Meer dan 900 online reviews met een gemiddelde score van 8.8 voor registraties bij BKR verwijderen

Niemand anders dan onze cliënten zijn beter in staat om ons kantoor op haar merites te beoordelen. Met gepaste trots verwijzen wij u daarom graag naar de vele positieve reviews op het onafhankelijke beoordelingsplatform. Dynamiet Nederland heeft ongeëvenaard hoge scores voor registraties bij BKR verwijderen.

Experts in registraties bij BKR verwijderen

Dynamiet Nederland heeft als enige juridisch kantoor in Nederland met succes gerechtelijke procedures gevoerd tegen de meeste banken en kredietverstrekkers. Ook hebben wij een rechtszaak van de stichting Bureau Krediet Registratie gewonnen. Dit heeft geleid tot een proces van bewustwording bij banken en kredietverstrekkers. Deze bewustwording heeft als gevolg dat wij zaken van onze cliënten zo efficiënt mogelijk kunnen oplossen. De ervaring leert dat alleen met de juiste expertise zelfs de zwaarste coderingen succesvol te betwisten zijn.

Een negatieve BKR registratie betekent vrijwel direct een afwijzing op een lening of hypotheek. Door een foutje of een vervelende situatie uit het verleden kunt u hierdoor jarenlang achtervolgt worden. Bij Dynamiet Nederland geloven we dat je niet iedereen over één kam kunt scheren. Daarom bemiddelen wij voor consumenten die oprecht een tweede kans verdienen. Terecht gemelde BKR registraties kunnen vaak door ons alsnog worden verwijderd. 

Banken en kredietverstrekkers maken geregeld fouten tijdens het registratieproces bij het BKR. We bemiddelen uiteraard ook voor consumenten die onterecht geregistreerd staan.

Dynamiet Nederland is volledig gespecialiseerd in het onderzoeken, aanpassen en verwijderen van BKR registraties. Consumenten worden weer kredietwaardig, doordat wij dagelijks bemiddelen met kredietverstrekkers om terechte en onterechte BKR registraties te laten verwijderen. Onze expertise en kennis zetten wij graag in om BKR registraties verantwoord te verwijderen.

Ons acceptatiebeleid

Het is niet zo dat we alle BKR registraties kunnen en zelfs willen laten verwijderen. Elke zaak wordt eerst (kosteloos) getoetst aan een kritisch acceptatiebeleid. Wilt u weten of uw BKR registratie verwijderd of aangepast kan worden? Vraag dan eerst een vrijblijvend adviesgesprek aan. Onze experts staan voor u klaar met advies en beantwoorden graag uw vragen.