Hypotheek met BKR-registratie. Een handleiding van Dynamiet Nederland

Aanvragen hypotheek: BKR-registratie verwijderen

De hypotheek met BKR registratie is voor veel mensen een hoofdpijndossier. De kans is dan ook groot dat u met veel vragen zit wanneer u hiermee te maken krijgt.

Hoe weet u bijvoorbeeld zeker of u te maken heeft met een BKR registratie? Wat betekenen de verschillende coderingen voor uw hypotheekaanvraag? En is een hypotheek met BKR registratie überhaupt wel mogelijk?

Dynamiet Nederland laat al jarenlang zien dat een hypotheek met BKR registratie kán. Hoe, dat leest u in deze handleiding. (Weinig tijd om te lezen, maar gewoon snel van uw registratie af? Klik dan hier voor een gratis adviesgesprek.

Een hypotheek afsluiten met BKR registratie: zo lossen we het op

Uitlegvideo over hypotheken van mr. Frank Visser & Dynamiet Nederland.

Bent u benieuwd of wij uw registratie kunnen laten verwijderen? Vraag dan een vrijblijvend intakegesprek aan.

Intakegesprek aanvragen

Onze specialisten maken werk van uw negatieve BKR-registratie

Vera van der Vliet
 • Jurist uit het bankwezen met veel financiële kennis
 • Heeft duizenden coderingen weten te verwijderen
Nadine Edelschaap
 • Heeft honderden zaken positief opgelost
 • Creatieve jurist die 'out of the box' denkt
Björn de Haan
 • Heeft ruim 8 jaar ervaring met BKR-procedures
 • Start alleen rechtszaken
Sharona Boedhai
Jan Doeke Biesheuvel
 • Heeft honderden BKR-zaken opgelost zonder tussenkomst van de rechter
 • Inhoudelijk een zeer sterke jurist
Nurettin Kocak
 • Heeft veel respect verworven binnen de BKR-branche
 • Een daadkrachtige en no-nonsense jurist
Lisa van Gulik
 • Heeft honderden cliënten met succes bijgestaan
 • Start rechtszaken en procedures bij het Kifid
Deepak Thakoerdien
 • 11 jaar ervaring met procedures tegen de financiële sector
 • De bekendste BKR-deskundige van Nederland
Menno de Boorder
 • Doet alleen de rechtszaken
 • Wint veruit de meeste zaken
Tine Notenboom
 • Gespecialiseerd in rechtszaken
 • Doet alleen de complexe zaken
Mirjosa de Sanders
 • Juridisch medewerker met 5 jaar ervaring binnen Dynamiet
 • Helpt u bij het compleet maken van uw dossier
Berry van Ockenburg
 • Is het van nature met alles oneens, dus ook met BKR-coderingen
Eva Hukshorn
 • Maakt een strategisch plan om uw dossier in goede banen te leiden
Dhirin Alakhramsing
 • Een echte mensenmens
 • Denkt alleen in het belang van de klant
Marcel Boot
Michael de Zwart
Bekijk ons team

Bij Dynamiet Nederland zetten we ons al sinds 2012 in voor meer duidelijkheid in de ondoordringbare jungle van BKR registraties. Daarom zetten we hieronder alles wat u moet weten over het afsluiten van een hypotheek met BKR registratie, helder voor u op een rijtje.

Intakegesprek aanvragen

Zo werkt BKR registratie

Het BKR – Bureau Krediet Registratie – houdt van iedere Nederlander een overzicht bij van de aan die persoon verstrekte leningen en kredieten. De notering van een lening of krediet in dit overzicht, noemen we een BKR registratie.

De verschillende registraties bij elkaar noemen we ook wel iemands kredietoverzicht. Dit geeft een beeld van hoe kredietwaardig iemand is. Of, met andere woorden, hoe verantwoord het is om iemand een (nieuw) krediet te verstrekken.

Alle kredieten of leningen van €250,- of meer worden op deze manier geregistreerd. (Meer hierover leest u verderop in deze handleiding.)

