BKR-coderingen

Verschillende soorten BKR-coderingen & BKR-registraties

Binnen de wereld van het BKR worden veel verschillende termen gebruikt. Op deze pagina vindt u informatie over veel gebruikte begrippen. Hieronder een kort overzicht, vervolgens treft u per onderwerp een uitgebreidere toelichting.

In het kort over het BKR en zijn coderingen:

BKR – Bureau Krediet Registratie. Deze organisatie registreert alle leningen, kredieten en eventuele achterstanden.

CKI – Centraal krediet Informatiesysteem. Dit is het systeem waar alle leningen, kredieten achterstanden geregistreerd worden.

BKR-registratie – Elk krediet wat geregistreerd wordt door het BKR, heet een BKR-registratie. Een registratie is positief of negatief.

BKR-overzicht – Op het BKR-overzicht wordt vermeld welke BKR-registratie(s) een persoon heeft. Tip: hieronder kunt u een gratis overzicht aanvragen.

Positieve registratie – Een krediet zonder bijzonderheden. Er zijn geen betalingsachterstanden of andere regelingen aanwezig.

Negatieve registratie – Een krediet met bijzonderheden. Er is bijvoorbeeld een achterstand ontstaan of regeling getroffen (denk aan afkoop of betalingsregeling).

BKR-codering – Een negatieve registratie kan worden herkend aan de bijzonderheden. Er zijn verschillende soorten negatieve registraties, hiervoor bestaan verschillende coderingen. Denk aan een achterstand (A), betalingsregeling (1) of kwijtschelding (3).

Wat is een BKR-codering?

Iedere bank of kredietverstrekker is verplicht om elk afgesloten krediet te registreren bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). U kunt als consument in veel gevallen worden geregistreerd bij het BKR; bijvoorbeeld als u een lening of creditcard verstrekt krijgt. Indien er zich tijdens de aflossing van het krediet ‘bijzonderheden’ hebben voorgedaan, wordt dit geregistreerd door middel van het plaatsen van negatieve BKR coderingen. De positieve BKR-registratie verandert dan in een negatieve BKR-registratie. Er kunnen zich verschillende soorten situaties voordoen. Niet elke schuld of achterstand is hetzelfde.

Uw BKR-registratie controleren

Bent u benieuwd of u te maken heeft met een (negatieve) BKR-registratie? Klik hier om uw BKR-overzicht op te vragen. U kunt in gratis en eenvoudig één oogopslag zien welke registratie(s) en eventuele coderingen u heeft.

Uitleg van de verschillende soorten BKR-coderingen

Om in één opslag te zien met wat voor soort registratie we te maken hebben, hanteert het BKR een aantal algemene coderingen. Dit worden ook wel een bijzonderheidscoderingen of BKR-coderingen genoemd. Elke codering heeft een eigen betekenis:

Code A – Achterstandscodering:

Bij een het overschrijden van de betalingstermijn wordt de betalingsachterstand geregistreerd met een A-codering. afhankelijk van de kredietsoort wordt een achterstand meestal gemeld na twee of drie maanden. Een A2 codering ontstaat bijvoorbeeld als een kredietaanbieder vraagt om de kredietachterstand in één keer terug te betalen.

Code H – Herstelcodering:

Lukt het u om de achterstand in te lopen? Dan wordt dit herstel doorgegeven bij het BKR met een H-codering. Is het krediet niet alleen hersteld maar ook helemaal afbetaald? Dan wordt er een einddatum geplaatst.

Code 1 – Betalingsregeling:

Lukt het om een betalingsregeling of aflossingsregeling te treffen na een ontstane achterstand? dan wordt er een 1-codering geplaatst. Dit laat zien dat u actief bezig bent met het inlopen van de betalingsachterstand.

Code 2 – Opeisen van de gehele vordering:

Bij een code 2 eist de kredietverstrekker het gehele bedrag op dat nog betaald moet worden, dus niet alleen het achterstallige bedrag. In veel gevallen wordt hier ook een incassobureau ingeschakeld door de kredietverstrekker welke de vordering overneemt.

Code 3 – Een 3-codering kan twee betekenissen hebben:

  1. Afboeking: een kredietverstrekker kan besluiten een bedrag intern af te boeken. Dit is een bedrag van minimaal € 250,- of meer. De kredietverstrekker verwacht een bepaald bedrag niet meer van u te ontvangen en boekt het dus alvast af en laat het dossier voorlopig even rusten. U kunt dit zien als een manier om uw financiën weer op orde te krijgen.
  2. Kwijtschelding: in een aantal gevallen kan er worden besloten om een bepaald bedrag kwijt te schelden. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij u een bedrag betaalt om de schuld af te kopen, of als u een schuldsaneringstraject goed hebt doorlopen. In beide gevallen wordt een gedeelte kwijt gescholden welke u niet meer hoeft te betalen; de kredietverstrekker plaatst dan een code 3 op het BKR-overzicht. Op dezelfde dag wordt ook een einddatum geplaatst.

Tip: hoe kan ik zien of er sprake is van afboeking of kwijtschelding? Bij kwijtschelding is de datum van de code 3 gelijk aan de einddatum op het BKR-overzicht, bij een afboeking is dit niet het geval.

Let op: de kredietverstrekker is wel verplicht om binnen 5 jaar een herinnering te sturen om het openstaande bedrag te betalen. Doet de kredietverstrekker dit niet? Dan verjaart de lening. Voor meer informatie over verjaring, klik hier.

