Hoe u onze werkwijze zult ervaren

Geschreven op 31 januari 2018 door Deepak Thakoerdien

Dynamiet: klantvriendelijkheid, professionaliteit en specialisme

Als cliënt bij Dynamiet.nl kunt u zich scharen achter een diverse kring van consumenten. Immers wordt er bij het registreren van kredieten geen onderscheid gemaakt tussen het ‘soort’ consument. Vanuit jarenlange ervaring bieden wij juridische ondersteuning aan een uiteenlopend publiek van artsen tot zelfstandig ondernemers. Bij afronding van het traject vragen wij cliënten hoe zij de dienstverlening hebben ervaren. Oud-cliënten hebben ons beoordeeld met een gemiddelde van 8,9. Hier zijn wij trots op en het motiveert ons om ons blijvend in te zetten voor de consument!

We zeggen ook ‘NEE’

‘Wordt mijn zaak altijd aangenomen?’ Het antwoord daarop is kort, maar krachtig: nee. Wanneer u zich aanmeldt bij ons voor een gratis en oriënterend adviesgesprek zullen met u de mogelijkheden worden besproken om met succes een traject te doorlopen. In dit gesprek worden er criteria met u doorgenomen waarmee wordt getoetst of u juridisch een sterke zaak heeft. Scoort u aan de hand van deze criteria te zwak, dan zult u een negatief advies krijgen. Scoort u sterk aan de hand van de criteria, dan zullen wij u een traject aanbieden. Het komt regelmatig voor dat cliënten een negatief advies krijgen, wanneer de kans op succes te klein blijkt naar aanleiding van het eerste gesprek. De kwaliteitseisen liggen heel hoog en dat is voor een deel van de aangemelde cliënten erg vervelend. Toch vinden wij deze hoge kwaliteitseisen erg belangrijk.

Communication is key!

We krijgen vaak teruggekoppeld van cliënten dat zij gedurende het traject het als erg positief hebben ervaren dat naar hen toe helder en duidelijk werd gecommuniceerd over hun zaak. Hoe logisch dit ook klinkt, goede communicatie is niet altijd vanzelfsprekend. Voor ons is het belangrijk dat de cliënt weet hoe de zaak loopt en in welk stadium het verkeert. Dit kan alleen als de informatievoorziening goed is en voor ons is dat dan ook een belangrijk speerpunt waar wij voortdurend aan werken. Wij zijn er trots op goede feedback te krijgen hierover van onze oud-cliënten!

Realistisch blijven

In het traject is het belangrijk dat we naar onszelf, maar ook zeker naar u toe realistisch blijven. Ook dit klinkt logisch, maar in de praktijk ervaren wij dat de werkelijkheid soms mooier wordt gemaakt dan hij feitelijk is. Hiervoor kunnen meerdere redenen zijn, maar aan het einde van de rit schiet niemand er iets mee op. Dit betekent dat wij op het moment dat de situatie verandert hierover naar u toe open zullen zijn en zullen uitleggen waarom het traject anders verloopt. Natuurlijk kunnen hier ook gevolgen aan verbonden zijn die we u dan zullen uitleggen. Dit doen wij om teleurstellingen en misvattingen te voorkomen, zodat u te allen tijde weet wat u aan ons heeft.

Wij varen onze eigen koers

Dynamiet.nl heeft zich sinds haar oprichting al meermaals en veelvuldig bewezen. Als specialist met de meeste ervaring op het gebied van het onderzoeken van BKR-registraties weten wij exact hoe de rechtspraak zich op dit gebied ontwikkelt en streven wij altijd naar verbetering. Wij zoeken juridisch de grenzen op met het doel onze cliënten meer mogelijkheden te kunnen bieden, maar zullen niet onnodig risico’s nemen.