Positieve registraties

We spreken daarbij allereerst van een positieve BKR registratie. Er is sprake van een lening, maar de aflossingen zijn altijd netjes op tijd betaald.

A-codering

Ontstaat er een betaalachterstand? Dan wordt dit omgezet in een zogenaamde negatieve BKR registratie. Dit is te herkennen aan een “A codering” bij de registratie: een achterstandsmelding. Heeft u de lening of het krediet volledig terugbetaald? Dan wordt de registratie afgesloten, te herkennen aan een einddatum en een H-codering (herstelmelding). Echter, deze registratie blijft hierna nog vijf jaar staan.

Vooral dit laatste gegeven kan ervoor zorgen dat u bij de aanvraag van een hypotheek door de registratie voor onaangename verrassingen komt te staan.

hypotheek met bkr

Gevolgen voor een hypotheek (basis)

Hoe een hypotheek met BKR registratie precies wordt beïnvloedt, hangt af van de aard van de registratie en eventueel toegevoegde codering. Meer over die coderingen leest u verderop in deze handleiding.

Voor hier is het genoeg om het verschil te begrijpen tussen de effecten van positieve en negatieve registratie op uw hypotheekaanvraag. Zowel een positieve als een negatieve registratie kunnen namelijk van invloed zijn.

Het aanvragen van een hypotheek met positieve registratie, heeft bijvoorbeeld invloed op de maximale hoogte die u kunt lenen.

Zolang de lening niet is terugbetaald en u maandelijkse afbetaling verschuldigd bent, verlaagt het immers uw financiële ruimte voor terugbetaling van de hypotheek. De berekening van de maximale hypotheeklast die u kunt dragen, zal hierdoor lager uitvallen.

Is de lening terugbetaald en de positieve registratie daarmee afgesloten? Dan zal dit geen invloed meer hebben op de aanvraag van een hypotheek.

Het aanvragen van een hypotheek met negatieve registratie ligt doorgaans ingewikkelder. Daarom gaan we hier in het volgende deel van deze handleiding specifiek dieper op in.

Hypotheek met negatieve BKR

Zoals we hierboven al schreven, blijft een negatieve registratie nog tot vijf jaar na het sluiten van het krediet zichtbaar.

H-codering

Er is dan sprake van een zogenaamde H-codering, oftewel een herstelmelding. Toch blijft voor krediet- en hypotheekverstrekkers zichtbaar dat u in het verleden een betalingsachterstand heeft opgelopen.

Dit kan ervoor zorgen dat ze terughoudend zijn om u een (nieuwe) hypotheek te verstrekken.

Wat het afsluiten van een hypotheek met BKR codering nog ingewikkelder maakt, is dat er verschillende typen negatieve registraties zijn.

Behalve de A en de H codering, kan bij de BKR registratie namelijk ook een cijfer tussen de 1 en de 5 voorkomen. Dit is een aanvullende codering die – samen met de A of H – de status van de achterstand aangeeft.

Anders gezegd: de A of H geeft aan of de achterstand actief of hersteld is. Het cijfer bij de registratie, geeft een indicatie van de ernst van de achterstandsmelding.

Gevolgen bkr registratie voor lening

Uw codering begrijpen

De kans van slagen bij het aanvragen van een hypotheek met BKR registratie is dan ook in belangrijke mate afhankelijk van de codering. Deze BKR-coderingen kunt u tegenkomen bij uw negatieve registratie:

 • Code 1 geeft aan dat er een betalings- of aflosregeling is getroffen om de achterstand in te lopen.
 • Een 2 codering geeft aan dat de kredietverstrekker heeft geëist dat het volledige krediet in één keer wordt terugbetaald. Vaak wordt hierbij een incassobureau ingeschakeld.
 • Een 3 codering geeft aan dat er sprake is geweest van een afboeking of kwijtschelding op de openstaande schuld van ten minste €250,-.
 • Code 4 geeft aan dat het voor langere tijd niet mogelijk was de schuldenaar te bereiken, waardoor innen van terugbetalingen niet mogelijk was.
 • Bij een kleine hypotheekachterstand met een preventieve betalingsregeling (dus om serieuze achterstanden te voorkomen) wordt code 5 geplaatst.

