In 5 stappen naar een oplossing

Dynamiet.nl werkt volgens een eigen methode. Een aanpak die verder kijkt dan naar de BKR-regels alleen. Verwijderingen van BKR-coderingen dwingen we juridisch voor u af.

Stappenplan

Stap 1
Stap 1

U vult online het formulier in of neemt telefonisch contact met ons op.

Stap 2
Stap 2

Eén van onze adviseurs brengt tijdens een telefoongesprek uw situatie zo goed mogelijk in kaart en bekijkt of er mogelijkheden voor u zijn.

Stap 3
Stap 3

Als wij mogelijkheden voor u zien, kunnen wij u direct aanmelden. U stuurt vervolgens de benodigde gegevens naar ons op.

Stap 4
Stap 4

Wij starten de bemiddelingsprocedure en zullen alles in het werk stellen om uw probleem op te lossen. Gedurende het traject houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Stap 5
Stap 5

U ontvangt van ons een eindverslag met vermelding van het behaalde resultaat. Vaak kunt u na gebruikmaking van onze dienstverlening weer een krediet afsluiten.