Hoe weet ik of ik kredietwaardig ben? (En wat betekent het voor mij?)

Op 11 juni 2021 geschreven door Berry van Ockenburg
  • Juridisch adviseur

negatieve bkr registratie - kredietwaardigheid

Kredietwaardig zijn is een belangrijk begrip voor iedereen die een (zakelijke) lening of hypotheek wil afsluiten. Bent u van plan een lening af te sluiten, dan is het dus belangrijk om inzicht te hebben in hoe kredietwaardig u eigenlijk bent.

Daarom geven we in dit artikel antwoord op de vraag “Hoe weet ik of ik kredietwaardig ben?” Daarnaast bespreken we waarom deze term zo belangrijk is, factoren die van invloed zijn op hoe kredietwaardig u bent en hoe u dit eventueel kunt verbeteren.

Inhoud:

Bekijk onze introductievideo met mr. Frank Visser over het verwijderen van BKR-coderingen

Bent u benieuwd of wij uw negatieve registraties kunnen verwijderen? Vraag dan een vrijblijvend intakegesprek aan.

Intakegesprek aanvragen

Hoe weet ik of ik kredietwaardig ben?

Een bedrijf of persoon is in meer of mindere mate kredietwaardig. De vraag of u kredietwaardig bent, is dus niet met een simpele “ja” of “nee” te beantwoorden.

Als particulier kunt u inzicht krijgen in hoe kredietwaardig u bent via het BKR, oftewel het Bureau Kredietregistratie. Het BKR houdt aan u verstrekte leningen en andere kredieten bij. Daarnaast wordt ook de afhandeling van deze aangegane schulden geregistreerd. Heeft u geen openstaande BKR-registraties? Dan wordt u door verstrekkers van leningen en hypotheken over het algemeen beschouwd als kredietwaardig.

Twijfelt u of u te maken heeft met een BKR-registratie? Lees dan ook onze blog die uitlegt hoe u kunt zien of een BKR-registratie heeft. En – indien dat het geval is – hoe u ervanaf kunt komen.

Uiteraard spelen ook het eigen vermogen en het maandelijks inkomen mee om te bepalen hoe kredietwaardig u bent en hoe hoog dus de hypotheek of lening is die u kunt krijgen. Ook een lening die niet bij het BKR geregistreerd staat – zoals een studieschuld – kan hier een negatieve invloed op hebben, doordat de betalingsverplichting uw maandelijks beschikbare vermogen drukt.

Bij een onderneming komen er meer factoren kijken om te bepalen of deze al dan niet als kredietwaardig kan worden gezien. Het is mogelijk om dit online te controleren, bijvoorbeeld via een bedrijf als Graydon of Atradius.

Indien u twijfelt aan uw kredietwaardigheid, kunnen wij u helpen met een gratis eerste advies en – indien nodig – het helpen verwijderen van BKR-registraties.

Gevolgen bkr registratie voor lening

Tip! Via MyCreditscore kun je online je kredietwaardigheid checken. Hierdoor weet je precies hoe je er financieel voor staat.

Wat betekent kredietwaardig?

De term kredietwaardig wordt vooral toegepast op bedrijven. Een bedrijf is kredietwaardig wanneer het in staat is alle binnenkomende rekeningen netjes op tijd te betalen (en dit uiteraard ook doet). Dit is een belangrijk signaal naar de buitenwereld toe of het wel of niet verstandig is om zaken te doen met het bedrijf in kwestie.

Ook als particulier kunt u wel of niet kredietwaardig zijn. Er wordt dan bijvoorbeeld gekeken naar de leningen die iemand in het verleden is aangegaan en in hoeverre hij of zij in staat was die naar behoren af te lossen. Dergelijke leningen zorgen voor een zogenaamde BKR-registratie.

Loopt u een betalingsachterstand op, dan wordt zo’n registratie een negatieve BKR-registratie. Toekomstige lening verstrekkers kunnen dit inzien en zullen minder geneigd zijn u een (nieuwe) lening te verstrekken. Uw kredietwaardigheid is aangetast.

Zelfs landen zijn in meer of mindere mate kredietwaardig. Ook hier geldt dat het een teken is naar banken hoe risicovol het is om aan het betreffende land geld te lenen.

