Het BKR: wat doet het precies en hoe komt u van zijn registraties af?

Als u een lening afsluit, een creditcard heeft of een bestelling doet bij een postorderbedrijf en zelfs als u tegenwoordig een mobiel met abonnement neemt, wordt u al snel geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel (BKR). Maar wat is het BKR nu eigenlijk, wat zijn de gevolgen bij een negatieve BKR-registratie en hoe komt u hier van af?

Krijg hulp bij het ongedaan maken van registraties


Wat zijn de gevolgen van een BKR-registratie?

Consumenten met een negatieve BKR-registratie zijn in de regel besmet: ‘met deze persoon moet je uitkijken’. Staat u op de zwarte lijst bij het BKR, dan wordt uw betrouwbaarheid in twijfel getrokken. Men wordt als ‘onguur’ beschouwd door het enkele feit van een registratie. Het gevolg van een negatieve registratie is dat u wordt geboycot bij het afsluiten van een lening of hypotheek.

In theorie is het mogelijk om met een BKR registratie een hypotheek of lening af te sluiten. In de praktijk betekent een negatieve registratie dat een financieringsaanvraag vrijwel altijd zal worden afgewezen. Duidelijk mag zijn dat een negatieve registratie enorme belemmeringen kan opleveren.

De kredietverstrekker die u heeft geregistreerd bij het BKR meldt uw krediet af als u dit heeft afbetaald. Hierna blijft de (negatieve) registratie nog vijf jaar zichtbaar. Na afmelding wordt er niet meer naar de BKR-registratie gekeken. Niet door de kredietverstrekker en niet door het BKR. Heeft u een negatieve registratie? Dan zit u als het ware voor vijf jaar of langer op het strafbankje bij het BKR.

De afgelopen jaren is het BKR-systeem echter zijn doel voorbij geschoten. Het doel ‘beschermen van consumenten’ wordt in veel gevallen niet behaald. Een registratie kan consumenten hierdoor langer hinderen dan daadwerkelijk nodig is.

Direct hulp & advies

Dynamiet.nl vult het gat in het systeem op door te bemiddelen met kredietverstrekkers over het verwijderen van negatieve registraties. Onze werkwijze is toegespitst op uw persoonlijke situatie. Wij leveren maatwerk. Daarnaast beschikken onze specialisten over een netwerk van contacten bij kredietverstrekkers. Hierdoor kunnen wij vaak snel tot een oplossing komen.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor onze dienstverlening? Vraag dan direct een gratis en vrijblijvend telefonisch adviesgesprek aan. Onze adviseurs staan u graag te woord. Met al hun expertise en uitstekende klantgerichte service bekijken zij samen met u welke mogelijkheden er zijn.

U kunt er ook voor kiezen om uw tijd gewoon uit te zitten. Vijf jaar na de einddatum worden de geregistreerde gegevens bij het BKR verwijderd.

Waarom bestaat het BKR?

Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn banken en kredietverstrekkers verplicht om deel te nemen aan een stelsel van kredietregistratie.

Bij het afsluiten van een lening of hypotheek dient iedere kredietverstrekker informatie in te winnen over de financiële positie van de consument, ook wel een BKR-toetsing. Het doel hiervan is om te voorkomen dat iemand te veel hooi op zijn vork neemt. Hiertoe dient de kredietverstrekker voorafgaand aan het sluiten van de kredietovereenkomst de databank van een stelsel van kredietregistratie te raadplegen. Dit heet de kredietcheck en maakt altijd deel uit van een kredietaanvraag.

Op dit moment wordt door het BKR een stelsel van kredietregistratie beheerd. Dit stelsel wordt het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) genoemd. In het CKI worden gegevens verzameld, geordend, vastgelegd en ter beschikking gesteld aan de deelnemers. Het BKR voert deze taken uit. Deze taken dienen te worden uitgevoerd met inachtneming van een zo groot mogelijke bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

In het CKI wordt door de deelnemers van het BKR geregistreerd aan wie zij kredieten hebben verstrekt. Tevens wordt de hoogte van het krediet en de einddatum (de datum waarop het krediet in het geheel is afgelost) geregistreerd. Deelnemers zijn daarnaast verplicht om eventuele bijzonderheden, zoals het ontstaan van achterstanden, te registreren. Indien er sprake is van één of meerdere bijzonderheden, wordt er gesproken van een ‘negatieve registratie’.