Hiervan zijn met name de eerste vier coderingen van toepassing op de aanvraag van een hypotheek. Hieronder lopen we een combinatie van de drie meest voorkomende coderingen na.

Selecteer hieronder A1, A2 of A3 codering

 • Hypotheek met BKR A1
 • Hypotheek met BKR A2
 • Hypotheek met BKR A3

Hypotheek met BKR A1

Om een hypotheek met BKR A1 codering af te sluiten, is het allereerst belangrijk dat de codering hersteld is.

Dat wil zeggen: de betalingsachterstand moet ingelopen zijn, anders is de kans dat u een nieuwe hypotheek verstrekt krijgt nihil. Zoals we hebben gezien is dit te herkennen aan een herstelmelding (H-codering).

Nog beter is het wanneer de volledige lening waarop de A1-codering betrekking had, inmiddels is terugbetaald. De BKR-registratie is dan afgesloten, te herkennen aan een einddatum.

Echter kan een hypotheekverstrekker ook bij een afgesloten BKR registratie waarop een A1-codering is geweest, nog terughoudend zijn om u een lening te verstrekken. Hoe meer A1-coderingen u op uw naam heeft, hoe moeilijker het kan zijn om een hypotheek te krijgen.

Wilt u daarom uw afgesloten A1-coderingen laten verwijderen? Plan dan vandaag nog uw gratis en vrijblijvende intakegesprek in met één van onze specialisten.

Hypotheek met BKR A2

Een hypotheek met BKR A2-codering wordt vaak al behoorlijk lastig. Voor de krediet- of hypotheekverstrekker is het immers een teken dat er sprake was van een serieuze betalingsachterstand.

Ook wanneer de volledige schuld en het krediet waarop deze betrekking had inmiddels zijn terugbetaald, zullen hypotheekverstrekkers terughoudend zijn met een nieuwe hypotheek.

Met andere woorden: ook een BKR A2 met einddatum kan uw hypotheek flink in de weg staan.

Bij meerdere A2-coderingen wordt de kans dat u het voordeel van de twijfel krijgt steeds kleiner. Om uw kans te vergroten is het volgende belangrijk:

 1. De achterstand dient volledig te zijn afgelost. Als het bedrag dat opeisbaar is gesteld nog niet is voldaan, is de kans op een hypotheek bij voorbaat al nihil.
 2. Er moet voldoende ruimte zijn in uw inkomen om de hypotheek bij uw (nieuwe) financiële situatie te laten passen.
 3. Voor een BKR A2-codering met einddatum kunt u eventueel een verzoek tot verwijdering indienen.

In het laatste geval is het belangrijk dat u aantoonbaar kunt maken dat de codering u onevenredig hindert in uw dagelijks leven.

Hypotheek met BKR A3

De 3-codering maakt de aanvraag van een hypotheek met BKR registratie het moeilijkst.

Deze codering laat zien dat er op de schuld een deel is afgeboekt of kwijtgescholden. Een kredietverstrekker doet dit uitsluitend als laatste redmiddel, om toch nog een deel van het geld terug te krijgen.

Lees hier meer over een Hypotheek met BKR A3.

Hypotheek met BKR registratie aanvragen in 5 stappen

Hierboven hebben we besproken hoe een BKR registratie tot stand komt. Daarna zijn we dieper ingegaan op hoe het komt dat een hypotheek en BKR registratie vaak niet goed samen gaan.

Ook heeft u kunnen lezen welke invloed de verschillende coderingen hebben op uw kansen op een (nieuwe) hypotheek.

Maar wat betekent dit voor u? Hoe ziet een hypotheek aanvragen met BKR registratie er in de praktijk uit?

