Uw BKR registratie verwijderen

Heeft u een negatieve registratie?

Wellicht kunnen we u daarvan afhelpen.

Direct hulp aanvragen
Een lade waar een envelop in zit met de tekst:

Uw registratie bij BKR verwijderen

Zoals u wellicht al weet; nadat u de schuld volledig heeft afbetaald, blijft een negatieve BKR registratie nog vijf jaar zichtbaar bij het BKR. In deze periode wordt u gezien als een ‘risicogeval.’ Vaak geeft dat een onjuist beeld. U heeft bijvoorbeeld uw financiële zaken weer prima op orde.

Het doel van het BKR-systeem is om u te beschermen tegen verdere schulden. Dit is echter niet altijd (meer) nodig; in dat geval wilt u de BKR-registratie verwijderen. U voelt zich niet beschermd, maar juist belemmerd.

Dynamiet Nederland helpt in dit soort gevallen om de BKR-registratie vroegtijdig te verwijderen, zodat u niet hoeft te wachten op de automatische verwijdering van vijf jaar.

Plan een adviesgesprek

Hieronder treft u relevante informatie onderverdeeld in verschillende onderwerpen.

 • Hoe het werkt
 • Voor wie is Dynamiet Nederland (checklist)
 • Wat zijn de kosten?
 • Specifieke kennis & specialistisch werk
 • Hoe verwijderen wij registraties?
 • Vraag & antwoord

Hoe werkt het?

 • Stap 1. Gratis adviesgesprek
 • Stap 2. Documenten verzamelen en opsturen
 • Stap 3. Juridische stappen zetten
 • Stap 4. Uitslag
Meer over hoe het werkt

Voor wie is Dynamiet Nederland?

Dynamiet Nederland is er voor u, als u last heeft van één of meerdere negatieve BKR-registraties. U kunt niet wachten tot de automatische verwijdering van uw registratie(s); er dient op korte termijn actie ondernomen te worden. Bijvoorbeeld omdat u een woning wilt aankopen of een andere financiering nodig.

Dynamiet Nederland is gespecialiseerd in het verwijderen van BKR-registraties; iedere zaak is uniek, zo verschilt de aanpak van zaak tot zaak.

Voldoet aan één of meerdere punten van onze checklist? Dan kunnen we misschien wel voor u aan de slag! Met een telefonisch of persoonlijk adviesgesprek onderzoeken we namelijk eerst of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor onze dienstverlening.

 1. Door persoonlijke omstandigheden kon u in het verleden uw rekeningen niet (meer) voldoen;
 2. U heeft een groot belang bij het verkrijgen van een nieuwe financiering;
 3. Uw negatieve BKR-registratie(s) staat of staan niet in verhouding tot uw huidige financiële situatie;
 4. U staat geregistreerd als wanbetaler terwijl u geen wanbetaler bent of bent geweest;
 5. De negatieve BKR-registratie is onterecht;
 6. U bent vooraf niet geïnformeerd over de gevolgen van een negatieve BKR-registratie;
 7. De betalingsachterstanden hebben betrekking op een relatief korte periode;
 8. U heeft over het algemeen een goede betaalmoraal;
 9. De betalingsachterstanden hebben betrekking op een laag bedrag;
 10. U heeft de betalingsachterstanden inmiddels afbetaald of voor langere tijd hersteld;
Plan een adviesgesprek
Afbeelding met tekst:

Wat kost het om een BKR-registratie te verwijderen?

Iedere zaak is uniek, daarom hanteren wij geen algemene prijslijst. Tijdens het adviesgesprek wordt uw situatie bekeken en berekend hoeveel tijd het zal kosten om uw zaak te behandelen. Op basis hiervan zal de prijs worden bepaald.

Over het algemeen werkt Dynamiet Nederland met een ‘no cure no pay’ methode van 50%. Dit betekent dat wij 50% van de totale kosten vóóraf rekenen voor de werkzaamheden welke wij voor u zullen verrichten. Wordt de BKR-registratie succesvol verwijderd? Dan brengen wij het restant achteraf bij u in rekening. Het is soms ook mogelijk om met een vaste prijs te werken. Bovendien is het in overleg mogelijk om, indien gewenst, in termijnen te betalen.

Kosten dienstverlening
4 mensen die een BKR dossier onderzoeken om te kijken of de BKR-registratie kan worden verwijderd

Specifieke kennis & specialistisch werk

Het BKR-stelsel is een systeem waar veel bij komt kijken; het verwijderen van een BKR-registratie is geen eenvoudige opgave. Wij werken niet voor niets met een team van juristen en advocaten om zaken opgelost te krijgen. Dynamiet Nederland levert aan elke klant maatwerk; iedere zaak is immers uniek. Uw dossier wordt toegewezen aan een van onze juristen. Hierdoor heeft u een vast contactpersoon die precies op de hoogte is van uw situatie.

De rode draad in onze werkzaamheden is als volgt: het opvragen van de dossiers bij de kredietverstrekkers, een onderzoek naar de opgevraagde en aangeleverde documentatie, het indienen van de verzoeken tot verwijdering van de BKR-registraties, het versturen van sommatieverzoeken en het leiden van het onderhandelingsproces.

Plan een adviesgesprek

Hoe verwijderen wij BKR-registraties?

Een BKR-registratie kan in principe op grond van twee verschillende manieren verwijderd worden. Dit kan op basis van een zogenaamde belangafweging of op grond van gemaakte procedurele vormfouten. Beide situaties worden hieronder toegelicht.

Een vergrootglas op het document van BKR en hoe Dynamiet de BKR registratie kan verwijderen.

1. Belangenafweging

Het belang van het BKR is om de financiële sector te beschermen tegen financiële risico’s. Daarentegen kunt u als consument een (zwaarwegend) belang hebben bij het voortijdig (voor de automatische verwijdering na vijf jaar) verwijderen van uw BKR-registratie(s). Er dient daarom een afweging gemaakt te worden tussen beide belangen. Welk belang weegt zwaarder? Dit is per situatie verschillend. Heeft u de wens om een lening af te sluiten voor een mooie auto of een droomreis? Dit belang is helaas niet zwaarwegend. Een lening voor het kopen van een woning voor huisvesting, wordt over het algemeen wél gezien als goed belang. Naast het belang, spelen ook tal van andere zaken een belangrijke rol, zoals bijvoorbeeld uw financiële situatie. Als uw belang zwaarder weegt dan het belang van de financiële sector, dan kunnen we de kredietverstrekker verplichten om de (terecht geplaatste) BKR-registratie voortijdig te verwijderen.

2. Vormfouten

Een registratie dient ook verwijderd te worden als er fouten zijn gemaakt tijdens het registratieproces. Een kredietverstrekker dient zich bij het registreren te houden aan de wet en aan de regels van bijvoorbeeld het BKR. De praktijk wijst uit dat er bij het registreren van negatieve BKR-coderingen veel fouten worden gemaakt. Denk aan fouten in het registreren van de datum, in het aanschrijven van u als consument, fouten in het waarborgen van de termijnen en bijvoorbeeld fouten in het updaten van de coderingen. Deze fouten dienen te worden gerectificeerd. Het herstel van een fout leidt regelmatig tot verwijdering van een negatieve BKR-registratie, of in ieder geval tot verwijdering van bepaalde (zwaarwegende) BKR-coderingen.

Plan een adviesgesprek

Vraag en antwoord

Kunnen terechte registraties worden verwijderd?

Kunnen zware (A3) coderingen worden verwijderd?

Wordt een BKR-registratie na het WSNP-traject verwijderd?

Hoe gaan banken om met het verwijderen van BKR-registraties?