Heeft u een BKR-codering?

Direct hulp aanvragen

Hypotheek met BKR: wat te doen?

Aanvragen hypotheek: BKR-registratie verwijderen

Krijgt u geen hypotheek door een negatieve BKR-registratie? Als u wordt belemmerd bij de aanvraag van uw hypotheek met BKR, kunnen wij helpen. Dynamiet Nederland is de specialist in het verwijderen van negatieve BKR-registraties.

Wij zullen voor u de kredietverstrekker overtuigen dat de kans op een nieuwe betalingsachterstand zeer klein is. Hierdoor kunt u alsnog een hypotheek afsluiten.

Bent u benieuwd of wij u ook (met spoed) van dienst kunnen zijn? Vraag dan vrijblijvend een intakegesprek aan met een van onze adviseurs.

Wat is een BKR-registratie?

Vrijwel elke volwassene heeft een BKR-registratie. Het BKR registreert alle leningen, creditcards en kredieten die u afsluit bij postorderbedrijven. Er zijn enkele uitzonderingen (bijvoorbeeld leningen bij de DUO, of uw hypotheek zolang u deze netjes op tijd afbetaalt), maar in principe wordt elk krediet van boven de 250 euro  geregistreerd als het langer dan een maand loopt. Enkele voorbeelden:

  • Als u een telefoonabonnement afsluit en daarbij een telefoon uitzoekt met een waarde van meer dan 250 euro, krijgt u een BKR-registratie.
  • Een privateleasecontract wordt voor 65% van de waarde geregistreerd. Als u dus een leaseauto van 240 euro in de maand leaset voor 4 jaar, dan kost dit 11.520 euro. 65% van dit bedrag, dus 7.488 euro, staat geregistreerd bij het BKR.

Zolang u zonder problemen aan uw betalingsverplichtingen voldoet, is er sprake van een positieve BKR-registratie.

Komt u uw betalingsverplichtingen niet na, dan wordt dit geregistreerd bij het BKR. Uw positieve BKR-registratie wordt dan een negatieve BKR-registratie: u krijgt een code bij uw registratie waaruit blijkt dat u een betalingsprobleem hebt of hebt gehad.

Hypotheekverstrekkers hebben toegang tot het BKR-register en kunnen dus zien of u uw hypotheek met BKR of zonder BKR aanvraagt en of deze BKR positief of negatief is.

Positieve BKR-registratie: invloed op uw hypotheek

Een positieve BKR-registratie heeft geen negatieve invloed op uw hypotheekaanvraag. Een positieve registratie is juist een indicator voor kredietverstrekkers dat u uw betalingsverplichtingen tot op heden altijd goed bent nagekomen. Zo spreekt een positieve BKR-registratie in uw voordeel als u een hypotheek aanvraagt bij een hypotheekverstrekker. Een hypotheek met BKR is dus vrijwel nooit een probleem als het om een positieve BKR-registratie gaat.

Hebt u een positieve BKR-registratie en wilt u een huis kopen? Als u één of meerdere leningen heeft, houdt u maandelijks minder over om te besteden, waardoor uw leencapaciteit kleiner is. De hoogte van uw lening is dan ook zeer bepalend voor de hoogte van het hypotheekbedrag dat u kunt lenen. Uw schulden hebben echter geen invloed op de hoogte van de rente waartegen u een hypotheek kunt afsluiten.

Waarom een huis kopen met een negatieve BKR-registratie moeilijk is

Heeft u een negatieve BKR-registratie op het moment dat u een hypotheek wilt aanvragen? Dan maakt dit de situatie complex. Een negatieve registratie betekent immers dat u een bijzondere situatie heeft.

U heeft in het verleden bijvoorbeeld een betalingsachterstand gehad. Dit is iets wat een hypotheekverstrekker liever niet wil zien; het betekent immers dat u eerder niet in staat was om aan uw betalingsverplichtingen te voldoen. De gedachte is dat dit misschien ook wel gebeurt in de toekomst met het betalen van uw hypotheek. De kans is dan ook groot dat uw hypothecaire aanvraag wordt afgewezen.

Negatieve BKR: hypotheek aanvragen vrijwel onmogelijk

In het verleden kon u als consument bij een aanvraag van een nieuwe financiering een negatieve BKR-registratie toelichten. Helaas gaat dat vandaag de dag vaak niet meer op. Hypotheekverstrekkers nemen nauwelijks de tijd om een zaak individueel te beoordelen, daar zij van mening zijn dat dit hen meer kost dan oplevert. Dit heeft tot gevolg dat elke aanvraag over één kam geschoren wordt: negatieve BKR-registratie? Hypotheek wordt niet verstrekt.

Iedereen met een negatieve registratie wordt zonder uitzondering als potentieel wanbetaler beschouwd. Deze houding van hypotheekverstrekkers zorgt ervoor dat het noodzakelijk is om eerst de BKR-registratie te verwijderen om alsnog een hypotheek te kunnen afsluiten. Dynamiet Nederland staat u hierin graag bij.