Gedurende 2017 is er binnen de wereld van de kredietregistratie erg veel gebeurd, waarbij het jaar begon met het eenzijdige besluit van het BKR om de belangenafweging weg te nemen bij de kredietverstrekker. Na een hevige strijd met kredietverstrekkers en het BKR zelf, heeft Dynamiet.nl er weer voor gezorgd dat de belangenafweging terug is ingevoerd. De aanleiding hiertoe is geweest het contact met het ministerie van Financiën, waarbij onderzoek vanuit het ministerie heeft aangetoond dat het BKR de belangenafweging ten onrechte onmogelijk heeft gemaakt in 2017. Zij moest het dan ook weer herinvoeren en dit is ook zo gebeurd in het nieuwe beleid van 2018. U begrijpt al wel, wij laten ons niet zomaar tegenhouden en blijven het vuur bij het BKR en de hierbij aangesloten partijen aan de schenen leggen.

Cliënten worden geselecteerd

Wij vertelden u reeds dat niet iedereen zomaar wordt geaccepteerd als cliënt, maar daar hoort bij dat wij actief onze cliënten selecteren. De cliënten die wij helpen zijn consumenten die onze overtuiging en waarden delen en daarmee dezelfde vechtlust hebben. Immers hebben wij de medewerking nodig van de cliënt zelf om een goed verzoek te kunnen versturen en dat vergt van de consument ook de nodige inzet, tijd en energie. Wij zoeken en selecteren cliënten die kwaliteit plaatsen boven kwantiteit en die met een positieve instelling hun zaak starten. Wij zullen u als potentiële cliënt in het adviesgesprek dan ook screenen aan de hand van deze normen en waarden om te beoordelen of we u aan boord kunnen verwelkomen voor onze dienstverlening.

Het kan altijd beter!

Juist omdat de wereld van de kredietregistratie voortdurend aan verandering onderhevig is voelen wij ons uitgedaagd om non-stop te werken aan verbetering van onze dienstverlening én de resultaten. Elke ervaring is er weer één en leert ons weer meer over de dynamiek van de wereld van kredietregistratie. Met elke rechtszaak die we winnen zijn we weer een stap verder in het kunnen helpen van meer cliënten en is de kans dat we u kunnen helpen met uw registratie dan ook weer groter geworden. Stilstand is verliezen, doorgaan is winnen! Met dit motto verwachten wij in de nabije toekomst nog veel meer gedupeerde consumenten te kunnen helpen.

Investeren in de cliënt

Een bedrijf is niet half zo goed dan de mensen die er werken. Medewerkers bij Dynamiet.nl worden dan ook gedurende hun dienstverband getraind en gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen. Het opleidingsaanbod wordt afgestemd op de specifieke medewerker die een persoonlijk ontwikkelingsplan krijgt. Het moge duidelijk zijn dat de kwaliteit van onze dienstverlening mede afhangt van de deskundigheid en ervaring van de individuele medewerker die het dossier behandelt. Uiteindelijk komt deze aanpak de consument ten goede die wij daardoor beter kunnen helpen.

Wij hebben plezier in wat wij doen

Het meest belangrijke voor ons is dat wij graag doen wat wij doen en hier veel voldoening uit halen. Elke dag is het feest wanneer er weer BKR-registraties verwijderd zijn en het recht zegeviert. Recht hebben en recht krijgen zijn twee verschillende dingen, maar dat neemt niet weg dat wij met elke terecht verwijderde codering enorm blij zijn. De passie die wij voelen voor ons werk dragen wij uit in de samenwerking die we aangaan met onze cliënten en leidt tot de goede resultaten die we boeken.

Het moge duidelijk zijn dat wij succes niet als een vanzelfsprekendheid zien en daarom dagelijks hard werken om ons level van expertise te behouden. Klantvriendelijkheid, professionaliteit en specialisme staan bij ons hoog in het vaandel en met dit in de ‘pocket’ helpen we u graag verder met uw negatieve BKR-codering.

Intakegesprek aanvragen Bellen
4.7 417 reviews