Waarom weten hoe kredietwaardig u bent belangrijk is

Voor kredietverstrekkers is de kredietwaardigheid van een particulier of bedrijf een belangrijk signaal hoe “veilig” het is om aan u geld te lenen. Hoe kredietwaardig u bent, speelt daarom een belangrijke rol in de hoogte van de lening die u kunt krijgen en onder welke voorwaarden.

Als bedrijf is inzicht in de eigen kredietwaardigheid dus van groot belang met het oog op de groeimogelijkheden en -kansen in de toekomst. Het geeft het bedrijf namelijk inzicht in hoe waarschijnlijk het is dat er een lening kan worden verkregen voor investeringen die gedaan moeten worden.

Als particulier komt de kredietwaardigheid vooral om de hoek kijken bij het afsluiten van een hypotheek. Openstaande schulden of betalingsachterstanden op eerdere leningen zijn van invloed op uw kredietwaardigheid en daarmee op de hoogte van de hypotheek en het verschuldigde rentepercentage.

Weten hoe kredietwaardig uw klanten zijn

Ook kan het verstandig zijn om – als ondernemer – te controleren hoe kredietwaardig potentiële nieuwe klanten of afnemers zijn. Zoals eerder in dit artikel beschreven, wordt voor de kredietwaardigheid van een bedrijf immers onder meer gekeken of de rekeningen netjes op tijd betaald worden.

Een verminderde kredietwaardigheid kan dus een teken zijn om voorzichtig te zijn met dit bedrijf als nieuwe klant of afnemer. Door hier vooraf op te controleren, verkleint u het risico dat u met wanbetalers en openstaande facturen te maken krijgt.

Hoe komt kredietwaardigheid tot stand?

Zoals gezegd is een onderneming, particulier of land kredietwaardig wanneer rekening op tijd betaald kunnen worden en dit ook gebeurt. Het gaat hierbij om de financiële gezondheid van de partij in kwestie.

Bij particulieren komt de kredietwaardigheid tot stand op basis van in het verleden aangegane lening, de betaalhistorie daarop en actieve betaalverplichtingen. Denk hierbij aan maandelijkse hypotheeklasten, afbetalingen op een studieschuld, betalingen voor een private lease contract of de hierboven besproken BKR-registraties.

Bij een bedrijf wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar het werkkapitaal en het eigen vermogen van het bedrijf. Ook werken veel beoordelaars met een zogenaamde betaalscore: een schaal van 1 tot 10 die aangeeft hoe adequaat een onderneming aan haar betaalverplichtingen voldoet.

Wat kan ik doen om kredietwaardiger te worden

Als u van plan bent om in de nabije toekomst een (zakelijke) lening of hypotheek af te sluiten, dan kan het lonen om ervoor te zorgen dat u kredietwaardiger wordt. Daarmee neemt de kans dat u het benodigde bedrag kunt lenen toe en zijn de voorwaarden voor lening waarschijnlijk gunstiger.

Maar wat kunt u doen om uw kredietwaardigheid te verbeteren?

Allereerst kunt u ervoor zorgen dat u geen openstaande leningen meer heeft. Een openstaande lening zorgt – ook wanneer u altijd netjes op tijd betaald heeft – immers voor een maandelijkse betalingsverplichting. Daardoor zult u voor uw nieuwe lening of hypotheek een minder hoog bedrag kunnen lenen.

Overigens is voorkomen vaak beter dan genezen. Daarom is het goed om ervan op de hoogte te zijn wanneer u een BKR-registratie krijgt. Veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat ook een telefoonabonnement daar al snel onder geregistreerd kan staan.

Bent u in het verleden wel tegen betalingsachterstanden aan gelopen? Dan heeft u waarschijnlijk te maken met een negatieve BKR-registratie. In dat geval kunt u proberen om van die BKR-registratie af te komen.

Direct contact met een registratiespecialist

Veelgestelde vragen

Wat is kredietwaardig?

Hoe weet ik of ik kredietwaardig ben?

Waarom ben ik niet kredietwaardig?

Intakegesprek aanvragen Bellen
4.7 444 reviews