.

Gelukkig is er in veel gevallen de mogelijkheid om een negatieve BKR registratie te verwijderen. Daarover leest u in het laatste hoofdstuk van deze basisgids.

Eerst gaan we dieper in op de vraag wanneer u een registratie krijgt en wat precies de gevolgen zijn.

Wanneer krijg je een BKR registratie?

U heeft nu een beter idee van wat een BKR registratie precies is. Maar wanneer wordt u precies geregistreerd bij het BKR? Hieronder zetten we de belangrijkste zaken op een rijtje die kunnen leiden tot een registratie.

U krijgt een BKR registratie wanneer u:

 • Een doorlopend krediet of lening van meer dan €250,- hebt
 • Meer dan €250,- kunt roodstaan op uw bankrekening (ook wanneer u niet daadwerkelijk rood heeft gestaan)
 • Een private lease auto rijdt (meer informatie)
 • Gebruik maakt van betaling achteraf bij het kopen van spullen
 • In het bezit bent van een creditcard met gespreide betaling in termijnen
 • Hebt gekozen voor een telefoonabonnement met gratis toestel
 • Meer dan drie betalingstermijnen op uw hypotheek hebt gemist

Hierbij gaat het dus om bedragen boven de €250,- U hoeft dus in principe niet te vrezen voor een BKR registratie omdat u eens een broek van €50,- met betaling achteraf heeft gekocht.

Wilt u zeker weten of u vrij bent van BKR registraties? U kunt eenvoudig zelf een overzicht van uw registraties opvragen. Verderop in deze gids laten we zien hoe.

Daarbij is het verder nog goed om te weten dat bijvoorbeeld een studieschuld of hypotheek niet bij het BKR worden geregistreerd. Desondanks heeft zo’n schuld wel gevolgen voor een (nieuwe) hypotheek of lening, omdat het invloed heeft op hoeveel u elke maand beschikbaar heeft voor aflossing.

Zoals gezegd levert een hypotheek wel een (negatieve) BKR registratie op wanneer u meer dan drie betalingstermijnen niet (voldoende) betaalt.

Meer weten? Lees alle details in ons artikel wanneer krijg je een registratie?

Gevolgen bkr registratie voor lening

Gevolgen van een zo’n registratie

De gevolgen van een BKR registratie hangen volledig af van het type registratie. Een registratie kan van invloed zijn op de maximale hypotheek of lening die u kunt krijgen, of kan er zelfs voor zorgen dat een kredietverstrekker u helemaal geen geld zal willen lenen.

Een belangrijke factor is ook dat een BKR registratie vijf jaar blijft staan, ook nadat de lening of het krediet is terugbetaald.

De gevolgen van een positieve registratie

De gevolgen van een positieve BKR-registratie zijn doorgaans beperkt. Het is voor kredietverstrekkers immers een signaal dat u altijd netjes op tijd uw aflossing betaald heeft.

Wel zal het – wanneer de lening of het krediet nog niet volledig is afgelost – van invloed zijn op hoeveel u kunt lenen.

U heeft immers al een maandelijkse aflosverplichting. Dat betekent dat u maandelijks minder geld overhoudt voor aflossing van de nieuwe lening of hypotheek, waardoor de berekening van het maximale bedrag dat u kunt lenen lager zal uitvallen.

Negatieve registratie door betaalachterstanden

Een negatieve BKR registratie heeft al snel ernstiger gevolgen. Zo’n negatieve registratie is immers – zoals u eerder in deze gids kon lezen – een teken dat u in het verleden betalingsachterstand(en) heeft opgelopen.

Kredietverstrekkers zullen daarom terughoudend zijn in het toekennen van een nieuwe lening of hypotheek.

Het moge duidelijk zijn dat een openstaande negatieve registratie (de betaalachterstand is nog niet ingelopen) er sowieso voor zorgt dat een nieuwe lening niet mogelijk is. Het vervelende is echter, dat een negatieve registratie u ook na aflossing van de schuld nog jarenlang in de weg kan zitten.

