Het BKR en zijn coderingen nader toegelicht

Op 13 februari 2017 geschreven door mr. Lisa van Gulik
  • Procesjurist BKR-registraties

Laten we beginnen bij het begin: waar staat BKR eigenlijk voor? Het BKR staat voor Bureau Krediet Registratie. Het BKR is een stichting die persoonsgegevens registreert in het Centraal Krediet Informatiesysteem, het CKI. Eigenlijk zijn zij dus enkel een grote opslagplaats voor persoonsgegevens van consumenten.

Het BKR is in het leven geroepen om de financiële sector te beschermen tegen wanbetalers en om consumenten te beschermen tegen overkreditering. Het doel is dus tweeledig. Kredietverstrekkers zijn hierbij aangesloten omdat ze daartoe verplicht zijn op grond van de Wet Financieel toezicht.

Staat iedereen geregistreerd bij het BKR?

Eind 2020 stonden 8.800.000 mensen geregistreerd. Niet iedereen wordt dus geregistreerd. Het gaat hier om consumenten die een aflopend of doorlopend krediet hebben afgesloten, een schuldregelingstraject hebben doorlopen, een verzendhuiskrediet, hypothecair krediet, autoleaseovereenkomst of een overige financiële verplichtingen hebben afgesloten.

Het gaat dus grofweg om overeenkomsten van een consument met kredietverstrekkers. Schulden bij overheidsinstellingen worden bijvoorbeeld niet geregistreerd. Tevens zijn dit niet allen negatieve BKR-registraties. Er wordt namelijk onderscheid gemaakt tussen een positieve en een negatieve BKR-registratie.

Een positieve BKR-registratie heeft geen coderingen en vormt in de meeste gevallen geen belemmering bij het aanvragen van een krediet of hypotheek. Een positieve BKR-registratie van een schuldregeling kan wel tot problemen leiden. In de meeste gevallen vormt negatieve registratie een belemmering.

Wat is precies een negatieve registratie?

Een registratie is negatief wanneer er coderingen bij staan. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een achterstandscodering (A), bijzonderheidscode 1, 2, 3, 4, of 5 en een herstelcodering (H).

Code A

De A staat voor achterstand. Dit wil zeggen dat u gedurende een bepaalde periode niet hebt voldaan aan uw verplichting tot betaling. Hoe lang deze periode is, verschilt per krediet. Wilt u weten wat de toegestane periode voor achterstand bij uw krediet is? U kunt dit opzoeken in het algemeen reglement van het BKR.

Code 1

Code 1 wil zeggen dat u een betalingsregeling hebt getroffen. Over het algemeen is dit dus een ‘positieve’ negatieve codering omdat hiermee voor andere kredietverstrekkers duidelijk wordt gemaakt dat u contact hebt opgenomen en dat er een regeling is getroffen waar u zich aan heeft gehouden.

Code 2

Code 2 wil zeggen dat het volledige krediet is opgeëist en dat de kredietverstrekker dus het geheel uitgeleende bedrag terugvordert. Hieraan moet een ingebrekestelling voorafgaan en vaak vindt dit plaats met de overdracht aan het incassobureau.

Code 3

Code 3 wil zeggen dat er een bedrag van 250 euro of meer is afgeboekt. Wanneer u dus finale kwijting overeenkomt en de kredietverstrekker moet meer dan 250 euro afboeken, wordt u geregistreerd met een code 3. We hebben gemerkt dat kredietverstrekkers tevens intern afboeken wanneer zij de vordering overdragen naar een incassobureau. U kunt dit het beste dan ook voorkomen, want ook al voldoet u de vordering hierna alsnog, laten veel kredietverstrekkers code 3 staan. Zij stellen namelijk dat door het verschil in data van de code 3 en de einddatum gezien kan worden dat het niet om finale kwijting gaat.

Code 4

Code 4 geeft aan dat u onbereikbaar bent geweest voor de kredietverstrekker. Er is dan bijvoorbeeld post retour gekomen naar de bank of er is op geen enkele wijze contact met u mogelijk gebleken.

Code 5

Deze code wil zeggen dat de kredietverstrekker en u een schriftelijke preventieve betaalregeling voor een hypothecaire kredietovereenkomst van tenminste vier maanden overeengekomen. Deze codering komen wij weinig tegen.

De H

De H staat voor herstel. Dit wil zeggen dat u uw achterstand hebt hersteld.

Zo betekent een A4 codering dat er contact is gezocht met de drager van de registratie, maar dat de kredietverstrekker geen reactie heeft ontvangen. Daarnaast betreft het een A codering wat dus inhoud dat er betalingsachterstand is opgelopen.

Wat zijn de gevolgen van zo’n negatieve BKR-registratie?

Een negatieve BKR-codering belemmert in veel gevallen uw aanvraag voor een krediet of hypotheek. Elke kredietverstrekker staat het vrij om een overeenkomst met u aan te gaan, maar de meeste kredietverstrekkers zullen daar bij een negatieve BKR-codering van af zien. Hier bij moet worden opgemerkt dat de ene codering ‘zwaarder’ is dan de andere. Zoals al aangegeven is een getroffen betalingsregeling een positieve omstandigheid en ook de herstelcodering geeft een wat positiever beeld.

Hoe word ik codering vrij?

Wanneer u de gehele vordering of het bedrag ter finale kwijting hebt voldaan, krijgt u een einddatum. Na deze datum blijft de registratie nog vijf jaar staan en wordt daarna automatisch verwijderd. Heeft u een code H dan wordt gekeken naar deze datum. U heeft toen immers de achterstand hersteld. Krijgt u daarna nog een andere codering, dan moet weer gekeken worden naar de einddatum.

Hoe dan ook, vijf jaar is een lange tijd om te moeten wachten, zeker als het gaat om het niet kunnen kopen van een huis of het doen van een andere investering. Daarom zijn wij er om te kijken of er mogelijkheden zijn om u codering vrij te krijgen en u weer een toekomst te kunnen bieden. Bent u benieuwd of wij u van dienst kunnen zijn? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs.

Intakegesprek aanvragen Bellen
4.7 444 reviews