"Wij zijn gespecialiseerd in het verwijderen van terechte BKR-coderingen."

Uw registratie bij BKR verwijderen

Wist u dat het Bureau Krediet Registratie (BKR) geen overheidsinstelling is? Het BKR is particulier bedrijf dat is opgericht door een aantal banken. Het BKR houdt in haar database de kredietregistratie bij van iedereen die in Nederland een krediet heeft afgesloten.

Het registreren van kredieten (positieve registratie) is een wettelijke verplichting voor kredietverstrekkers. Het melden van de negatieve coderingen (A1, A2, A3 etc.) en de looptijd van 5 jaar zijn niet wettelijk bepaald. Wanneer regels niet wettelijk bepaald zijn kan hiervan worden afgeweken. Uw registratie bij BKR verwijderen is mogelijk op basis van een zogeheten 'belangenafweging'.

Op grond van de wet en het arrest van de hoogste rechter in Nederland heeft iedere consument recht op een belangenafweging. Dit betekent dat uw persoonlijke belangen (hypotheek of lening) moeten worden afgewogen tegen het doel (beschermen) van het registratiesysteem. Valt de belangenafweging in het voordeel van onze cliënt dan moet de registratie bij BKR, terecht of onterecht, worden verwijderd. In dat geval kunnen we de looptijd van 5 jaar voor u inkorten, omdat uw registratie bij BKR eerder wordt verwijderd.

Wat doen we?

Let wel: we zeggen niet dat we alle BKR-registraties kunnen verwijderen. In een juridisch proces kan nooit garantie worden gegeven op een uitkomst en daarom kunnen wij in deze procedure niet op voorhand garanderen dat we u met uw probleem kunnen helpen.

Wat we wel zeggen, is dat we met juridische procedures inmiddels duizenden terechte en onterechte, lichte en zware BKR-registraties hebben weten te verwijderen. Dit kunnen wij, omdat wij verder kijken dan naar de BKR-regels alleen.

Wij zijn Dynamiet Nederland – de juridische dienstverlener voor consumenten die negatief geregistreerd staan.

Dynamiet.nl in de media

De juridisch dienstverlener Dynamiet.nl heeft zich hard gemaakt voor een aanpassing van het reglement. Het bureau helpt mensen om van hun negatieve registratie af te komen.

Onze blog & persberichten