Aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Wij zijn aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Voor Dynamiet Nederland B.V. is een zorgvuldige omgang met gegevens van consumenten van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Dynamiet Nederland zich dan ook aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG. De verwerking van persoonsgegevens is conform de AVG aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder meldingsnummer M1603828.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Voor vragen en verzoeken omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens kunt terecht bij onze gegevensfunctionaris de heer B. de Haan. Stuur hiervoor een e-mail naar b.dehaan@dynamietnederland.nl.

Klanten over ons

Dynamiet Nederland 8.9 10 1251