Dynamiet BKR registratie

Onverwachte samenloop van omstandigheden

Hypotheek na WSNP

Vandaag de dag zijn er veel consumenten die in de vervelende situatie terecht komen dat zij de opgelopen schulden niet meer het hoofd kunnen bieden. Dit is in de meeste gevallen geen kwestie van onwil, maar veelal een gevolg van zeer vervelende en onverwachte samenloop van omstandigheden.

Een relatie strandt, huwelijk wordt ontbonden of de onderneming wordt failliet verklaard; er kan van alles gebeuren waardoor een consument ineens met een torenhoge schuld komt te zitten. Vanaf dat moment moeten zij er keihard voor werken om er financieel weer bovenop te komen en dat is zeker geen makkelijke weg.

In deze blog leggen we u uit welke BKR-registratie u krijgt na afronding van een schuldsaneringstraject (WSNP of GKB). Ook leggen we uit of u daarvan af kunt komen.

Hoe zit het met de BKR-registratie?

Zodra een saneringstraject gestart wordt, zal (indien dat nog niet is gebeurd) het gehele krediet opgeëist worden. Dit is een standaard voorwaarde in praktisch elk contract. Dit zal leiden tot plaatsing van een code 2 bij het BKR, oftewel een negatieve BKR-registratie.

Wanneer een debiteur een minnelijk schuldentraject (GKB) of WSNP-traject heeft doorlopen zal er door de kredietverstrekker een code 3 geplaatst worden bij het BKR. Dit doet zij conform de regelgeving van het BKR en dit is daarmee formeel gezien dan ook een terechte handeling.

Het Algemeen Reglement van het BKR zegt hierover dat ook na afronding van het WSNP-traject de problematische schuldensituatie van een consument uit het verleden zichtbaar moet blijven voor toekomstige kredietverstrekkers. Er wordt een einddatum gemeld op de datum dat de finale kwijting met de schuldeiser overeen is gekomen of de Schone Lei wordt toegekend en vanaf die datum duurt het nog vijf jaar voordat u van de code 3 verlost bent. Op deze manier zult u dan ook nog lang worden herinnerd aan het verleden.

negatieve bkr registratie - kredietwaardigheid

BKR-codering 3 en schone lei

Voor consumenten komt dit onlogisch en onredelijk over. Zij ervaren niet dat zij middels de Schone Lei een nieuwe start kunnen maken, omdat de code 3 het hen alsnog onmogelijk blijft maken om een nieuw leven op te bouwen. Door deze BKR-codering kunnen ze immers geen nieuw krediet afsluiten en worden ze net als voor het verkrijgen van de Schone Lei beperkt in hun vrijheid.

Wat is dan het nut van dit traject, vragen zij zich af. Ben ik nog niet genoeg gestraft? Heb ik nog niet genoeg geboet voor het verleden? Waarom heb ik drie jaar op een houtje gebeten en zo hard gewerkt om dit op een goede manier op te lossen als ik nu nog steeds wordt tegen gewerkt? Zomaar een aantal vragen die wij gesteld krijgen door onze cliënten. Tevens een vraag waar wij geen pasklaar antwoord op hebben, omdat wij het beleid van het BKR niet hebben opgesteld.

Wij vinden echter wel dat er rekening gehouden moet worden met de inzet van de schuldenaar in het saneringstraject. Iemand acht jaar straffen, omdat er in de periode daarvoor problemen zijn geweest vinden wij niet juist. Middels onze dienstverlening proberen wij deze mensen te begeleiden in dit proces.

Dynamiet Nederland bespreking

Wat kunt u doen wanneer u na afronding van WSNP een hypotheek wilt aanvragen?

Ondanks het feit u na afronding van dit traject negatief geregistreerd staat zijn er mogelijkheden om vervroegd van de BKR-coderingen af te komen. Rechtbank Midden-Nederland heeft in een WSNP-zaak op 6 februari 2018 besloten dat ondanks het feit er sprake was geweest van een problematische schuldensituatie, het gezien de situatie op dat moment en de belangen van cliënt niet langer redelijk was de registratie te handhaven.

Wij verwijzen u naar het artikel dat over deze uitspraak is geschreven en gepubliceerd op onze website. In de specifieke zaak speelde daarbij mee dat het WSNP-traject met succes was doorlopen en dat cliënt een hypotheek wilde afsluiten om een huis te kopen. De rechter overwoog eveneens dat cliënt financieel weer helemaal stabiel was en zij met haar partner een ruim gezamenlijk inkomen had, waarmee de gewenste hypotheek gedragen kon worden.

Kortom, cliënt vormde volgens de rechter in deze zaak geen risico meer voor de financiële wereld en het handhaven van de registratie diende dan ook geen enkel doel meer. Met deze eerste WSNP-uitspraak in relatie tot BKR-coderingen is een opening ontstaan voor consumenten om ondanks een gevolgd WSNP-traject alsnog eerder van hun registratie af te komen. De uitspraak maakt duidelijk dat ook binnen de rechtspraak de gedachte wordt gedeeld dat het krijgen van een Schone Lei en tegelijk beperkt blijven door een negatieve BKR-registratie haaks op elkaar staan.

Negatieve BKR-registratie verwijderen?

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden om uw negatieve BKR-registraties te verwijderen? Wij horen het graag van u en nemen de kwestie dan graag met u door in een vrijblijvend gesprek.

Klanten over ons

Kunnen wij u helpen?

Officiële bomenplanter

Voor elke registratie die wij weten te verwijderen, planten wij een boom in Nederland.

Intakegesprek aanvragen Bellen
4.7 514 reviews