Wat is een BKR A4-codering?

Op 11 november 2021 geschreven door mr. Lisa van Gulik
  • Procesjurist BKR-registraties

Een BKR A4-codering is één van de verschillende coderingen die op uw kredietoverzicht terug kunnen komen. Het is een zware code, wat inhoudt dat het vaak lastig is deze BKR registratie te verwijderen.

De A4-codering is niet alleen zwaar, maar ook een beetje anders dan de andere BKR coderingen. Waarom dat zo is, dat leggen we in dit artikel aan u uit. Ook laten we zien dat een BKR registratie A4 niet direct een reden is om te wanhopen.

BKR A4-codering in het kort

Een BKR A4-codering laat zien dat iemand een betalingsachterstand op een lening of ander tegoed heeft opgelopen. Daarbij geeft de “4” aan dat de kredietverstrekker geen contact heeft kunnen krijgen met de drager van de registratie.

Vorderingen op basis van de schuld konden hierdoor niet worden geïnd. Om deze reden wordt een BKR A4-codering als zwaar beschouwd: het is een erg negatief signaal naar eventueel toekomstige kredietverstrekkers.

Wilt u weten of wij u van uw codering kunnen afhelpen? Vraag dan een vrijblijvend intakegesprek aan.

Intakegesprek aanvragen
negatieve bkr registratie - kredietwaardigheid

De opbouw van een BKR A4-codering

Over BKR registratie

Allereerst de BKR registratie zelf. Wanneer u een lening of schuld aangaat, is de instantie die u dat geld verstrekt verplicht om dit te melden bij het BKR. Deze afkorting staat voor Bureau Krediet Registratie: een organisatie die een overzicht bijhoudt van alle schulden, leningen en kredieten die Nederlanders aangaan.

Andere kredietverstrekkers hebben toegang tot dit overzicht. Vraagt u bijvoorbeeld een (nieuwe) lening of hypotheek aan bij een bank? Dan zal die bank eerst een BKR check uitvoeren. Ze gaat dan na of er reeds leningen van u geregistreerd staan bij het BKR en of hier coderingen op rusten, zoals dus een A4-codering.

Later meer over die coderingen. Voor nu is het belangrijk om te weten dat een BKR registratie – met eventueel daarop rustende coderingen – een kredietverstrekker inzicht geeft in uw kredietwaardigheid. Oftewel: of het verstandig is u een nieuwe lening of hypotheek te verstrekken.

Het idee achter dit systeem is dat het consumenten moet beschermen tegen het aangaan van onverantwoord hoge leningen en schulden. Doordat een registratie nog vijf jaar zichtbaar blijft na terugbetaling van de lening, staat het in de praktijk echter veel mensen onevenredig lang in de weg.

Zeker wanneer op die registratie ook een codering rust, zoals dus die BKR A4-codering.

BKR registratie en hoe u deze kunt verwijderen bij Dynamiet

Over de coderingen op uw overzicht

Een BKR registratie op zichzelf is namelijk niet zo’n probleem. Zolang u de aflossingen altijd netjes op tijd heeft betaald, spreken we van een positieve BKR registratie. Dit heeft hooguit invloed op de hoogte van de hypotheek die u kunt krijgen, wanneer u nog aan het aflossen bent. Dat heeft immers invloed op uw besteedbaar inkomen.

Wanneer u echter een betalingsachterstand oploopt op een lening, wordt de registratie daarvan omgezet in een negatieve BKR registratie.

Dit is op het BKR overzicht te herkennen aan een code “A”, oftewel: een Achterstandsmelding. Wanneer u de betalingsachterstand weer inloopt, wordt dit aangepast naar een “H”, oftewel een Herstelmelding.

Het probleem is dat ook deze code lang zichtbaar blijft: zelfs nog vijf jaar nadat de volledige lening is terugbetaald. Wanneer u probeert een nieuwe lening of hypotheek aan te vragen, zal de bank (of andere kredietverstrekker) dus zien dat u in het verleden problemen hebt gehad met terugbetalen. Dit kan ervoor zorgen dat het moeilijk is een hypotheek of lening te krijgen.

Hoe moeilijk, dat hangt af van de ernst van de codering. Achter de letter, zult u ook een cijfer zien. Dit cijfer geeft meer informatie over de aard van de opgelopen achterstand, of wat er met de achterstand is gedaan. Een overzicht van de betekenissen vindt u op onze BKR coderingen pagina.

Gevolgen bkr registratie voor lening

Dit betekent een code A4 voor u

De “4” in een BKR A4-codering noemen we een bijzonderheidscodering. Dit is een cijfer dat extra informatie geeft over de aard van de registratie. Voor banken en andere geldverstrekkers is het een belangrijke indicatie van de ernst van de betalingsproblemen.