Zoals we hebben gezien, blijft een registratie nog vijf jaar zichtbaar nadat de betreffende lening is afgelost. Dat betekent in de praktijk dat u nog jarenlang de nadelige gevolgen kunt voelen van een schuld uit het verleden, ook al bent u inmiddels volkomen financieel gezond.

In dat laatste geval de BKR registratie verwijderen uitkomst bieden, zodat u niet nog vijf jaar lang last heeft van een achterstand uit het verleden.

hypotheek met bkr

Hypotheken aanvragen met een BKR:

BKR registraties en hypotheken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zozeer zelfs, dat we dit onderwerp graag kort apart willen uitlichten.

Veel mensen komen tijdens een hypotheekadviesgesprek voor het eerst in aanmerking met het begrip BKR registratie.

De hypotheekadviseur vraagt of er sprake is van BKR registraties en raadt aan om dit te controleren. Wellicht bent u zelf op deze pagina terechtgekomen na een dergelijk gesprek. Hieronder leest u hoe u uw de registratie opvraagt.

Vaak komen mensen er na zo’n gesprek voor het eerst achter dat ze inderdaad een BKR registratie hebben. Zo zijn ze zich er vaak niet bewust van dat een telefoonabonnement met gratis toestel ook al wordt geregistreerd bij BKR.

Het effect van een positieve registratie op een hypotheek

Bij een positieve BKR registratie is voor een hypotheek vaak niet zo veel aan de hand. Dit kan hooguit invloed hebben op de hoogte van de hypotheek die u kunt krijgen. Hiervoor kan het raadzaam zijn om bijvoorbeeld (tijdelijk) de optie om rood te staan op uw bankrekening uit te zetten. Uw hypotheekadviseur kan u hierover adviseren.

Vervelender is wanneer er plots een negatieve BKR registratie boven tafel komt. Zeker wanneer dit een oude betalingsachterstand betreft, kan deze als een verrassing komen. Veel mensen zijn zich er namelijk niet van bewust dat de registratie nog tot vijf jaar na terugbetaling zichtbaar blijft.

Het verwijderen van een negatieve registratie

Dreigt u bij de aanvraag van uw hypotheek in de problemen te komen door zo’n negatieve registratie? Geen nood, wij kunnen u helpen deze te verwijderen. Door een spoedprocedure in gang te zetten kunnen we vaak zelfs voorkomen dat een aangevraagde hypotheek niet door kan gaan. Verspil daarom geen tijd en plan vandaag nog uw intake in.

Lees meer over het afsluiten van een hypotheek met BKR registratie.

BKR opvragen

Mijn BKR registratie(s) opvragen

Misschien kreeg u in een hypotheekadviesgesprek te horen dat het verstandig is om te controleren of u een BKR registratie heeft. Of bent u gewoon benieuwd of u met zo’n registratie te maken heeft.

Wat uw reden ook is: gelukkig kunt u heel eenvoudig een overzicht van uw BKR registraties opvragen.

Uw BKR registratie inzien werkt niet – zoals vaak gedacht – via DigiD. In plaats daarvan maakt BKR gebruik van iDIN. Dit is een identificatiemethode die loopt via uw bank.

Uw BKR registratie overzicht opvragen kan via deze pagina.

Een BKR registratie verwijderen volgens de aanpak van Dynamiet Nederland

Inmiddels weet u alles wat u moet weten over:

 • De BKR registratie
 • Verschillende coderingen
 • Hoe registraties tot stand komen
 • Welke invloed ze op u kunnen hebben
 • Waar u BKR registraties opvraagt

Actieve BKR registratie verwijdering

Rest ons om deze BKR registratie basisgids af te sluiten met datgene waar we ons bij Dynamiet Nederland dagelijks mee bezighouden. Namelijk het verwijderen van negatieve BKR registraties.

Het gaat hierbij specifiek om negatieve BKR registraties, omdat deze – zoals u heeft kunnen lezen – een onevenredige impact kunnen hebben op u als consument.