Misschien bent u op deze pagina beland omdat u een of meerdere registraties op uw naam heeft en benieuwd bent wat uw mogelijkheden voor een hypotheek zijn. Of uw hypotheekadviseur heeft u geadviseerd om uit te zoeken of er in uw geval sprake is van een BKR registratie.

Wat uw situatie ook is: met het volgende stappenplan krijgt u grip op de aanvraag van uw hypotheek met BKR registratie. U leest hoe u uw situatie helder krijgt, waar u op moet letten en wat in uw geval de mogelijkheden zijn.

Daar gaan we.

Dynamiet Nederland bespreking

Stap 1: Heb ik een BKR registratie?

De hypotheekadviseur vroeg er niet voor niets naar. Voor het aanvragen van een hypotheek, is BKR registratie inzicht belangrijk.

Zo komt u straks niet voor onaangename verrassingen te staan. Het kan bijvoorbeeld zomaar het geval zijn dat u zonder het te weten een registratie op uw naam hebt, waardoor het bedrag dat u kunt lenen plotseling fors lager uitvalt dan ingecalculeerd.

Nog vervelender is het wanneer een aanvraag in gang is gezet en een negatieve registratie uit het verleden roet in het eten gooit.

Veel mensen beseffen zich niet dat ze een registratie hebben. Zo weten de meeste mensen niet dat een telefoonabonnement met gratis toestel ook al voor een registratie kan zorgen. Ook de mogelijkheid tot rood staan op de bankrekening wordt vaak over het hoofd gezien.

Uw hypotheekadviseur kan u adviseren op het gebied van dergelijke positieve BKR registraties. Het kan bijvoorbeeld al helpen om de mogelijkheid tot rood staan tijdelijk uit te zetten.

Vaak beseffen mensen zich ook niet dat een negatieve registratie – na een betalingsachterstand uit het verleden – nog tot vijf jaar na volledige terugbetaling van de lening blijft staan.

Voorkom dus onaangename verrassingen. Stap 1 is dan ook om inzicht in uw BKR registraties te krijgen.

Wanneer een BKR registratie tot stand komt

Elke lening of krediet van €250,- of meer wordt bij het BKR geregistreerd. Kredietverstrekkers zijn namelijk verplicht dergelijke kredieten bij het BKR te melden.

Ook de mogelijkheid tot rood staan, een leasecontract of een telefoonabonnement met een gratis toestel ter waarde van minimaal €250,- vallen hieronder.

Twijfelt u of u kredieten heeft (gehad) die geregistreerd staan? Lees meer over wanneer u een BKR-registratie krijgt.

BKR registratie opvragen

Om helemaal zeker te zijn, is het van belang om een overzicht van uw BKR registraties op te vragen. Gelukkig kunt u via de website van BKR gratis inzicht vragen tot uw registraties. U krijgt dan een overzicht te zien van alle op uw naam staande registraties en eventuele coderingen die daarop van toepassing zijn.

Lees hier hoe u eenvoudig een BKR overzicht kunt opvragen.

Stap 2: Positieve of negatieve registratie?

Zoals we hebben gezien, is het voor de kansen op een hypotheek allereerst van belang of er sprake is van positieve of negatieve registraties. Hieronder vatten we het nog eens kort samen.

Hypotheek met positieve BKR registratie

Een positieve BKR registratie zal – wanneer de lening nog niet volledig is terugbetaald – invloed hebben op de hoogte van de hypotheek die u kunt krijgen.

Is de lening terugbetaald en betreft het een positieve BKR registratie met einddatum? Dan zal dit normaal gesproken geen invloed hebben op uw hypotheekaanvraag.

Het verwijderen van een positieve BKR registratie is daarom niet aan de orde. Een actieve registratie is niet mogelijk, terwijl een afgesloten positieve registratie geen nadelige invloed heeft.

