Terechte BKR-registratie verwijderen

Kredietwaardigheid omtrent bkr

Een BKR-registratie verwijderen, kan dat?

U loopt tegen uw negatieve BKR-registratie aan als u geld wilt lenen, bijvoorbeeld in de vorm van een hypotheek of een ander soort lening.

Zoals u wellicht al weet: nadat u de schuld volledig heeft afbetaald, blijft een negatieve BKR-registratie nog vijf jaar zichtbaar bij het BKR. In deze periode wordt u gezien als een ‘risicogeval’, wat het gecompliceerd kan maken om een lening of hypotheek af te sluiten. Vaak geeft het blijven staan van de BKR-registratie een onjuist beeld. U heeft bijvoorbeeld uw financiële zaken weer prima op orde.

Het doel van het BKR-systeem is om u te beschermen tegen verdere schulden door leningen. Dit is echter niet altijd (meer) nodig; in dat geval wilt u de BKR-registratie verwijderen. U voelt zich niet beschermd, maar juist belemmerd.

Een terechte BKR registratie verwijderen is mogelijk. Een terechte registratie is een registratie welke volgens de voorwaarden van het BKR is gemeld. Vaak is er sprake geweest van een betalingsachterstand van minimaal twee maanden. Om een dergelijke registratie te laten verwijderen, zal er een beroep gedaan moeten worden op de ‘belangenafweging’. Op deze pagina leggen wij uit wat dit betekent.

Een terechte BKR registratie verwijderen?

Wilt u uw BKR-registratie verwijderen omdat bovenstaande op u van toepassing is?  Dynamiet Nederland helpt in dit soort gevallen om de BKR-registratie vroegtijdig te verwijderen, zodat u niet hoeft te wachten op de automatische verwijdering van vijf jaar.

Intakegesprek aanvragen

Hoe werkt een BKR-registratie laten verwijderen door Dynamiet Nederland?

 • Stap 1. Gratis adviesgesprek
 • Stap 2. Documenten verzamelen en opsturen
 • Stap 3. Juridische stappen zetten
 • Stap 4. Uitslag

 

Meer over hoe het werkt

Voor wie is Dynamiet Nederland?

Dynamiet Nederland is er voor u als u last heeft van één of meerdere negatieve BKR-registraties. U kunt niet wachten tot de automatische verwijdering van uw registratie(s); er dient op korte termijn actie ondernomen te worden. Bijvoorbeeld omdat u een woning wilt aankopen of een andere financiering nodig heeft.

Dynamiet Nederland is gespecialiseerd in het verwijderen van BKR-registraties zowel terecht BKR registraties als onterechte. Iedere zaak is uniek, zo verschilt de aanpak van zaak tot zaak.

Voldoet u aan één of meerdere punten van onze checklist? Dan kunnen we misschien wel voor u aan de slag! Met een telefonisch of persoonlijk adviesgesprek onderzoeken we namelijk eerst of u daadwerkelijk in aanmerking komt om uw terechte BKR registratie bij het BKR te laten verwijderen.

 1. Door persoonlijke omstandigheden kon u in het verleden uw rekeningen niet (meer) voldoen;
 2. U heeft een groot belang bij het verkrijgen van een nieuwe financiering;
 3. Uw negatieve BKR-registratie(s) staat of staan niet in verhouding tot uw huidige financiële situatie;
 4. U staat geregistreerd als wanbetaler terwijl u geen wanbetaler bent of bent geweest;
 5. De negatieve BKR-registratie is onterecht;
 6. U bent vooraf niet geïnformeerd over de gevolgen van een negatieve BKR-registratie;
 7. De betalingsachterstanden hebben betrekking op een relatief korte periode;
 8. U heeft over het algemeen een goede betaalmoraal;
 9. De betalingsachterstanden hebben betrekking op een laag bedrag;
 10. U heeft de betalingsachterstanden op uw lening inmiddels afbetaald of voor langere tijd hersteld.

BKR registratie aanvechten: kosten

Een negatieve BKR verwijderen is maatwerk. Iedere zaak is uniek, daarom hanteren wij geen algemene prijslijst. Tijdens het adviesgesprek wordt uw situatie bekeken en berekend hoeveel tijd het zal kosten om uw zaak te behandelen. Op basis hiervan zullen de kosten van het verwijderen van uw BKR-registratie worden vastgesteld.

Bekijk de kosten dienstverlening
4 mensen die een BKR dossier onderzoeken om te kijken of de BKR-registratie kan worden verwijderd

Specifieke kennis & specialistisch werk

Het BKR-stelsel is een systeem waar veel bij komt kijken. Een negatieve BKR verwijderen is daarom geen eenvoudige opgave. Wij werken niet voor niets met een team van juristen en advocaten om zaken opgelost te krijgen. Dynamiet Nederland levert aan elke klant maatwerk; iedere zaak is immers uniek. Uw dossier wordt toegewezen aan een van onze juristen. Hierdoor heeft u een vast contactpersoon die precies op de hoogte is van uw situatie en die u steeds terzijde staat bij het verwijderen van uw BKR-registratie.

