Een hypotheek met BKR: zo lost u het op.

In het verleden kon u als consument bij een aanvraag van een nieuwe financiering uw negatieve BKR registratie toelichten. Helaas gaat dat vandaag de dag niet meer op. Hypotheekverstrekkers nemen nauwelijks de tijd om elke zaak individueel te beoordelen. Hypotheekverstrekkers geloven namelijk dat hen dit meer zal kosten dan opleveren. Het gevolg is dat iedereen over één kam geschoren wordt en als potentieel wanbetaler wordt gezien. Het verwijderen van BKR-coderingen is daarom vaak noodzakelijk om alsnog een hypotheek af te kunnen sluiten. Dynamiet.nl kan hier vaak bij helpen.

Wilt u een hypotheek afsluiten, maar staat u geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR)? Dan kan een hypotheek met BKR lastig, zo niet onmogelijk te verkrijgen zijn. Het BKR registreert namelijk alle leningen, creditcards en kredieten die u afsluit bij postorderbedrijven. Na het aangaan van de lening, is er sprake van een zogenaamde positieve registratie.

In eerste instantie hoeft dit geen bezwaar te vormen bij het afsluiten van een hypotheek. Veel hangt af van de hoogte van het geleende geldbedrag. Als het grote bedragen betreft, gaat dit logischerwijs ten koste van de hoogte van het bedrag dat de hypotheekaanbieder u wil verstrekken. Wie immers zware lasten heeft door schulden, zal moeite hebben om maandelijks zijn hypotheek op te hoesten.

Hulp nodig om van uw A2, A3 of A4 codering af te komen?


Hypotheek met negatieve BKR-registratie

Nog moeilijker wordt de situatie als er sprake is van een zogenaamde negatieve BKR registratie. Dit betekent dat er sprake is van bijzonderheden in uw situatie, zoals bijvoorbeeld een (oude) betalingsachterstand. Dit is iets wat de hypotheekverstrekker niet wil zien. Het betekent immers dat u eerder niet in staat bent geweest om aan uw betaalverplichtingen te voldoen. De hypotheekverstrekker ziet dit als een slecht voorteken voor de toekomst. De kans is dan ook groot dat uw hypothecaire aanvraag wordt afgewezen.

Ook als u uw betalingsachterstand inmiddels heeft ingelost, kunt u nog altijd hinder ervaren van schuld uit het verleden. De gegevens in het BKR blijven namelijk maar liefst 5 jaar zichtbaar nadat uw krediet is beëindigd. Deze volledige periode kunnen kredietverstrekkers zien dat u in het verleden moeite had om aan uw financiële verplichtingen te voldoen.

In uitzonderingsgevallen kan uw aanvraag soms toch nog worden toegekend. Meestal is er dan sprake van een A1 of AH zonder 2, 3 of 4 codering. Een hypotheekverstrekker is namelijk niet verplicht om uw aanvraag af te wijzen op basis van een negatieve BKR-registratie. Probeer daarom uw registratie toe te lichten aan de hypotheekverstrekker. Leg uit hoe de achterstand is ontstaan en probeer uw verhaal te onderbouwen met bewijsmateriaal.

Hypotheek met BKR-codering (zoals A2, A3 of code H)

Natuurlijk is niet elke negatieve registratie hetzelfde. Om onderscheid aan te brengen in verschillende situaties, hanteert het BKR een systeem van coderingen. Een codering geeft in één oogopslag weer wat iemands kredietsituatie ongeveer is. Zo geeft de code A bijvoorbeeld weer dat er sprake is van een betalingsachterstand die aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Meestal wordt een achterstand met deze code na enkele maanden bij het BKR gemeld. Ook deze code is op te delen in verschillende varianten. Veelvoorkomend is bijvoorbeeld de code A2, die betekent dat de kredietverstrekker het volledig openstaande bedrag in één keer heeft opgeëist. Betalingsregelingen zijn dan vervallen; u moet het hele bedrag direct terugbetalen.

Ook met een code A3 is er reden tot zorg voor de hypotheekverstrekker, want deze betekent dat de vordering niet meer of slechts gedeeltelijk kan worden geïnd. Het krijgen van een hypotheek met deze BKR codering is dan ook uitermate onwaarschijnlijk. Positiever is de code H, die betekent dat u de achterstand inmiddels heeft ingelopen. Maar ook in dat geval blijft de achterstand uit het verleden u bij een hypothecaire aanvraag nog altijd achtervolgen.

BKR hypotheek berekenen

Is uw registrering bij het BKR nooit negatief, maar altijd positief geweest? Dan is uw kans op een hypotheek flink groter. Wel is het zo dat het aangaan van een lening of krediet flink ten koste kan gaan van uw draagkracht. De hoogte van uw lening, is dan ook zeer bepalend voor de hoogte van het hypotheekbedrag dat u kunt lenen.

Verwijderen van BKR-coderingen

Dynamiet Nederland kan u helpen om aannemelijk te maken dat de kans op een nieuwe betalingsachterstand zeer klein is. In dat geval verwijderen wij graag de registratie voor u en helpen wij u om een nieuwe start te maken.