Geld lenen zonder BKR: zo lost u het op.

Officieel is geld lenen zonder BKR toetsing onmogelijk. Toch zijn er kredietverstrekkers die juist hiermee adverteren. Vaak gaat het hierbij om bedragen tot 1000 euro; een hoger bedrag, zoals 5000 euro, lenen zonder BKR (toetsing) kan vaak alleen via een private kredietverstrekker en dus niet via banken. Dat is echter niet aan te raden. Hieronder vertellen we daar meer over en ook over het alternatief, namelijk het laten verwijderen van negatieve BKR-registraties!

Hulp om alsnog geld te kunnen lenen


Verwijderen van BKR-registraties om geld te lenen

Dynamiet Nederland is gespecialiseerd in het verwijderen van negatieve BKR-registraties. Daardoor kan de weg weer vrij komen voor het verkrijgen van een nieuwe geldlening. Het is niet zo dat wij iedere consument van zijn negatieve BKR-registratie af kunnen helpen. Dit zouden wij ook niet willen. Wij nemen uw zaak dan ook alleen in behandeling indien wij het aannemelijk én verantwoord vinden dat uw BKR-registratie wordt verwijderd of aangepast. Wij willen immers overkreditering of fraude niet in de hand werken.

Hiervoor is wel een goede inventarisatie van uw zaak vereist. Wij moeten een goede inschatting kunnen maken van uw kansen, want iedere zaak is immers uniek. Pas als wij alle benodigde informatie hebben, kunnen wij inschatten of u in de toekomst zonder problemen geld kunt lenen.

Wilt u weten of uw BKR-registratie verwijderd of aangepast kan worden? Vraag dan direct een gratis en vrijblijvend adviesgesprek aan. Onze adviseurs nemen alle tijd om uw persoonlijke situatie te beoordelen. U bent verzekerd van specialistische kennis en een uitstekende service. 

Snel geld lenen zonder BKR-toetsing: welke geldverstrekkers?

Heeft u geen negatieve BKR-registratie, dan kunt u zonder problemen een lening aanvragen. Houd er echter rekening mee dat de verschillen tussen kredietverstrekkers enorm zijn. Een goede vergelijking maken op een financiële vergelijkingssite als Bankr zorgt ervoor dat u eenvoudig online de lening met de laagste rente vindt en dat u niet onnodig teveel betaalt.

Het lenen van geld zonder BKR is zeer schimmig. Kredietverstrekkers die zich aan deze praktijken wagen, hebben uw financiële belangen bepaald niet voorop staan. Want door u niet BKR te toetsen, weten ze niet of u überhaupt wel in staat bent het geleende geld terug te betalen. Als dat niet het geval is, komt u alleen maar in meer financiële problemen.

Niet geheel toevallig zijn ook de voorwaarden bij deze partijen vaak zeer ongunstig voor u. Zo is de rente bijvoorbeeld flink hoger of worden er veel strengere voorwaarden gesteld aan de betalingstermijn dan bij reguliere kredietverstrekkers. Dit zijn zaken die u vooraf goed in overweging moet nemen.

De wetgeving in Nederland verplicht kredietverstrekkers om een toetsing uit te voeren voorafgaand aan het verstrekken van een krediet. Het nalaten hiervan geeft sterk te denken over de betrouwbaarheid van een partij. Geld lenen zonder BKR is dan ook iets dat wij absoluut niet kunnen aanbevelen, want u loopt een groot financieel risico.

Als u een aanvraag doet voor een lening, betekent dit automatisch dat de kredietverstrekker een toetsing moet uitvoeren bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Zij zijn hiertoe verplicht op grond van de wet. Uw gegevens worden dus altijd geraadpleegd, voordat aan u een krediet wordt verstrekt.

Ook betekent dit dat, als u een lening heeft gekregen, deze moet worden geregistreerd bij het BKR. Andere kredietverstrekkers kunnen dan zien welke leningen u heeft, zodat zij een goed beeld krijgen van uw financiële positie. Op basis hiervan kunnen zij besluiten of zij wel of niet bereid zijn u een nieuwe lening te verstrekken.

Per direct geld lenen met negatieve BKR

Geld lenen kan eigenlijk dus alleen na een BKR toetsing. Als u een negatieve BKR-registratie heeft, ziet de kredietverstrekker dit in het overzicht. Helaas betekent dit vaak direct een afwijzing van uw aanvraag. U wordt namelijk al snel gezien als wanbetaler, die niet kan voldoen aan betalingsverplichtingen.

In de praktijk hoeft dit natuurlijk zeker niet het geval te zijn. Misschien waren er in uw verleden bijzondere omstandigheden, waardoor u tijdelijk een betalingsachterstand opliep. Dergelijke zaken overkomen veel mensen en mogen niet betekenen dat geld lenen voorgoed onmogelijk wordt. Dan is het echter wel eerst noodzakelijk om de BKR-registratie te verwijderen. Dynamiet Nederland helpt u hier graag bij.