Heeft u een BKR-codering?

Direct hulp aanvragen

Wanneer krijg je een BKR-registratie?

4 mensen die een BKR dossier onderzoeken om te kijken of de BKR-registratie kan worden verwijderd

Wanneer krijg je een BKR-registratie?

Een BKR-registratie hebt u al snel: u staat BKR-geregistreerd wanneer u voor meer dan 250 euro leent. U hebt daarom een BKR-registratie wanneer u:

  • Meer dan 250 euro rood kunt staan op uw bankrekening;
  • Een doorlopend krediet of lening hebt;
  • Een private lease auto hebt;
  • Nu iets koopt, maar dat later betaalt (met een ‘koop nu, betaal later’-regeling);
  • Een creditcard hebt met gespreide betaling in termijnen;
  • Een telefoonabonnement inclusief toestel hebt afgesloten;
  • Uw hypotheek meer dan drie termijnen lang niet naar behoren hebt afgelost.

Voor al deze gevallen geldt: de grens om een BKR-registratie te krijgen, ligt bij 250 euro. Zo krijgt u wél een BKR-registratie als u voor meer dan 250 euro rood kunt staan op uw betaalrekening, maar niet als u voor bijvoorbeeld 200 euro rood kunt staan. Nog een voorbeeld: bij een telefoonabonnement met toestel geldt dat u pas een BKR-registratie krijgt als de telefoon meer dan 250 euro waard is.

Het gaat hier om een positieve BKR-registratie die niets zegt over uw betaalgedrag. Pas als u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet, verandert een positieve BKR-registratie in een negatieve BKR-registratie.

In de praktijk heeft bijna elke volwassene in Nederland een BKR-registratie.

Sta ik BKR-geregistreerd?

Om te achterhalen of u BKR-geregistreerd staat, kunt u gratis uw BKR opvragen.

Wanneer krijg je geen BKR-registratie?

In principe krijgt u voor elke lening van meer dan 250 euro een BKR-registratie. Er zijn echter enkele uitzonderingen:

  • Hypotheken: als u een hypotheek afsluit, krijgt u geen BKR-registratie. Maar let op: als u een betalingsachterstand van 3 of meer maandtermijnen hebt, krijgt u hiervoor wél een negatieve BKR-registratie.
  • Studieleningen bij DUO: studenten die lenen bij DUO om hun studie te bekostigen, krijgen hiervoor geen BKR-registratie. Zij zijn echter wel verplicht hun studielening op te geven als zij bijvoorbeeld een hypotheek willen afsluiten.
  • Leningen bij familie of vrienden: als u geld leent bij familie of vrienden, wordt dit niet geregistreerd door het BKR.

Wanneer een positieve BKR-registratie?

Als u voor meer dan 250 euro leent, krijgt u een BKR-registratie. Dit is dan altijd een positieve BKR-registratie. Dit geldt voor alle leningen, behalve de leningen die hierboven beschreven worden onder ‘Wanneer krijg je geen BKR-registratie?’.

Een positieve BKR-registratie houdt in dat u geregistreerd staat als iemand die goed aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. Financiële instellingen zien uw positieve registratie bij het BKR en zullen u hierdoor als betrouwbaar bestempelen. Een positieve BKR-registratie heeft dus geen negatieve gevolgen. Wel kan zo’n registratie invloed hebben op de hoogte van het leenbedrag als u bijvoorbeeld een hypotheek wilt afsluiten. De hypotheekvertrekker kan dan namelijk zien dat u nog andere lasten hebt en kan het maximale hypotheekbedrag dat u kunt krijgen hierop aanpassen.

Wanneer een negatieve BKR-registratie?

Een positieve BKR-registratie verandert in een negatieve BKR-registratie als er een code achter geplaatst wordt. Zo’n code krijgt u achter uw registratie op het moment dat u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet.

Er zijn verschillende soorten negatieve BKR-registraties. Deze worden aangeduid met verschillende BKR-coderingen. Hebt u bijvoorbeeld een lening waarop u een betalingsachterstand hebt, dan krijgt u de code A achter uw BKR-registratie. Dit is ook het moment waarop uw positieve registratie verandert in een negatieve registratie.

Hoe kom ik van een negatieve registratie af?

Hebt u een negatieve BKR-registratie? Als u uw schuld hebt afbetaald, blijft deze negatieve registratie nog vijf jaar lang zichtbaar in het BKR. Meer informatie over hoe lang een BKR-registratie blijft staan vindt u op onze pagina BKR-registratie: hoe lang blijf ik geregistreerd?

Wilt u uw BKR-registratie verwijderen voordat de termijn van vijf jaar verstreken is, dan helpt Dynamiet u daarbij. Zo hebt u niet meer te kampen met de negatieve gevolgen van uw registratie.

Plan een gratis adviesgesprek

Hoe werkt een BKR-registratie laten verwijderen door Dynamiet Nederland?

Intakegesprek aanvragen Bellen