Geld lenen zonder BKR: zo lost u het op!

Officieel gezien is een lening afsluiten zonder BKR onmogelijk: u kunt geen geld lenen zonder dat de kredietverstrekker een BKR-toetsing uitvoert. Alle Nederlandse kredietverstrekkers zijn namelijk bij wet verplicht om naar uw kredietgegevens te kijken. Met deze toets ziet een kredietverstrekker in één oogopslag welke leningen u heeft afgesloten en of u wellicht betalingsproblemen heeft (gehad).

Hieronder leest u meer over het lenen van geld zonder dat er wordt gekeken naar uw BKR-registraties. Daarnaast vertellen we u graag over het alternatief: het verwijderen van uw negatieve BKR-registraties.

Hulp om alsnog geld te kunnen lenen

Dynamiet Nederland is gespecialiseerd in het verwijderen van negatieve BKR-registraties. Ons doel is dat alle BKR-gerelateerde belemmeringen voor u worden weggenomen om zo een nieuwe lening af te kunnen sluiten.

Let op

 • Helaas kunnen wij niet iedere consument van zijn registraties afhelpen. Daarom werken we met een acceptatiebeleid. Onze voorwaarden treft u hieronder aan.
 • Wij zijn een juridisch kantoor en geen kredietverstrekker. Het is daarom niet mogelijk om bij ons of via ons geld te lenen. Natuurlijk kunt u wel een kredietaanvraag indienen bij een willekeurige kredietverstrekker, nadat wij u succesvol hebben geholpen.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor onze dienstverlening? Vraag vooral een gratis en vrijblijvend adviesgesprek aan.

Intakegesprek aanvragen

Onze BKR-registratie specialisten

Jan Doeke Biesheuvel
 • Heeft honderden BKR-zaken opgelost zonder tussenkomst van de rechter
 • Inhoudelijk een zeer sterke jurist
Lisa van Gulik
 • Heeft honderden cliënten met succes bijgestaan
 • Start rechtszaken en procedures bij het Kifid
Nurettin Kocak
 • Heeft veel respect verworven binnen de BKR-branche
 • Een daadkrachtige en no-nonsense jurist
Vera van der Vliet
 • Jurist uit het bankwezen met veel financiële kennis
 • Heeft duizenden coderingen weten te verwijderen
Björn de Haan
 • Heeft ruim 8 jaar ervaring met BKR-procedures
 • Start alleen rechtszaken
Nadine Edelschaap
 • Heeft honderden zaken positief opgelost
 • Creatieve jurist die 'out of the box' denkt
Deepak Thakoerdien
 • Heeft ruim 11 jaar ervaring met BKR-zaken
 • De meest bekende BKR-deskundige van Nederland
Mirjosa de Sanders
 • Juridisch medewerker met 5 jaar ervaring binnen Dynamiet
 • Helpt u bij het compleet maken van uw dossier
Menno de Boorder
 • Doet alleen de rechtszaken
 • Wint veruit de meeste zaken
Tine Notenboom
 • Gespecialiseerd in rechtszaken
 • Doet alleen de complexe zaken
Berry van Ockenburg
 • Is het van nature met alles oneens, dus ook met BKR-coderingen
Dhirin Alakhramsing
 • Een echte mensenmens
 • Denkt alleen in het belang van de klant
Eva Hukshorn
 • Maakt een strategisch plan om uw dossier in goede banen te leiden
Marcel Boot
Sharona Boedhai
Michael de Zwart
Bekijk ons team

Ons acceptatiebeleid; wat zijn de voorwaarden?

Elke zaak is uniek. Daarom beoordelen we van geval tot geval of uw aanvraag wordt geaccepteerd. Wel zijn er een aantal gemeenschappelijke kernvoorwaarden die wij hanteren.

 • U heeft een concreet financieel belang nodig om van uw registraties af te willen komen. De reden waarom u geld wilt lenen, speelt een belangrijke rol. Er moet daarom een bepaalde noodzaak zijn om geld te willen lenen.
 • Wilt u bijvoorbeeld geld lenen om droomreis te maken of een luxe auto te kopen? Dan kunnen wij u helaas niet helpen. Uw belang is namelijk niet groot genoeg.
 • We bekijken of u een logische verklaring heeft voor het ontstaan van uw negatieve BKR-registratie. De vraag waarom u destijds uw lening niet kon terugbetalen, dient u daarom goed uit te kunnen leggen
 • Op basis van uw financiële draagkracht dient u een lening af te kunnen sluiten. U dient zogezegd een redelijk inkomen te hebben. Het heeft immers geen zin om geld te willen lenen met een uitkering. Het hebben van een redelijk inkomen is daarom een vereiste.
 • U dient in principe geen openstaande schulden meer te hebben. Heeft u op dit moment schulden die u niet kunt dragen (achterstallige betalingen)? Dan is het helaas onverantwoord om meer geld te lenen. Wij willen immers overkreditering niet in de hand werken.
 • Heeft u wel schulden en heeft u al jaren niets vernomen van de schuldeisers? Dan kunnen we u mogelijk op een andere manier helpen.

Wij nemen uw zaak alleen in behandeling als het aannemelijk is dat de BKR-registratie zal worden verwijderd. In dat geval zullen wij voor u bemiddelen met de kredietverstrekker die registratie heeft gemeld bij het BKR en een verzoek tot verwijdering indienen.