Code 4 – Onbereikbaarheid:

Een code 4 wordt geplaatst als u voor langere tijd onbereikbaar bent (geweest) voor de kredietverstrekker, waarmee het onmogelijk was om de vordering te innen; uw woon- of verblijfplaats en verdere contactgegevens waren onbekend.

Code 5 – Preventieve betalingsregeling hypotheek:

Een code 5 komt weinig voor. Een kredietverstrekker plaatst tijdelijk deze code ingeval er een preventieve betalingsregeling is getroffen voor een kleine hypotheekachterstand. De achterstand is nog te klein voor een A-codering. Na afronding van de betalingsregeling wordt de code 5 verwijderd (in tegenstelling van een code 1).

Code 9 – juridisch geschil

Als u een (juridisch) conflict krijgt met een kredietverstrekker kunt u deze code krijgen.

Plan een vrijblijvend gesprek in met één van onze specialisten
hypotheek met bkr

Gevolgen van een BKR-codering: geen hypotheek

Heeft u een of meerdere BKR-coderingen? Dan heeft u te maken gehad met een bijzondere situatie waarbij u bijvoorbeeld uw hypotheek niet op tijd kon afbetalen. Uw hypotheekverstrekker is verplicht dit te melden bij het BKR. Het plaatsen van een BKR-codering heeft tot gevolg dat u te maken heeft met een negatieve BKR-registratie. De BKR-coderingen of bijzonderheidscoderingen kunnen vele betekenissen hebben, maar hebben vaak hetzelfde gevolg: u kunt geen nieuwe lening of hypotheek afsluiten.

Als u een nieuwe lening, krediet of hypotheek aanvraagt, voert de kredietverstrekker een BKR-check uit. Indien blijkt dat er een of meerdere BKR-coderingen op uw BKR-overzicht worden vermeld, wordt u beschouwd als potentiële wanbetaler. Helaas laat uw BKR-overzicht enkel de BKR-coderingen zien, wat vaak een vertekend beeld geeft. Soms is het krediet al jaren geleden afgelost of is de achterstand al lange tijd hersteld, wat niet altijd afgelezen kan worden.

BKR codering verdwijnt pas na vijf jaar

Let op: u wordt dus ook belemmerd bij de aanvraag van een nieuw krediet of hypotheek, als u uw lening waarop de coderingen betrekkingen hebben inmiddels hebt hersteld, of zelfs volledig hebt afbetaald. Een BKR-codering verdwijnt in principe pas vijf jaar nadat het krediet volledig is afbetaald. Deze termijn van vijf jaar is altijd hetzelfde en niet afhankelijk van de soort codering.

Hypotheek met BKR-registratie: de voorwaarden

Hoe kom ik van mijn BKR-codering(en) af?

Wenst u een nieuwe lening aan te vragen en wordt u belemmerd door uw BKR-codering(en)? Het is mogelijk om de coderingen te laten verwijderen. Controleer allereerst of de gegevens op uw BKR-overzicht juist zijn. Neem indien nodig contact op met uw kredietverstrekker.

De hoogste rechter in Nederland (Hoge Raad) heeft bepaald dat een BKR-codering verwijderd moet worden als uw persoonlijke belang zwaarder weegt dan het algemeen belang van de kredietverstrekker(s). Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij u wenst om een woning aan kopen, maar wordt belemmerd door een achterstandscodering als gevolg van een korte periode werkloosheid in het verleden. In dat geval dient uw kredietverstrekker de codering(en) te verwijderen.

BKR codering vrij worden

Om BKR codering vrij te worden, kunt u Dynamiet inschakelen. Wij hebben al velen voor u geholpen om BKR codering vrij te worden en hebben hierdoor uitgebreide ervaring met de specifieke werkwijzen van verschillende kredietverstrekkers en banken.

Om na te gaan of uw BKR-registratie verwijderd kan worden, hanteren wij een checklist. Vraag vandaag nog een gratis en vrijblijvend adviesgesprek aan om na te gaan hoe wij u kunnen helpen om codering vrij te worden.

Advies nodig?

Dynamiet Nederland helpt u graag bij het verwijderen van uw negatieve codering(en). Bent u benieuwd naar uw mogelijkheden? Neem dan vooral contact op met een van onze klantadviseurs voor een gratis en vrijblijvend intakegesprek. Hierbij bekijken we uw situatie en beoordelen we of u voldoet aan onze voorwaarden.

Intakegesprek aanvragen

Vragen over BKR coderingen

Wat is een BKR codering?

Wanneer krijg ik een BKR codering?

Kan ik geld lenen zonder bkr codering te krijgen?

Hoe verwijderen wij coderingen?

Kun je een negatieve BKR-codering zelf verwijderen?

Onze BKR-coderingen specialisten

Deepak Thakoerdien
  • 11 jaar ervaring met procedures tegen de financiële sector
  • De bekendste BKR-deskundige van Nederland
Jan Doeke Biesheuvel
  • Heeft honderden BKR-zaken opgelost zonder tussenkomst van de rechter
  • Inhoudelijk een zeer sterke jurist
Lisa van Gulik
  • Heeft honderden cliënten met succes bijgestaan
  • Start rechtszaken en procedures bij het Kifid
Nurettin Kocak
  • Heeft veel respect verworven binnen de BKR-branche
  • Een daadkrachtige en no-nonsense jurist
Bekijk ons hele team

Klanten over ons

Kunnen wij u helpen?

Officiële bomenplanter

Voor elke registratie die wij weten te verwijderen, planten wij een boom in Nederland.

Intakegesprek aanvragen Bellen
4.7 444 reviews