Hypotheek met negatieve BKR registratie

Een hypotheek aanvragen met negatieve BKR registratie wordt moeilijker, omdat de hypotheekverstrekker kan zien dat u in het verleden betalingsproblemen heeft gehad. Is de achterstand nog actief (te herkennen aan een A-codering)? Dan is de kans op een hypotheek nihil.

Wanneer de achterstand is betaald (te herkennen aan een H-codering) zijn uw kansen op een hypotheek vooral afhankelijk van de ernst van de achterstand. De codering geeft hiervan een indicatie. Juist bij een negatieve BKR registratie waarvan inmiddels het volledige leningsbedrag is afbetaald, kan verwijdering van de registratie kansen bieden.  

Stap 3: Uw codering begrijpen

Zoals we hebben gezien is ook binnen negatieve BKR registraties is de ene code de andere niet. Om een beter inzicht te krijgen in uw mogelijkheden om een hypotheek met BKR registratie af te sluiten, is het daarom belangrijk om de verschillende coderingen te begrijpen die u kunt tegenkomen.

Zo’n codering is een toevoeging aan de registratie, die meer informatie geeft over de status van de betalingsachterstand.

Een “A” geeft bijvoorbeeld aan dat er sprake is (geweest) van achterstand. Is die achterstand inmiddels weer ingelopen? Dan is dit terug te zien door een “H” code, oftewel een herstelmelding.

Uw kansen op een hypotheek hangen in belangrijke mate af van de precieze codering. In het tweede deel van deze handleiding zijn we uitgebreid ingegaan op wat de verschillende coderingen betekenen voor uw kansen op een hypotheek met BKR registratie.

Stap 4: Uw mogelijkheden in kaart brengen

Wanneer u eenmaal duidelijk heeft hoe u ervoor staat, is het zaak om uw mogelijkheden in kaart te brengen. Ook hiervoor verwijzen we u weer terug naar deel twee van deze handleiding.

Daar kunt u bijvoorbeeld lezen dat het voor een hypotheek met BKR A3-codering van belang is dat u voldoende eigen middelen heeft om de resterende schuld te voldoen.

Natuurlijk helpen wij u graag om uw kansen en opties helder te krijgen. Plan hiervoor een gratis en vrijblijvend intakegesprek in met één van onze specialisten.

Stap 5: BKR registratie verwijderen

In het adviesgesprek brengt u samen met een specialist van Dynamiet Nederland uw mogelijkheden in kaart. Daarbij kan blijken dat na het verwijderen van de negatieve BKR registratie een huis kopen een steeds grotere kans van slagen geeft.

Vervolgens beoordelen onze acceptanten de kans van slagen om uw BKR registratie te laten verwijderen.

Achten zij de kans van slagen realistisch? Dan ontvangt u van ons een offerte om het verzoek tot verwijdering in gang te zetten. Ook wanneer we de kans van slagen klein achten, zullen we dit altijd eerlijk naar u communiceren, om een realistisch beeld van uw slagingskans te scheppen.

Accepteert u de offerte, dan krijgt u een persoonlijke jurist toegewezen die namens u het verzoek tot verwijdering van de BKR registratie in gang zet. Uiteraard houden wij u gaandeweg op de hoogte van ontwikkelingen.

Een BKR weghalen en is er spoed bij de verwijdering met het oog op een hypotheek met ontbindende factoren? Dan kan de jurist in de meeste gevallen een spoedprocedure in gang zetten. Na afloop ontvangt u van ons een verslag met de uitkomst van het traject.

Veel gestelde vragen over hypotheek met BKR

Kunt u met een A codering een hypotheek krijgen?

Kun je een hypotheek krijgen met een BKR registratie?

Hoe lang blijft een BKR-registratie staan?

Kan ik ook zelf een BKR-registratie verwijderen?

Klanten over ons

Kunnen wij u helpen?

Officiële bomenplanter

Voor elke registratie die wij weten te verwijderen, planten wij een boom in Nederland.

Intakegesprek aanvragen Bellen
4.7 444 reviews