Intakegesprek aanvragen

Wat is het BKR?

Bij het BKR worden kredieten geregistreerd. Het BKR houdt alle leningen bij die consumenten hebben afgesloten. Ook goederen op afbetaling bij postorderbedrijven of in winkels, telefoonabonnementen, rood staan bij banken of creditcards worden bijgehouden.

Via het systeem van het BKR kunnen kredietverstrekkers bepalen of het verantwoord is om leningen te verstrekken.

Geld lenen zonder bkr

Geld lenen met BKR-registratie

Er is groot een verschil tussen een positieve en een negatieve BKR-registratie.

Positieve BKR-registratie

Een positieve registratie heeft slechts invloed op de hoogte van het bedrag dat u kunt lenen. Als uw financiële situatie het toelaat, kunt zonder problemen geld lenen.

Negatieve BKR-registratie

Als u negatief geregistreerd staat is het praktisch onmogelijk om geld te lenen bij een Nederlandse geldverstrekker. U krijgt een negatieve registratie als u in het verleden een betalingsachterstand hebt gehad. Een negatieve BKR-registratie wordt gekenmerkt door een codering. Vijf jaar nadat u het krediet heeft terugbetaald, verdwijnt de codering bij het BKR.

Probeer bij uw eigen bank geld te lenen

Heeft u een negatieve BKR-registratie? Dan kunt u het beste contact opnemen met uw eigen bank. Zij kennen uw (financiële) situatie het beste en zijn soms bereid om alsnog geld aan u uit te lenen tegen een regulier rentepercentage.

Wat zijn de risico's van geld lenen zonder BKR-toetsing?

Schimmige business

Het lenen van geld zonder het uitvoeren van een BKR-toets is zeer schimmig. Kredietverstrekkers die zich aan deze praktijk wagen, hebben uw financiële belangen niet bepaald voorop staan. Het is namelijk ook niet toegestaan om een BKR toets over te slaan bij het verstrekken van een lening.

Bescherming

Hoewel een negatieve BKR-registratie een grote belemmering kan vormen, probeert het systeem u ook te beschermen. Door geen BKR-toets uit te voeren, weten kredietverstrekkers niet of u überhaupt wel in staat bent om het geleende bedrag terug te betalen. Als dat niet het geval is, komt u alleen nog maar meer in de financiële problemen.

Ongunstige voorwaarden

Kredietverstrekkers welke leningen verstrekken zonder BKR-toetsing, hanteren vaak niet geheel toevallig zeer ongunstige voorwaarden. Zo betaalt u bijvoorbeeld een flinke rente of worden er veel strengere voorwaarden gesteld vergeleken met de voorwaarden van een normale kredietverstrekker. Denk vooraf goed na over deze zaken indien u overweegt om een lening aan te vragen bij een dergelijke kredietverstrekker.

Nederlandse wetgeving

De wetgeving in Nederland verplicht alle kredietverstrekkers om een toetsing uit te voeren voorafgaand aan het verstrekken van een krediet. Naast uw inkomen, wordt ook uw financiële verleden bekeken. Een kredietverstrekker die zich hier niet aan houdt, is veelal minder betrouwbaar en zoekt vaak de grenzen op. Geld lenen zonder een BKR-toets raden wij dan ook sterk af: u loopt een groot financieel risico.

Geld lenen zonder BKR-registratie bij een aanbieder van minileningen

Wees voorzichtig

Partijen die een minilening (ook wel flitskrediet genoemd) aanbieden hebben geen Nederlandse bankvergunning. Via het buitenland omzeilen zij met hun flitskredieten de Nederlandse wetgeving.

Flitskredieten zijn al jaren in opspraak door de AFM. Dergelijke aanbieders rekenen torenhoge rentes van zo een 14% per jaar en rekenen daarnaast allerlei andere vage en verborgen kosten. Hierdoor zullen uw schulden uiteindelijk alleen maar toenemen en wordt het u praktisch onmogelijk gemaakt om over te stappen naar een andere geldverstrekker.

Verwijderen van een BKR-registratie om geld te kunnen lenen

Geld lenen kan in principe dus alleen nadat de kredietverstrekker of bank een BKR-toets heeft uitgevoerd. Als er sprake is van een negatieve BKR-registratie op uw BKR-overzicht, wordt u al snel gezien als wanbetaler. De kredietverstrekker verwacht dat u niet kan of zult voldoen aan uw betalingsverplichtingen.

U bent niet per definitie een wanbetaler

In de praktijk hoeft dit natuurlijk zeker niet het geval zijn. U bent geen wanbetaler, maar hebt misschien in het verleden te maken gehad met bijzondere omstandigheden waardoor er een betalingsachterstand is ontstaan. Het komt vaak voor dat het ontstaan van een achterstand goed te verklaren is. Dit mag echter niet altijd betekenen dat het u onmogelijk wordt gemaakt om een nieuwe lening af te kunnen sluiten. Dynamiet Nederland helpt u daarom graag verder.

Kunnen wij u helpen?

Vooraf vindt een goede inventarisatie van uw zaak plaats. Onze klantadviseurs nemen alle tijd om uw persoonlijke situatie te bespreken en te beoordelen. Hierdoor bent u verzekerd van specialistische kennis en een uitstekende service.

Intakegesprek aanvragen

Intakegesprek aanvragen Bellen