BKR moet consument gratis toegang geven tot registratiegegevens

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) uit Tiel moet consumenten gratis toegang gaan verschaffen tot gegevens over hun eigen registraties. Dat is gevolg van de nieuwe Europese datarichtlijn die op 25 mei 2018 ingaat. In antwoord op Kamervragen geeft minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem aan dat het BKR de gegevens vanaf 'eind mei' volgend jaar gratis toegankelijk gaat maken.

Kritiek

Er is al langer kritiek op het feit dat consumenten moeten betalen voor het opvragen hun eigen registratiegegevens. Het BKR rekent consumenten daarvoor minimaal €4,95. Als betrokken personen de betreffende overzichten toegezonden willen krijgen, moeten zij daarvoor nog eens verzend- en identificatiekosten van € 12,70 voor betalen.

In 2016 verstrekte het BKR ruim 113.000 keer informatie aan consumenten. De totale omzet van het BKR, dat voor allerlei diensten ook betaald wordt door de aangesloten kredietverstrekkers, bedroeg in 2016 €19,4 mln.

Telefoon

Kredietverstrekkers registreren bij het BKR kredieten en achterstanden van Nederlandse consumenten. Afgelopen periode breidde de stichting het aantal registratiegronden steeds verder uit.

Zo worden inmiddels ook consumenten geregistreerd die een mobiele telefoon van meer dan €250 kopen op afbetaling en krijgen ook mensen die €250 of meer rood kunnen staan bij hun bank een registratie.

Registraties verwijderen

Uit de antwoorden van de minister blijkt verder dat het BKR het voor het eind van het jaar mogelijk moet maken om 'onterechte' registraties 'op eenvoudige wijze' en dus zonder tussenkomst van de rechter te laten verwijderen, bijvoorbeeld op grond van een nieuwe belangenafweging.

Dat laatste is interessant in het licht van de al langer lopende strijd tussen het BKR en Dynamiet Nederland. Dat bedrijf helpt consumenten hun registraties ongedaan te maken. Het begon zijn dienstverlening naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad uit 2011, waarin de rechter oordeelde dat bij elke registratie een belangenafweging gemaakt moet worden tussen de verschillende belangen van betrokken partijen, ook als die registratie op zich terecht is.

Dynamiet kreeg kredietverstrekkers vaak zo ver dat zij op grond van een nadere belangenafweging een registratie alsnog verwijderde. Daarop scherpte het BKR eerder dit jaar de eigen voorwaarden aan voor registratie en verwijdering daarvan. Verwijdering van registraties kan sindsdien alleen nog plaatsvinden met tussenkomst van de geschillencommissie of een rechter.

Hypotheek

In een recente rechtszaak oordeelde de rechter dat een op zich terechte negatieve registratie verwijderd moest worden, omdat het persoonlijke belang van de consument zwaarder weegt dan het algemeen belang van het BKR. De betrokken consument wilde een hypotheek afsluiten, maar slaagde daar niet in vanwege een in 2014 opgelopen negatieve registratie. Die kreeg hij omdat hij destijds korte tijd €400 achterstand had bij H&M. De achterstand werd in 2014 al volledig ingelopen.

Auteur: Wouter Keuning
Het Financieele Dagblad (FD)