Een hypotheek met BKR

Wilt u een hypotheek afsluiten, maar staat u geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR)? Dan kan een hypotheek met BKR lastig te verkrijgen zijn. Deze instantie registreert namelijk alle leningen, creditcards en kredieten die u afsluit bij postorderbedrijven. Na het aangaan van de lening, is er sprake van een zogenaamde positieve registratie.

In eerste instantie hoeft dit geen bezwaar te vormen bij het afsluiten van een hypotheek. Veel hangt af van de hoogte van het geleende geldbedrag. Als het grote bedragen betreft, gaat dit logischerwijs ten koste van de hoogte van het bedrag dat de hypotheekaanbieder u wil verstrekken. Wie immers zware lasten heeft door schulden, zal moeite hebben om maandelijks zijn hypotheek op te hoesten.


Hypotheek met negatieve BKR-registratie

Nog moeilijker wordt de situatie als er sprake is van een zogenaamde negatieve BKR registratie. Dit betekent dat er sprake is van bijzonderheden in uw situatie, zoals bijvoorbeeld een betaalachterstand. Dit is iets wat de hypotheker liever niet wil zien. Het betekent immers dat u eerder niet in staat bent geweest om aan uw betaalverplichtingen te voldoen.

De kredietverstrekker ziet dit als een slecht voorteken voor de toekomst. De kans is dan ook groot dat uw hypothecaire aanvraag wordt afgewezen. In uitzonderingsgevallen kan uw aanvraag soms toch nog worden toegekend. Vaak vindt er dan bemiddeling plaats met behulp van een specialist zoals Dynamiet Nederland. Wij kunnen er namelijk voor zorgen dat uw registrering wordt verwijderd.

Ook als u uw betalingsachterstand inmiddels heeft ingelost, kunt u nog altijd hinder ervaren van schuld uit het verleden. De gegevens in het BKR blijven namelijk maar liefst 5 jaar zichtbaar nadat uw krediet is beëindigd. Deze volledige periode kunnen kredietverstrekkers zien dat u in het verleden moeite had om aan uw financiële verplichtingen te voldoen.

Hypotheek met BKR-codering (zoals A2, A3 of code H)

Natuurlijk is niet elke negatieve registratie hetzelfde. Om onderscheid aan te brengen in verschillende situaties, hanteert het BKR een systeem van coderingen. Een codering geeft in één oogopslag weer wat iemands kredietsituatie ongeveer is. Zo geeft de code A bijvoorbeeld weer dat er sprake is van een betalingsachterstand die aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Meestal wordt een achterstand met deze code na enkele maanden bij de instantie gemeld. Ook deze code is op te delen in verschillende varianten. Veelvoorkomend is bijvoorbeeld de code A2, die betekent dat de kredietverstrekker het volledig openstaande bedrag in één keer heeft opgeëist. Betalingsregelingen zijn dan vervallen; u moet het hele bedrag direct terugbetalen.

Ook met een code A3 is er reden tot zorg voor de hypotheekverstrekker, want deze betekent dat de vordering niet meer of slechts gedeeltelijk kan worden geïnd. Het krijgen van een hypotheek met deze BKR codering is dan ook uitermate onwaarschijnlijk. Positiever is de code H, die betekent dat u de achterstand inmiddels heeft ingelopen. Maar ook in dat geval blijft de achterstand uit het verleden u bij een hypothecaire aanvraag nog altijd achtervolgen.

BKR hypotheek berekenen

Is uw registrering bij het BKR nooit negatief, maar altijd positief geweest? Dan is uw kans op een hypotheek flink groter. Wel is het zo dat het aangaan van een lening of krediet flink ten koste kan gaan van uw draagkracht. De hoogte van uw lening, is dan ook zeer bepalend voor de hoogte van het hypotheekbedrag dat u kunt lenen.

In sommige gevallen is het zelfs met een A codering nog mogelijk om een BKR hypotheek te krijgen. Een partij zoals Dynamiet Nederland kan u helpen om aannemelijk te maken dat de kans op een nieuwe betalingsachterstand zeer klein is. Graag verwijderen wij de registratie voor u en helpen wij u om een nieuwe start te maken.