Wat is het Bureau Krediet Registratie en wat doet deze?

Op 27 juli 2019 geschreven door Björn de Haan LL.B.
  • Procesjurist BKR-registraties
Het BKR

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) is een particuliere stichting in Tiel die leningen en kredieten monitort en registreert. In dit artikel nemen we u mee in:

  • Wat is het BKR voor organisatie?
  • Wat is het doel van het BKR?
  • Welke gegevens heeft het BKR van u?
  • Hoeveel mensen hebben een negatieve BKR registratie?
  • Wat zijn de gevolgen van een BKR-registratie?

Het BKR biedt kredietverstrekkers inzage in de kredietgegevens van consumenten die een lening of een krediet wil afsluiten. Het BKR houdt de gegevens over kredieten en leningen per persoon bij. Ook betalingsachterstanden die meer dan 60 of 90 dagen openstaan worden geregistreerd. Kredietverstrekkers (bijvoorbeeld banken) kunnen informatie opvragen bij het BKR om na te gaan of een consument kredietwaardig is. De kredietverstrekker kan zo eenvoudig zien of iemand achterstanden heeft of deze tot vijf jaar geleden heeft gehad. Ook zijn kredietverstrekkers verplicht om een nieuwe lening met een minimale waarde van € 250,- te registreren bij het BKR.

Wat is de doelstelling van het BKR?

Het BKR is oorspronkelijk opgericht om overkreditering te voorkomen. Overkreditering houdt in dat consumenten niet meer lenen dan hun portemonnee toelaat. Het systeem van het BKR helpt dus om problematische schulden van consumenten te voorkomen. Het is wettelijk bepaald dat organisaties die krediet verstrekken aangesloten moeten zijn bij een stelsel van kredietregistratie. Momenteel is het BKR de enige organisatie die registraties uitvoert. Daarmee is het BKR een monopolist.

Het BKR biedt een scala van diensten aan aan haar klanten en is daarmee uit haar jasje gegroeid. De klanten van het BKR zijn kredietverstrekkers en financiële dienstverleners die bij haar zijn aangesloten. De klanten van het BKR hebben toegang tot het systeem van het BKR. Dit systeem heet het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). Een kleine greep in het assortiment van het BKR zijn, BKR score, BKR toets, BKR screening, BKR sanctie toets en fraudepreventie.

De doelstelling van het BKR is tweedelig. Aan de ene kant wil het BKR haar klanten zo goed mogelijk bedienen door meer zaken zoals studieleningen te registreren. Aan de andere kant zorgt het systeem van het BKR dat problematische schulden kunnen worden voorkomen.

Het BKR geeft slechts objectief informatie weer. Op basis van de kredietgegevens maakt de kredietverstrekker een besluit of hij wel of geen financiering zal verstrekken aan een consument. Het BKR beslist dus niet of consumenten wel of geen financiering kunnen afsluiten.

 

Wat weet het BKR van u?

Het BKR weet alleen dát over u dat van belang is om kredieten te kunnen verstrekken. Zo weten zij gegevens als uw naam, geboortedatum en uw adres. Zij weten wat voor overeenkomst u heeft afgesloten met de kredietverstrekker en in veel gevallen de hoogte van het krediet. Ook weten zij de ingangs- en einddatum van het krediet. Heeft u eerder afbetaald dan aanvankelijk is afgesproken? Dan is ook dat geregistreerd bij het BKR. De werkelijke einddatum en verwachtte einddatum staan op uw BKR-overzicht. Ook wanneer er bijzonderheden (betalingsachterstanden) zijn tijdens de looptijd van het krediet staan deze geregistreerd bij het BKR.

Het BKR heeft dus de gegevens relevant zijn om uw lening of krediet objectief vast te leggen en dit vervolgens door te geven aan organisaties die uw kredietstatus op willen vragen.

Wat weet het BKR niet van u?

Het BKR is niet op de hoogte van uw inkomen. Zij weten ook niet of u schulden heeft bij uw verhuurorder of de belastingdienst. Van onbetaalde rekeningen bij bedrijven zijn zij ook niet op de hoogte. Een studieschuld staat evenmin geregistreerd bij het BKR. Al deze schulden vloeien namelijk niet voort uit afgesloten kredieten.

