Uw BKR registratie verwijderen

BKR-registratie verwijderen

Uw registratie bij BKR verwijderen

Een negatieve BKR-registratie blijft 5 jaar na aflossing van de schuld staan. In die periode wordt u als een zogenaamde ‘risicogeval’ gezien. In veel gevallen geeft dat een onjuist beeld. U kunt namelijk uw financiële zaken weer op orde hebben.

Het doel van het BKR is om u te beschermen tegen verdere schulden. Maar wellicht is dat niet meer nodig. In dat geval wilt u de BKR-registratie verwijderen.

Dynamiet helpt in dit soort gevallen om de registratie vroegtijdig te verwijderen, zodat u het termijn van 5 jaar niet meer hoeft uit te zitten.

Hoe werkt het?

 • Stap 1. Gratis adviesgesprek
 • Stap 2. Documenten opsturen
 • Stap 3. Juridische stappen
 • Stap 4. Uitslag
Hoe het werkt

Voor wie is Dynamiet?

Dynamiet is er voor u, als u last heeft van één of meerdere negatieve BKR-registraties. U kunt bij de aanvraag van een nieuw krediet de negatieve BKR-registratie niet toelichten of uw toelichting wordt niet serieus genomen. Het is echter noodzakelijk dat u op korte termijn van de negatieve melding afkomt, bijvoorbeeld omdat u een woning wil aankopen of een financiering nodig heeft voor andere doeleinden.

Doorgaans kunnen we u helpen als u voldoet aan één van de onderstaande situaties. Maar let op, elke situatie is uniek. We zullen eerst via een adviesgesprek uw situatie onderzoeken. Pas als uw zaak wordt goedgekeurd kunnen we u aanmelden.

 1. Door persoonlijke omstandigheden kon u destijds uw rekeningen niet voldoen;
 2. U heeft een groot belang bij het verkrijgen van een nieuwe financiering;
 3. De negatieve BKR-registratie staat niet in verhouding tot uw huidige financiële situatie;
 4. U staat geregistreerd als wanbetaler terwijl u geen wanbetaler bent of bent geweest;
 5. De negatieve BKR-registratie is onterecht;
 6. U bent vooraf niet geïnformeerd over de gevolgen van een negatieve BKR-registratie;
 7. De betalingsachterstanden hebben betrekking op een korte periode;
 8. U heeft over het algemeen een goed betaalmoraal;
 9. De betalingsachterstanden hebben betrekking op een laag bedrag.
Direct hulp aanvragen
Dynamiet bkr

Wat kost het om een BKR-registratie te verwijderen?

De ene zaak is de andere niet. De kosten kunnen daarom van zaak tot zaak verschillen. Dynamiet.nl bekijkt hoeveel tijd het gaat kosten om de zaak te behandelen. Op basis daarvan wordt een prijs bepaalt.

Over het algemeen werken we met een ‘no cure no pay methode’ van 50%. Dat betekent dat wij 50% van de kosten vooraf rekenen voor de werkzaamheden die wij voor u zullen verrichten. Bij een succesvol verwijderde BKR-registratie wordt achteraf het restant van 50% in rekening gebracht. Het is ook mogelijk om met een vaste prijs te werken.

De pagina kosten

Specialistisch werk

Bij het laten verwijderen van BKR-registraties komt veel kijken. Niet voor niets werken wij met juristen en advocaten om zaken opgelost te krijgen. Omdat iedere zaak uniek is levert Dynamiet.nl van geval tot geval maatwerk.

Onze werkzaamheden bestaan over het algemeen uit: het opvragen van de dossiers bij de kredietverstrekkers, een onderzoek naar de documentatie, het indienen van de verzoeken tot verwijdering van de BKR-registraties, het versturen van sommatieverzoeken en het onderhandelingsproces.

Hoe verwijderen wij registraties?

Een BKR-registratie kan in principe op twee verschillende manieren worden verwijderd. Op basis van een zogenaamde belangenafweging of vormfouten. Beide situaties worden hieronder besproken.

1. Belangenafweging

Het belang van het BKR is om de financiële sector te beschermen tegen financiële risico’s. Daarentegen kan een consument een (zwaarwegend) belang hebben om voortijdig van een BKR-registratie af te komen. We zullen daarom een afweging moeten maken tussen beide belangen. Welk belang weegt zwaarder? Wilt u bijvoorbeeld een lening voor een mooie auto of om een droomreis te maken, dan heeft u wel een belang maar geen sterk belang. Een lening voor het kopen van een woning voor huisvesting, wordt over het algemeen wel gezien als een goed belang. Daarbij spelen ook andere zaken een cruciale rol, zoals uw financiële situatie. Het komt er op neer dat als uw belang zwaarder weegt dan het belang van de financiële sector, dan kunnen we de kredietverstrekker verplichten om de (terechte) BKR-registratie voortijdig te verwijderen.

2. Vormfouten

Vormfouten zijn fouten die gemaakt zijn tijdens het registratieproces. Een kredietverstrekker dient zich bij het registreren te houden aan wettelijke en reglementaire regels. De praktijk wijst uit dat er bij het registreren van de negatieve codes veel fouten worden gemaakt. Fouten in het registreren van de datum, fouten in het aanschrijven van de schuldenaar, fouten in het waarborgen van de termijnen, fouten in het updaten van de coderingen en nog veel meer. Deze fouten dienen te worden gerectificeerd. Herstel van deze fouten kan regelmatig leiden tot verwijdering van uw BKR-registratie of in ieder geval van bepaalde bijzonderheidscoderingen.

Vraag en antwoord

Kunnen terechte registraties worden verwijderd?

Kunnen zware (A3) coderingen worden verwijderd?

Kan in BKR-registraties na het WSNP verwijderen?

Hoe gaan banken om met het verwijderen van BKR-registraties?

Klanten over ons

Dynamiet Nederland 8.9 10 1251