Terug naar alle berichten

Schuldsanering en BKR-registratie

Geschreven door mr. I. de Deugd |
vrijdag 23 februari 2018

Vandaag de dag zijn er veel consumenten die in de vervelende situatie terecht komen dat zij de opgelopen schulden niet meer het hoofd kunnen bieden. Dit is in de meeste gevallen geen kwestie van onwil, maar veelal een gevolg van zeer vervelende en onverwachte samenloop van omstandigheden. Een relatie strandt, huwelijk wordt ontbonden of de onderneming wordt failliet verklaard; er kan van alles gebeuren waardoor een consument ineens met een torenhoge schuld komt te zitten. Vanaf dat moment moeten zij er keihard voor werken om er financieel weer bovenop te komen en dat is zeker geen makkelijke weg. In deze blog leggen we u uit hoe het minnelijke en wettelijke schuldtraject werkt en wat de gevolgen van deze beide trajecten zijn voor de BKR-registratie die na afronding van dit traject worden gemeld.

GKB: de minnelijke schuldhulpsanering

De gemeente is verplicht haar inwoners te helpen die te maken hebben met schulden. Wanneer u wordt toegelaten tot het traject komt u terecht in het minnelijke schuldentraject en krijgt u een schuldhulpverlener toegewezen gekregen. Deze persoon zal u begeleiden met het verkrijgen van overzicht over uw schuldensituatie en het aflossen van de schulden. Ditzelfde kan ook via particuliere schuldhulpverleners.

Binnen het minnelijke traject zijn er twee manieren om de schulden aan te pakken, namelijk: de schuldbemiddeling en schuldsanering. Bij schuldbemiddeling zal de schuldhulpverlener namens u contact opnemen met de schuldeisers om betalingsafspraken te maken. Er zal vervolgens over een periode van 36 maanden zoveel mogelijk geld opzij worden gezet om deze schuldeisers mee af te betalen. Bij schuldsanering wordt aan u een krediet verstrekt, namelijk een saneringskrediet dat u van de gemeentelijke krediet- of stadsbank ontvangt. Dit krediet moet (inclusief rente) binnen 36 maanden worden terugbetaald aan de gemeente en kan worden gebruikt om de schuld mee af te lossen.

WSNP: Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Het wettelijk schuldsaneringstraject biedt de debiteur de mogelijkheid zonder schulden zijn toekomst tegemoet te gaan. Het is de laatste mogelijkheid die de debiteur heeft om de schuldensituatie op te lossen en wordt ingezet op het moment dat schuldeisers niet willen meewerken aan een schuldregeling binnen het minnelijke traject. Wanneer de debiteur tot het traject is toegelaten zal de rechter de schuldeisers dwingen medewerking te verlenen. Het traject duurt drie jaar, maar kan eerder worden afgesloten.

Als debiteur wordt u niet zomaar toegelaten tot de WSNP. U zult moeten voldoen aan een aantal voorwaarden alvorens het traject aanvangt. Zo moet er sprake zijn van een problematische schuldensituatie, moet u in de voorgaande vijf jaren ‘te goeder trouw’ zijn geweest (wat betekent dat u niet bewust schulden gemaakt heeft), heeft u reeds geprobeerd de schulden bij de schuldeisers af te lossen en heeft u in de laatste tien jaar niet reeds het WSNP-traject doorlopen. Om het traject af te sluiten met goed gevolg is het noodzakelijk dat u de verplichtingen vanuit de WSNP volledig op u neemt. Bij deze verplichtingen kunt u denken aan de plicht geen nieuwe schulden te maken, de inspannings- en sollicitatieplicht, de informatieplicht (het gevraagd en ongevraagd informeren van de bewindvoerder over wijzigingen in uw leef- en werksituatie) en de plicht om al het inkomen dat u verdient bóven het vrij te laten bedrag af te dragen aan de boedel (de verzamelnaam van alle schulden).

