Wat is een H-codering bij het BKR? Wat betekent dit voor mij?

Op 5 augustus 2023 geschreven door mr. Mirjosa de Sanders
  • Juridisch secretariaat

Een H-codering bij het BKR staat voor een Herstelmelding. Het wil zeggen dat een opgelopen betaalachterstand of schuld, is afbetaald. Helaas blijft deze melding nog vijf jaar na aflossing staan en kan hij daarmee uw leven nog in de weg blijven zitten.

Wat betekent een BKR-codering?

Het BKR – Bureau Krediet Registratie – houdt een overzicht bij van leningen, kredieten en schulden die mensen aangegaan. Dit biedt voor kredietverstrekkers een overzicht van hoe financieel gezond iemand is en dus hoe verantwoord het is om die persoon een (nieuwe) lening of krediet te verstrekken.

Dat betekent dus dat BKR-codering van invloed kunnen zijn op bijvoorbeeld de hoogte van de hypotheek die je kunt krijgen, of het wel of niet kunnen leasen van een auto.

Gelukkig is het in veel gevallen mogelijk om de BKR H Codering te verwijderen. Op die manier kun je weer (sneller) verder met je leven.

Er zijn enkele algemene BKR-coderingen, ook wel bijzonderheidscoderingen die allen een eigen betekenis hebben. De A code is een achterstandscodering, waar een betalingstermijn is overschreden. Een H code is een herstelcode, waar we hieronder uitgebreider bij stil zullen staan. De nummers 1, 2 en 3 codes hebben weer een eigen betekenis waarbij deze gecombineerd worden tot bijvoorbeeld een A2 code of A3 codering.

Uitgebreide informatie over BKR-coderingen

H codering BKR: wat betekent het concreet?

Zoals gezegd staat een H-codering voor een Herstelmelding. Het wil zeggen dat er op een bepaald krediet een betalingsachterstand is geweest, maar dat deze inmiddels weer is ingelopen.

Concreet ontstaat een H-codering dus als volgt:

  • U gaat een krediet, lening of schuld aan en maakt hiervoor afspraken over de terugbetaling met de kredietverstrekker.
  • Op een gegeven moment bent u niet in staat om aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Er ontstaat een
  • Van de kredietverstrekker ontvangt u een waarschuwing en een termijn waarbinnen de achterstand moet zijn ingelopen.
  • Lukt het u niet om binnen die termijn de achterstand in te lopen? Dan komt er een code A bij het krediet in uw kredietoverzicht te staan.
  • Wanneer u uiteindelijk de achterstand weer inloopt, wordt deze A omgezet in een code H.

Deze H-codering blijft bij het BKR nog vijf jaar zichtbaar, zelfs nadat het volledige krediet is terugbetaald.

Met andere woorden: door de H-codering kunnen nieuwe kredietverstrekkers nog vijf jaar na dato zien dat u tegen een betalingsachterstand bent aangelopen. Dit zal het voor u moeilijker maken om een (nieuwe) lening aan te gaan.

In veel gevallen is het mogelijk een een H-codering bij het BKR versneld te laten verwijderen. De gespecialiseerde juristen van Dynamiet Nederland verzorgen dit dagelijks voor veel mensen die door de code H of BKR-registratie in de weg worden gezeten.

Klanten over ons

Kunnen wij u helpen?

Officiële bomenplanter

Voor elke registratie die wij weten te verwijderen, planten wij een boom in Nederland.

Intakegesprek aanvragen Bellen
4.7 444 reviews