Verjaring van vordering en BKR

Verjaring van vordering (schulden) en BKR

Indien u iemand geld verschuldigd bent (bijvoorbeeld omdat u een krediet heeft afgesloten), dient u deze gelden terug te betalen conform de afspraken die u daarover met uw schuldeiser heeft gemaakt. Het kan voorkomen dat dat door omstandigheden niet kan, of dat u gewoonweg vergeet om dit te doen.

Indien uw schuldeiser constateert dat u gestopt bent met betalen, betekent dat niet dat zij stil kan zitten. Indien uw schuldeiser dat wel doet, kan het zo zijn dat de vordering (of schuld) is verjaard.

De gevolgen van het verjaren van een vordering

Indien een vordering verjaart, betekent dit dat uw schuldeiser u niet meer kan dwingen om de vordering te voldoen. Zij kan u nog wel aanmanen, maar u kunt er dan voor kiezen om niet te betalen. Het is wel verstandig om uw schuldeiser ervan op de hoogte te stellen waarom u niet betaalt.

Zelfs de rechter kan u niet meer dwingen de vordering/schuld te voldoen. Indien uw schuldeiser u voor de rechter daagt wegens een verjaarde vordering, zal de rechter deze vordering afwijzen. Het is dan wel belangrijk dat u zich expliciet op verjaring beroept.

Wanneer is een vordering verjaard?

Een vordering verjaart indien de schuldeiser nalaat om u gedurende een bepaalde aaneengesloten periode (de ‘verjaringstermijn’) aan te manen, en u zelf ook geen handelingen verricht waaruit blijkt dat u bekend bent met de vordering (zoals bijvoorbeeld het verrichten van een betalingen of het treffen van een betalingsregeling).

Hoe lang de verjaringstermijn is hangt af van de soort vordering en wat er zich allemaal heeft voorgedaan.

Geld terugvordering op grond van verjaring

Het kan zijn dat u een vordering voldoet, maar dat u later constateert dat deze al was verjaard. In dat geval is het helaas niet mogelijk om het betaalde terug te vorderen. Indien u wordt geconfronteerd met een oude vordering is het dus raadzaam om goed te onderzoeken of deze is verjaard, alvorens tot betaling over te gaan.

Een beroep doen op verjaring

Indien een consument zich beroept op verjaring, zal de schuldeiser zich vrijwel altijd op het standpunt stellen dat daar geen sprake van is en dat u dus gehouden bent de vordering te voldoen. De onderbouwing van dit standpunt (als er van een onderbouwing al sprake is), rammelt echter vaak aan alle kanten. Zo kan bijvoorbeeld zijn dat de schuldeiser (bewust of onbewust) een verkeerde verjaringstermijn hanteert, of dat zij niet afdoende aantoont bepaalde handelingen te hebben verricht.

Omdat het voor een consument zonder juridische achtergrond moeilijk is vast te stellen of wat de schuldeiser aangeeft juist is, gaat deze vaak toch tot betaling over. En dat is natuurlijk zonde van het geld.

Dynamiet bkr

BKR-registratie

Indien een verjaarde vordering bij het BKR is gemeld, is de kredietverstrekker verplicht de BKR registratie af te melden.

In de praktijk doen kredietverstrekkers vaak moeilijk over het afmelden van registraties die samenhangen met verjaarde vorderingen. Indien zij al tot afmelden overgaan, wordt er vaak een verkeerde einddatum geregistreerd.

Het is belangrijk dat u de BKR-registratie laat aanpassen. Immers, met een negatieve BKR-registratie kunt u bijvoorbeeld geen geld lenen of hypotheek afsluiten.

Wij helpen u graag verder

Bent u recentelijk aangeschreven voor een oude vordering, en wilt u laten onderzoeken of deze is verjaard? Of weet u zeker dat een vordering verjaard is, maar weigert de wederpartij dit toe te geven? Of weigert de kredietverstrekker uw BKR registratie af te melden, of wordt er een onjuiste einddatum geregistreerd?

De juristen van Dynamiet Nederland helpen u graag. Wij weten precies wanneer een vordering verjaard is of niet, en zorgen ervoor dat u niet meer betaalt dan waartoe u verplicht bent. Daarnaast kunnen wij ervoor zorgen dat een eventuele BKR registratie wordt verwijderd of (correct) wordt afgemeld.

Wij bespreken graag geheel vrijblijvend met u wat wij voor u kunnen betekenen. U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

Klanten over ons

Kunnen wij u helpen?

Officiële bomenplanter

Voor elke registratie die wij weten te verwijderen, planten wij een boom in Nederland.

Intakegesprek aanvragen Bellen
4.7 444 reviews