Wat is een BKR-registratie?

Als u een krediet afsluit krijgt u een BKR-registratie. Een BKR-registratie is een ander woord voor kredietregistratie. Op een kredietregistratie is te zien hoeveel u heeft geleend en bij wie u geld heeft geleend. Een BKR-registratie wordt over het algemeen direct positief geregistreerd. Hier zult u over het algemeen geen last van krijgen. Bij een betalingsachterstand van minimaal twee maanden wordt er een achterstandscode toegevoegd aan de BKR-registratie. In dat geval is er sprake van een negatieve BKR-registratie. Van een negatieve BKR-registratie kunt u hinder ondervinden.

Negatieve BKR-registratie: welke BKR-coderingen zijn er?

Afhankelijk van de type bijzonderheid gedurende looptijd van het krediet wordt er een BKR-code geplaatst bij de registratie. Een BKR-codering is negatief en blijft tot vijf jaar na aflossing van het krediet staan.

 • Code A 
  Er is een betalingsachterstand geweest van 2 maanden of langer.
 • Code 1
  Er is, nadat er een achterstand in de betalingen is afgelopen, een aflossings- of schuldregeling getroffen.
 • Code H
  De betalingsachterstand is ingelopen.
 • Code 2
  De vordering is geheel opeisbaar gesteld.
 • Code 3
  De vordering is intern afgeboekt of er is finale kwijting verleend.
 • Code 4
  De kredietnemer bleek/blijkt onbereikbaar.
 • Code 5
  Er is een schriftelijke preventieve betaalregeling ter zake van een hypothecaire kredietovereenkomst van tenminste vier maanden overeengekomen.

Voor uitgebreide informatie over coderingen verwijzen wij u door naar onze BKR codering pagina

Zo vraagt u een BKR-registratie op

Een BKR-registratie kunt u online opvragen via de website van het BKR. Om direct inzage in uw gegevens te krijgen dient u over een Nederlandse bankrekening te beschikken. Het BKR rekent u hiervoor € 4,95,-. 

Zodra u de kredietgegevens in uw bezit heeft kunt u het document in zijn geheel (alle pagina’s en dubbelzijdig) inscannen of foto’s maken en naar ons toezenden, zodat wij samen met u kunnen kijken wat wij voor u kunnen betekenen. 

U kunt de BKR-registratie mailen naar klantenservice@dynamietnederland.nl of via Whatsapp versturen naar 06 - 306 076 33.  

Klik hier om het BKR-registratie op te vragen.

Een kopie van uw BKR-registratie zien wij graag tegemoet.

Zo voorkomt u een BKR-registratie

Code A

U krijgt een achterstandsmelding wanneer u minimaal twee maanden achterloopt met de terugbetaling van uw krediet. Betalingsachterstanden worden door het BKR weergegeven met een code ‘A’ (van ‘Achterstand’). Heeft u een betalingsachterstand, tref dan direct een betalingsregeling. Betaal de achterstand desnoods in termijnen terug. Treft u deze regeling binnen de twee maanden, dan mag er in de regel geen code A worden geregistreerd. 

Code 3

Een code 3 is in de praktijk zwaarder dan bijvoorbeeld een code A. Bij het afkopen van een vordering wordt u geregistreerd met een code 3. Zelfs wanneer er nooit sprake is geweest van een betalingsachterstand. Wees daarom voorzichtig met het afkopen van een schuld tegen finale kwijting. Soms loont het om de volledige vordering in één keer of in termijnen te voldoen.

Telefoonregistratie

Bent u van plan om een abonnement met telefoon af te sluiten? Schaf dan een telefoon aan die goedkoper is dan € 250,- of reken de telefoon in één keer af. Hierdoor voorkomt u een positieve BKR-registratie.

Wat registreert het BKR?

In het CKI worden lopende leningen geregistreerd. Daarnaast worden ook ingeloste leningen geregistreerd. De gegevens van de ingeloste leningen blijven tot vijf jaren na aflossing zichtbaar. Tot slot worden ook achterstanden (negatieve BKR-coderingen) geregistreerd. Bij een achterstand van drie maanden is ook de hypotheekregistratie te zien.