Wanneer u aan het einde van de rit aan alle verplichtingen van de WSNP heeft voldaan zal de rechter u een Schone Lei-verklaring toekennen en daarmee kunt u een toekomst starten zonder dat de schulden uit het verleden u blijven achtervolgen. De Schone Lei betekent feitelijk dat u het restant van de schulden niet meer aangerekend kan worden. Een schuldeiser mag u hier nooit meer op aanspreken. Het gaat daarbij dan om de schulden die zijn ontstaan in de periode vóórdat u tot de WSNP bent toegelaten en de schulden die zijn ontstaan tijdens het traject met toestemming van de bewindvoerder. Er is wel een belangrijke uitzondering op het bovenstaande, namelijk studieschulden bij DUO en vorderingen die voortvloeien vanuit strafrechtelijke veroordelingen. De Schone Lei geldt tevens alleen ten aanzien van u en de schuldeiser kan met de vordering wel een andere persoon aanspreken die hoofdelijk aansprakelijk is ten aanzien hiervan.

Wordt aan het einde van het traject aangetoond dat u uzelf niet heeft gehouden aan de verplichtingen? Dan ontvangt u geen Schone Lei-verklaring. Voor het restant van de schulden kan u dan alsnog worden aangesproken door de schuldeiser.

Hoe zit het met de BKR-registratie?

Zodra een saneringstraject gestart wordt, zal (indien dat nog niet is gebeurd) het gehele krediet opgeëist worden. Dit is een standaard voorwaarde in praktisch elk contract. Dit zal leiden tot plaatsing van een code 2 bij het BKR, oftewel een negatieve BKR-registratie. Wanneer een debiteur een minnelijk schuldentraject of WSNP-traject heeft doorlopen zal er door de kredietverstrekker een code 3 geplaatst worden bij het BKR. Dit doet zij conform de regelgeving van het BKR en dit is daarmee formeel gezien dan ook een terechte handeling. Het Algemeen Reglement van het BKR zegt hierover dat ook na afronding van het WSNP-traject de problematische schuldensituatie van een consument uit het verleden zichtbaar moet blijven voor toekomstige kredietverstrekkers. Er wordt een einddatum gemeld op de datum dat de finale kwijting met de schuldeiser overeen is gekomen of de Schone Lei wordt toegekend en vanaf die datum duurt het nog vijf jaar voordat u van de code 3 verlost bent. Op deze manier zult u dan ook nog lang worden herinnerd aan het verleden.

BKR-codering 3 en schone lei

Voor consumenten komt dit onlogisch en onredelijk over. Zij ervaren niet dat zij middels de Schone Lei een nieuwe start kunnen maken, omdat de code 3 het hen alsnog onmogelijk blijft maken om een nieuw leven op te bouwen. Door deze BKR-codering kunnen ze immers geen nieuw krediet afsluiten en worden ze net als voor het verkrijgen van de Schone Lei beperkt in hun vrijheid. Wat is dan het nut van dit traject, vragen zij zich af. Ben ik nog niet genoeg gestraft? Heb ik nog niet genoeg geboet voor het verleden? Waarom heb ik drie jaar op een houtje gebeten en zo hard gewerkt om dit op een goede manier op te lossen als ik nu nog steeds wordt tegen gewerkt? Zomaar een aantal vragen die wij gesteld krijgen door onze cliënten. Tevens een vraag waar wij geen pasklaar antwoord op hebben, omdat wij het beleid van het BKR niet hebben opgesteld. Wij vinden echter wel dat er rekening gehouden moet worden met de inzet van de schuldenaar in het saneringstraject. Iemand acht jaar straffen, omdat er in de periode daarvoor problemen zijn geweest vinden wij niet juist. Middels onze dienstverlening proberen wij deze mensen te begeleiden in dit proces.

Negatieve BKR-registratie verwijderen?

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden om van uw negatieve BKR-registraties af te komen? Wij horen het graag van u en nemen de kwestie dan graag met u door in een vrijblijvend gesprek.

Schuldsanering en BKR-registratie