Deze schulden zult u dus zelf moeten meerekenen wanneer u bijvoorbeeld een hypotheek gaat aanvragen. Ondanks dat deze schulden niet geregistreerd staan bij het BKR, kunnen zij uw maandelijks te besteden inkomen flink drukken. Een kredietverstrekker zal dit dus niet altijd meenemen in de beoordeling of u een financiering krijgt, maar de schulden bij de belastingdienst of DUO kunnen er wel voor zorgen dat u aan de verplichtingen van een nieuwe lening niet kunt voldoen.

Wat kan het BKR voor u doen?

De consument kan (op grond van de AVG) kosteloos inzage krijgen in zijn BKR-gegevens. Het BKR biedt u een overzicht van de lopende en beëindigde kredieten en leningen die op uw naam staan geregistreerd. Beëindigde kredieten blijven vijf jaar na de einddatum zichtbaar op uw overzicht. Ook staan er bijzonderheden, zoals betalingsachterstanden en afboekingen geregistreerd.

Het komt vaak voor dat het BKR u laat zien dat er registraties zijn waarvan u niet op de hoogte was. Wist u bijvoorbeeld dat u met rood mogen staan op een lopende rekening al geregistreerd staat bij het BKR? Dit is een positieve BKR registratie. Het is verstandig om uw BKR-overzicht op te vragen voordat u een nieuw krediet afsluit. Zo heeft u inzage in de kredieten die op uw naam geregistreerd staan en weet u of u negatieve registraties heeft.

Vraag hier gratis uw BKR-gegevens op.

Wat betekent dit concreet?

Wanneer u een nieuwe bankstel op afbetaling aanschaft bij bijvoorbeeld een postorderbedrijf, is dat een vorm van een lening. U betaalt immers in termijnen af en dit betekent dat u een lening aangaat. Voordat het postorderbedrijf met u in zee gaat, zal er bij het BKR worden gecontroleerd of u negatief geregistreerd staat.

Een negatieve registratie op uw BKR-overzicht is voor het postorderbedrijf een waarschuwing: u bent eerder niet in staat geweest om aan uw betalingsverplichting te voldoen. Indien uw BKR-overzicht vrij van negatieve registraties is, zal u het krediet kunnen afsluiten.

Het postorderbedrijf zal vervolgens een melding bij het BKR maken dat u een krediet bent aangegaan. U staat dan positief geregistreerd. Dit is slechts een formaliteit. Mist u meerdere betalingstermijnen? Dan pas krijgt u een negatieve BKR registratie. Dit kan ernstige gevolgen hebben wanneer u een volgend krediet wilt aangaan.

Hoeveel personen staan negatief bij het BKR geregistreerd?

Het totaal aantal personen dat door het BKR is opgenomen in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) bedroeg eind 2018 bijna 11 miljoen. Ten opzichte van 2017 is dit een stijging van ruim 350.000 personen. Deze stijging kan worden verklaard doordat er nu ook telefoonkredieten worden opgenomen in het CKI. Van deze 11 miljoen personen stond 6,2% negatief geregistreerd. Dit komt neer op ongeveer 682.000 personen met een negatieve BKR-registratie.

Als deze 682.000 personen worden onderverdeeld in leeftijdscategorieën, hebben de personen tussen de 31 en 40 jaar de meeste negatieve registraties. 10% van hen staat negatief in het CKI geregistreerd. Op de tweede plaats staat de leeftijdscategorie 25-30 jaar.

Van hen heeft 9% een negatieve BKR-registratie. In de leeftijdscategorie van 71 jaar en ouder heeft slechts 1,5 % een negatieve BKR- registratie.

Welke gevolgen heeft een negatieve registratie?

Een negatieve registratie bij het BKR kan er voor zorgen dat u geen lening kunt aangaan. Nu lijkt dat misschien niet zo’n probleem, maar het kan dus zijn dat u geen hypotheek kunt krijgen of een auto kunt leasen. Zodra u het krediet afbetaald, wordt er door de kredietverstrekker een einddatum geplaatst. Let wel: de registratie blijft tot 5 jaar na aflossing van het krediet staan. Wilt u eerder een huis kopen of een auto leasen? Dan kan Dynamiet Nederland u helpen om de BKR-registratie te verwijderen.

Dynamiet bkr

Intakegesprek aanvragen Bellen
4.7 444 reviews