Wij zijn aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Voor Dynamiet Nederland B.V. is een zorgvuldige omgang met gegevens van consumenten van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Dynamiet Nederland zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt (Wbp). De verwerking van persoonsgegevens is conform de Wbp aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder meldingsnummer M1603828.