Dit registreert het BKR:

 • Voorletter(s) en geboortenaam
 • Geboortedatum
 • Adres, postcode en woonplaats

Dit registreert het BKR over uw lening:

 • Het soort overeenkomst
 • De hoogte van uw lening of van uw kredietlimiet
 • De ingangsdatum van de kredietovereenkomst
 • De maand waarin de overeenkomst wordt afgelost 
 • De maand waarin de overeenkomst daadwerkelijk is beëindigd
 • Eventuele bijzonderheden (achterstanden) gedurende de looptijd van de overeenkomst

Dit zijn de verschillende kredieten die het BKR registreert:

 • Aflopende kredietovereenkomst
 • Doorlopende kredietovereenkomst
 • Hypotheken
 • Restschuld hypotheek na aanspraak op NHG
 • Restschuld hypotheek zonder aanspraak op NHG
 • Verzendhuiskrediet
 • Schuldregeling
 • Operational Autolease
 • Telefoonabonnement

Wat registreert het BKR niet?

 • Uw financiële gegevens, zoals inkomen of omzet
 • Schulden zoals bij het CJIB of de belastingdienst
 • Studieschuld bij DUO
 • Huurachterstand bij een woningbouwcorporatie
 • Huurschuld of andere schulden bij bedrijven die geen bank of kredietverstrekker zijn.
 • Schulden zoals een huurschuld, belastingschuld of onbetaalde rekeningen bij bedrijven
 • Betalingsachterstand bij een energieleverancier
 • Betalingsachterstand bij uw zorgverzekering

Lenen met BKR

In de regel is het afsluiten van een lening niet mogelijk indien u negatief geregistreerd staat bij het BKR. Echter, op iedere regel is wel een uitzondering van toepassing. Ook in deze situatie is dat het geval, maar alleen op basis van grote uitzonderingen. Het is over het algemeen de bank waar u uw betaalrekening heeft of een bank die goede kredietervaringen met u heeft die u een lening met BKR wil verstrekken. Let u er dan wel op dat de bank u vaak een hogere rente zal rekenen dan wanneer u geen negatieve BKR registratie zou hebben. Kijk op de pagina geld lenen met BKR voor meer informatie.

Geld lenen zonder BKR

Lenen zonder BKR toetsing is niet mogelijk. Alle Nederlandse banken en kredietverstrekkers zijn wettelijk verplicht u te toetsen alvorens u een krediet te verstrekken. Ook zijn zij verplicht een afgesloten krediet bij het BKR te registreren. Voor meer informatie over geld lenen zonder BKR kunt u terecht op de pagina.

Let op

Er zijn bedrijven die beweren dat u bij hen een BKR lening kunt afsluiten en/of dat u kunt lenen zonder dat er vooraf een BKR toetsing plaatsvindt. Consumenten die overwegen op een dergelijke aanbod in te gaan doen er goed aan om van te voren te controleren of het bedrijf over de benodigde vergunningen beschikt. Dit kan via de site van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Daarnaast is het meestal onverstandig om in te gaan op het aanbod van particuliere kredietverstrekkers. Dergelijke kredietverstrekkers rekenen vaak woekerrentes, waardoor uw situatie alleen maar verergert. Klik hier om te zien of geldverstrekkers beschikken over de benodigde vergunningen.

Waarom deze pagina over het BKR

Dynamiet.nl maakt zich al vele jaren sterk voor (gratis) kennisdeling en kwalitatief goede juridische bijstand op het gebied van BKR-registraties. Daarnaast zet Dynamiet.nl zich in voor de belangen van de consument die negatief geregistreerd staat.

Dynamiet.nl verkiest daarbij verschillende media, zoals TV en sociale media. Ook zijn op de website www.dynamietnederland.nl/blog-persberichten tal van publicaties te vinden.

Dit artikel is geschreven door Dennis Beekman. Zie ook www.dynamietnederland.nl Voor eventuele vragen over (het verwijderen van) BKR-registraties of over de inhoud van deze pagina kunt u een e-mail sturen naar: jurdisch@dynamietnederland.nl.