Actieve BKR registratie verwijdering is relevant wanneer:

 • U te maken heeft met een negatieve BKR registratie
 • De betalingsachterstand is ingelopen
 • Dit een aantoonbaar, onevenredig grote impact op uw leven heeft

Een verzoek tot verwijdering heeft geen kans van slagen wanneer er nog steeds sprake is van een achterstand, of wanneer het een (openstaande) positieve registratie betreft.

Bij een positieve registratie die invloed heeft op hoogte van uw hypotheek, kunt u bijvoorbeeld overwegen het openstaande bedrag volledig af te lossen.

  Stappenplan verwijdering BKR codering

  Wilt u een negatieve BKR registratie verwijderen of aanvechten? Dit is het stappenplan dat Dynamiet Nederland hiervoor doorloopt.

  1. Intake

  We beginnen altijd met een (gratis en vrijblijvend) intakegesprek. Hierin brengt één van onze specialisten uw situatie in kaart en bespreken we samen uw kansen en mogelijkheden.

  Het komt de snelheid van het proces ten goede wanneer u zelf al een overzicht heeft van uw BKR registraties. Hoe u dit aanvraagt, heeft u in het vorige hoofdstuk van deze basisgids kunnen lezen.

  2. Beoordeling van slagingskans

  Na het gesprek met de specialist, beoordelen onze acceptanten of uw verzoek kans van slagen heeft.

  We communiceren deze kans altijd eerlijk naar u, om geen valse verwachtingen te scheppen en u niet onnodig op kosten te jagen.

  Verwachten wij de BKR registratie met succes te kunnen verwijderen? Dan ontvangt u van ons een offerte. Let wel: dit is géén garantie op succes.

  3. Jurist gaat voor u aan de slag

  Nadat u de offerte heeft geaccepteerd, krijgt een vaste BKR registratie jurist toegewezen die voor u aan de slag gaat.

  Dat betekent dat er namens u een bezwaar of klacht omtrent de BKR registratie wordt opgesteld richting de kredietverstrekker, met het verzoek de registratie te verwijderen. De jurist onderbouwt waarom de registratie onterecht is en uw leven onevenredig in de weg staat.

  Is er spoed, bijvoorbeeld vanwege een hypotheekaanvraag die in het gedrang komt? Dan stelt de jurist alles in het werk om het verzoek snel genoeg behandeld te krijgen.

  Uiteraard houden we u actief op de hoogte van de voortgang van het proces.

  4. Eindverslag

  U ontvangt van ons een eindverslag met het behaalde resultaat. In veel gevallen bent u hierna weer in staat om een lening of hypotheek af te sluiten.

  Heeft u na het lezen van deze gids nog vragen, of wilt u graag direct advies op maat bij uw BKR registratie of de verwijdering daarvan? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag verder, zoals we al duizenden mensen zoals u hielpen.

  Vraag een gesprek met een specialist aan

  Veel gestelde vragen over BKR registraties

  Hoe lang blijft een negatieve BKR staan?

  Wanneer krijg je een BKR registratie op je telefoonabonnement?

  Kan een BKR registratie verwijderd worden?

  Specialisten in BKR-registraties

  Sarah van den Berg
  • Behoort tot de absolute top in haar werkveld
  • Verkoos een carrière als BKR-jurist boven advocaat
  Deepak Thakoerdien
  • 11 jaar ervaring met procedures tegen de financiële sector
  • De bekendste BKR-deskundige van Nederland
  Jan Doeke Biesheuvel
  • Heeft honderden BKR-zaken opgelost zonder tussenkomst van de rechter
  • Inhoudelijk een zeer sterke jurist
  Nurettin Kocak
  • Heeft veel respect verworven binnen de BKR-branche
  • Een daadkrachtige en no-nonsense jurist
  Maak kennis met ons hele team
  Intakegesprek aanvragen Bellen
  4.7 444 reviews