Overkreditering

Is er sprake van overkreditering?

Banken (en andere kredietverstrekkers) mogen u niet ongelimiteerd krediet verstrekken. Zij mogen u slechts een krediet verstrekken indien u de lasten die met dat krediet gepaard gaan ook kunt dragen. Indien u een kredietaanvraag doet en de hoogte van dit krediet gaat uw draagkracht te boven, mag de bank u dit krediet niet verstrekken.

Indien u bij een bank (of een andere kredietverstrekker) een kredietaanvraag indient, dient de bank dan ook onderzoek te doen naar uw financiële draagkracht. De bank moet voor dit onderzoek verschillende gegevens in kaart brengen. U moet hierbij (onder andere) denken aan de hoogte van uw inkomen, de hoogte van uw woonlasten en de hoogte van de verplichtingen uit (eventuele) andere kredieten die u op uw naam heeft staan. Indien uit het onderzoek blijkt dat u meer krediet heeft aangevraagd dan uw draagkracht toelaat, mag de bank dit krediet dus niet aan u verstrekken.

Helaas is het desondanks in het verleden vaak voorgekomen dat banken aan consumenten meer krediet hebben verstrekt dan was toegestaan. Er wordt dan gesproken van overkreditering (of overkrediteren). Overkreditering heeft vaak tot gevolg dat de kredietnemer in de financiële problemen komt.

”Overkreditering kan het gevolg zijn van het feit dat de bank in het geheel geen onderzoek heeft gedaan naar de draagkracht van de consument, dat onderzoek niet goed heeft uitgevoerd of zich simpelweg niks heeft aangetrokken van de resultaten van het onderzoek”.

Heb ik recht op schadevergoeding bij overkreditering?

Indien een consument overgekrediteerd is (geweest), heeft deze in principe recht op een schadevergoeding. Hoe hoog deze schadevergoeding is, hangt af van wat zich precies heeft afgespeeld.

Indien een consument vermoedt dat hij overgekrediteerd is (geweest), is het belangrijk dat hij zo snel mogelijk actie onderneemt. Te lang niks doen kan er toe leiden dat de consument geen aanspraak meer kan maken op vergoeding van zijn schade.

Wat gebeurt er met de BKR-registratie?

Indien de bank u een krediet verstrekt, wordt dit geregistreerd bij het BKR. Indien blijkt dat de bank u het geregistreerde krediet nimmer had mogen verstrekken, kan dit ook gevolgen voor de registratie van het krediet. Welke gevolgen dat zijn is sterk afhankelijk is van wat er precies is voorgevallen. Over het algemeen zal de registratie positief moeten worden aangepast, en in veel gevallen zal zelfs de gehele BKR-registratie (of de coderingen) moeten worden verwijderd. In dat geval is de blokkade opgeheven om bijvoorbeeld verantwoord geld te lenen of een hypotheek af te sluiten.

Neem contact met ons op bij (mogelijke) overkreditering

Denkt u (of weet u zeker) dat u nu overgekrediteerd bent, of in het verleden overgekrediteerd bent geweest? Vraag dan een geheel vrijblijvend adviesgesprek aan om te bespreken over sprake is van overkreditering. Wij brengen dan in kaart of en op welke manier wij u daarin kunnen bijstaan.

Intakegesprek aanvragen Bellen
4.7 444 reviews