BKR verwijderen: het traject

Na het opvragen en onderzoeken van uw dossier gaan onze juristen in onderhandeling met uw kredietverstrekker. Zij leveren een goed onderbouwd verzoek aan tot verwijdering van uw negatieve BKR-registratie.

Als deze onderhandelingen met de kredietverstrekker niet tot het gewenste resultaat leiden, ontvangt u van ons een positief of een negatief advies.

 • Negatief advies

Onze specialisten kennen uw geval en hebben de onderhandelingen met uw kredietverstrekker geleid. Als zij zien dat de kans op slagen klein is, geven zij u een eerlijk advies: zij raden u aan geen vervolgstappen te ondernemen.

 • Positief advies

Als tijdens de onderhandelingen met de kredietverstrekker niet het gewenste resultaat wordt behaald maar de specialisten van Dynamiet wel goede kansen zien voor uw case, kunnen we u adviseren om vervolgstappen te ondernemen. Dit houdt in dat u naar de rechter of naar het Kifid stapt. Wij nemen u deze vervolgstap graag uit handen. Deze vervolgstap zit niet bij de prijs inbegrepen.

Het Kifid is onafhankelijk en beoordeelt uw BKR-registratie. Zo kijkt het Kifid of uw kredietverstrekker en het BKR zich aan de regels hebben gehouden bij uw BKR-registratie.

Naar de rechter stappen is soms sneller dan naar het Kifid stappen. Soms adviseren wij dan ook om naar de rechter te stappen.

Hoe Dynamiet Nederland te werk gaat

De rode draad in onze werkzaamheden is als volgt:

 • Dossiers opvragen bij de kredietverstrekkers;
 • Opgevraagde en aangeleverde documentatie onderzoeken;
 • Verzoeken tot verwijdering van de BKR-registraties indienen;
 • Sommatieverzoeken versturen en het onderhandelingsproces leiden.

BKR verwijderen: gratis intakegesprek

Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn om uw BKR te laten verwijderen? Plan nu uw gratis intakegesprek!

Intakgesprek aanvragen

Terechte BKR registratie laten verwijderen door Dynamiet Nederland: hoe wij te werk gaan

Een BKR-registratie kan in principe op grond van twee verschillende manieren verwijderd worden. Dit kan op basis van een zogenaamde belangenafweging of op grond van gemaakte procedurele vormfouten. Beide situaties worden hieronder toegelicht.

1. Belangenafweging

Het belang van het BKR is om de financiële sector te beschermen tegen financiële risico’s. Daarentegen kunt u als consument een (zwaarwegend) belang hebben bij het voortijdig (voor de automatische verwijdering na vijf jaar) verwijderen van uw BKR-registratie(s). Er dient daarom een afweging gemaakt te worden tussen beide belangen.

Welk belang weegt zwaarder? Dit is per situatie verschillend. Heeft u de wens om een lening af te sluiten voor een mooie auto of een droomreis? Dit belang is helaas niet zwaarwegend. Een lening voor het kopen van een woning voor huisvesting, wordt over het algemeen wél gezien als goed belang.

Naast het belang spelen ook tal van andere zaken een belangrijke rol, zoals uw financiële situatie. Als uw belang zwaarder weegt dan het belang van de financiële sector, dan kunnen we de kredietverstrekker verplichten om de (terecht geplaatste) BKR-registratie voortijdig te verwijderen.

2. Vormfouten

Een registratie in het BKR verwijderen dient ook te gebeuren als er fouten zijn gemaakt tijdens het registratieproces.

Een kredietverstrekker dient zich bij het registreren te houden aan de wet en aan de regels van bijvoorbeeld het BKR. De praktijk wijst uit dat er bij het registreren van negatieve BKR-coderingen veel fouten worden gemaakt. Denk aan fouten in het registreren van de datum, in het aanschrijven van u als consument, fouten in het waarborgen van de termijnen en bijvoorbeeld fouten in het updaten van een codering. Deze fouten dienen te worden gerectificeerd.

Het herstel van een fout leidt regelmatig tot verwijdering van een negatieve BKR-registratie, of in ieder geval tot verwijdering van een bepaalde (zwaarwegende) BKR-codering.

Intakegesprek aanvragen

Vraag en antwoord

Een terechte BKR-registratie verwijderen, kan dat?

Een zware (A3) BKR-codering verwijderen, is dat mogelijk?

Wordt een BKR-registratie na het WSNP-traject verwijderd?

Hoe lang blijf ik BKR geregistreerd?

Wanneer krijg je een BKR-registratie?

Hoe gaan banken om met het verwijderen van BKR-registraties?

Intakegesprek aanvragen Bellen