U krijgt de laagste prijsgarantie

De Laagste Prijs Garantie is van toepassing op een geheel minnelijk traject. Hieronder wordt in ieder geval verstaan: het intakegesprek, het opvragen van de dossiers bij de kredietverstrekkers, een onderzoek naar de documentatie, het indienen van de verzoeken tot verwijdering, het versturen van sommatieverzoeken en het onderhandelingsproces.

De Laagste Prijs Garantie geldt alleen ten opzichte van kantoren die met succes rechtszaken over BKR registraties hebben gevoerd. Dit doen wij om de kwaliteit van de dienstverlening optimaal te houden én om te waarborgen dat u als consument een volwaardig en juridisch traject zult doorlopen. 

Indien hetzelfde traject elders wordt aangeboden tegen een lagere prijs, betalen wij u ten minste het verschil terug. U mag dus ook een extra compensatie van ons verwachten. 

Wanneer is De Laagste Prijs Garantie niet van toepassing? 

  • Als uw openstaande schuld mogelijk is verjaard;
  • Als er sprake is van een zeer complexe zaak, zoals overkreditering of fraude;
  • Als we een procedure bij de rechtbank of een externe geschillenbeslechter moeten starten.