Invloed van BKR-registratie: hypotheek aanvragen tot 5 jaar na beëindigen krediet beïnvloed door BKR

Helaas geeft een BKR-overzicht geen individuele informatie, enkel de BKR-coderingen worden vermeld. Een toelichting ontbreekt. Ook als u de betalingsachterstand inmiddels heeft ingelost, ondervindt u vrijwel altijd de gevolgen van een BKR-registratie bij een hypotheekaanvraag. De gegevens bij het BKR blijven namelijk maar liefst vijf jaar zichtbaar nadat uw krediet is beëindigd, ook als uw situatie al voor meerdere jaren weer stabiel is. Tijdens deze volledige periode van vijf jaar kunnen kredietverstrekkers zien dat u in het verleden moeite had om aan uw financiële verplichtingen te voldoen.

BKR-registraties, restschuld op uw hypotheek en NHG

Verkoopt u een huis met verlies, dan ontstaat er een restschuld. Als u een NHG-hypotheek hebt, wordt deze restschuld onder specifieke voorwaarden voldaan door het Waarborgfonds Eigen Woningen. U hebt echter nog steeds een BKR-registratie die dezelfde regels volgt als een normale positieve BKR-registratie: de schuld is weg, maar de BKR-registratie blijft nog 5 jaar lang zichtbaar.

Hebt u een restschuld die u zelf moet afbetalen omdat u geen NHG-hypotheek had? De lening om uw restschuld te kunnen afbetalen, levert u een BKR-registratie op. Ook hier geldt weer: zolang u aan uw betalingsverplichtingen voldoet, gaat het om een positieve BKR-registratie en zal deze u in de regel niet in de weg staan bij het aanvragen van een hypotheek. Net als bij andere schulden met een positieve BKR-registratie kan de hoogte van uw schuld wel invloed hebben op de hoogte van het hypotheekbedrag dat u kunt lenen.

BKR-registratie verwijderen om hypotheek te kunnen aanvragen

Wilt u een hypotheek aanvragen en daarom uw BKR-registratie verwijderen? Dynamiet Nederland is specialist in het verwijderen van BKR-registraties. Als u vandaag contact opneemt, staan wij morgen al voor u klaar!

Meer over het verwijderen van BKR-registraties

Negatieve BKR Hypotheek: wat zijn de uitzonderingen voor een hypotheek met BKR?

  • Er bestaan uitzonderingsgevallen waarbij uw aanvraag soms toch nog wordt toegewezen. Meestal is er dan sprake van een lichte negatieve codering, zoals een A1 of AH.
  • Bij een zwaardere code (2, 3 of 4) wordt de aanvraag vrijwel altijd afgewezen.

Overigens bestaat er geen wet of regel die een kredietverstrekker of verstrekker van een hypotheek verplicht om een aanvraag af te wijzen bij een negatieve BKR-registratie. Probeer daarom altijd uw negatieve BKR-registratie toe te lichten aan de hypotheekverstrekker. Leg uit waarom de achterstand is ontstaan en probeer uw verhaal te onderbouwen met schriftelijk bewijsmateriaal. Er bestaat een kleine kans dat de hypotheekverstrekker begrip toont en de hypotheek alsnog zal verstrekken.

Soorten negatieve BKR-coderingen (bijvoorbeeld A2, A3 of code H)

Natuurlijk is niet elke negatieve BKR-registratie hetzelfde. Om verschillende situaties te kunnen onderscheiden, hanteert het BKR een systeem van verschillende coderingen. Elke codering heeft zijn eigen betekenis en in één oogopslag zien wat iemands kredietsituatie ongeveer is.

  • BKR A-codering

Een A-codering in het BKR aan dat er een betalingsachterstand is (geweest).

  • BKR H-codering

Positiever is als er achter de A-code een H-code is geplaatst. Dit betekent dat u de achterstand inmiddels heeft ingelopen.

Let op: het inlopen van de achterstand betekent niet dat de registratie verdwijnt. Dit zorgt ervoor dat de achterstand uit het verleden u nog altijd blijft achtervolgen bij de aanvraag van een hypotheek.

  • BKR 2-codering

Meestal wordt een achterstand (code A) na enkele maanden bij het BKR gemeld. In veel gevallen is er sprake van een combinatie van verschillende coderingen. Veelvoorkomend is de A2-codering, welke aangeeft dat er een achterstand bestond én de kredietverstrekker het volledig openstaande bedrag in één keer heeft opgeëist. Eventuele getroffen betalingsregelingen zijn na het registreren van een code 2 vervallen; u moet het hele bedrag direct terugbetalen.

  • BKR 3-codering

Daarnaast is de A3-code een veelvoorkomende combinatie. De aanwezigheid van deze coderingen kan eveneens een reden tot zorg zijn voor de hypotheekverstrekker. Een A3-code betekent dat de vordering niet meer of slechts gedeeltelijk kan worden geïnd. Een kredietverstrekker heeft intern alvast een gedeelte van de vordering afgeboekt, omdat de gedachte bestaat dat zij dit gedeelte niet meer zullen ontvangen. De A3-code kan ook betekenen dat de vordering is afgekocht; ook dan heeft een kredietverstrekker niet het gehele bedrag ontvangen.

Intakegesprek aanvragen Bellen