De bijzonderheidscodering speelt dus een belangrijke rol bij de vraag of u toch een lening kunt krijgen. Ook hoe moeilijk het is om van de registratie af te komen hangt in belangrijke mate af van de bijzonderheidscodering.

Een bijzonderheidscodering 4 geeft aan dat u een achterstand heeft opgelopen op het betreffende krediet, en dat u onbereikbaar was voor de kredietverstrekker. Contactgegevens en verblijfplaats waren onbekend, waardoor vorderingen niet konden worden geïncasseerd.

U zult begrijpen dat dit wordt gezien als een bijzonder ernstige registratie, die u zwaar zal worden aangerekend door (toekomstige) kredietverstrekker. Het is dan ook vrijwel onmogelijk om met een BKR A4-codering een hypotheek of lening te krijgen.

hypotheek met bkr

Van een BKR A4-codering afkomen

Het krijgen van een hypotheek met een BKR registratie op uw naam, is vaak bijzonder lastig. Dat wil zeggen: wanneer het een negatieve registratie (met achterstands- of herstelmelding dus) betreft.

Banken en andere kredietverstrekkers zullen terughoudend zijn u een (nieuwe) lening toe te kennen. In het BKR register kunnen zij immers zien dat u te maken heeft gehad met betaalachterstanden.

Van een actieve A-codering (de betaalachterstand staat nog open) afkomen, is alleen mogelijk door het afbetalen van de achterstand. De A-codering wordt dan, zoals hierboven omschreven, omgezet in een “H” van herstelmelding.

De eerste stap in het verwijderen van een BKR A4-codering is dan ook het aflossen van de betaalachterstand. Maar dan bent u er vaak nog niet.

Dynamiet BKR registratie

Werkelijke einddatum BKR registratie

Behalve het inlopen van de betaalachterstand, kunt u er ook voor kiezen om de volledige lening af te betalen.

Wanneer u de lening waar een BKR registratie betrekking op heeft volledig aflost, wordt achter deze registratie een werkelijke einddatum geplaatst. Dit geeft dus aan dat de lening of schuld volledig is terugbetaald.

Waar u ook voor kiest: de registratie blijft zichtbaar voor toekomstige kredietverstrekkers. Namelijk nog vijf jaar nádat de lening volledig is terugbetaald en er een werkelijke einddatum op de registratie is komen te staan.

Dat betekent dat een betaalachterstand uit het verleden u nog al die jaren in de weg kan zitten bij het krijgen van een hypotheek of andere lening. In veel gevallen een onevenredige gang van zaken en de reden van onze oprichting.

Wat zijn uw opties?

Dynamiet Nederland bespreking

BKR A4-registratie verwijderen

Zoals gezegd is de eerste stap altijd zorgen dat u schuldenvrij bent, zodat de A-codering kan worden omgezet in een Herstelmelding. Geen bank zal u immers geld lenen zolang u nog een lopende betalingsachterstand heeft.

Echter, door de ernst van een A4-codering – en het feit dat deze ook na terugbetaling nog lange tijd zichtbaar blijft – zal het dan nog steeds moeilijk zijn een hypotheek te krijgen.

De 4-codering geeft immers aan dat u ten tijde van de achterstand niet bereikbaar of lokaliseerbaar was en de vorderingen niet geïnd konden worden. Voor (nieuwe) kredietverstrekkers duidt dat op een groot risico dat zij doorgaan niet wensen te nemen.

Vijf jaar nadat u de lening heeft terugbetaald verdwijnt de registratie vanzelf uit het register van BKR, maar mogelijk heeft u geen tijd om daarop te wachten. Onderhandelen met de kredietverstrekker die de registratie heeft geplaatst, is dan de enige optie.

Dat begint met een verzoek tot verwijdering bij de betreffende verstrekker. Hierin geeft u aan waarom u vindt dat de registratie verwijdert dient te worden en hoe deze u hindert in uw dagelijks leven.

Uw kansen op succes worden aanzienlijk vergroot door een specialistische jurist van Dynamiet Nederland in de arm te nemen. Onze juristen zetten zich dagelijks in voor de verwijdering van BKR registraties die mensen zoals u in de weg zitten.

We sluiten dit artikel af met twee vragen die we geregeld krijgen als het gaat om BKR registraties en A4-coderingen.

Veelgestelde vragen

Een A4-codering bij het BKR: wordt dit gezien als de zwaarste registratie?

Hoe kan ik mijn BKR codering opvragen?

Klanten over ons

Kunnen wij u helpen?

Officiële bomenplanter

Voor elke registratie die wij weten te verwijderen, planten wij een boom in Nederland.

Intakegesprek aanvragen Bellen
4.7 444 reviews