Uitspraak van Kifid over BKR-code 2 van SNS Bank

mr. Lisa van Gulik
  • Procesjurist BKR-registraties

sns logo

Zoetermeer/Den Haag Op 22 april 2022 heeft Dynamiet Nederland opnieuw een BKR-zaak gewonnen. Het Kifid oordeelt dat de negatieve BKR-registratie van De Volksbank verwijderd moet worden. De belangenafweging valt uit in het voordeel van onze cliënt.

Oorzaak BKR-registratie

Gevolgen bkr registratie voor lening

Onze cliënt runde in het verleden een groot en goedlopend aannemersbedrijf. Jarenlang deed de ondernemer goede zaken en had hij een hecht team waarmee hij samenwerkte. Verdrietig genoeg maakte de economische crisis een einde aan de goede jaren. De ondernemer heeft, hoe hard hij zijn best ook heeft gedaan, afscheid moeten nemen van het bedrijfsleven. Het bedrijf werd beëindigd, er werd goed gezocht voor het personeel door hen onder te brengen bij een nieuwe werkgever én alle financiële zaken werden netjes beëindigd. Door het adequate handelen werd een faillissement voorkomen en kon het bedrijf zonder losse eindjes worden gestopt.

Cliënt heeft een aantal pittige jaren gehad. Aanvankelijk deed hij zijn best om het bedrijf staande te houden en vervolgens heeft hij alles op alles gezet om de beëindiging in goede banen te leiden. Op zakelijk vlak heeft hij alles netjes verzorgd. Meneer zette zichzelf op de laatste plaats, wat er rond 2018-2019 toe leidde dat hij zichzelf geen salaris meer uitkeerde. Hoewel de schulden beperkt zijn gebleven, heeft hij hierdoor helaas te maken gekregen met een achterstand op de hypotheek van zijn eigen woning. Concreet ging het om een bedrag van EUR 1.964,29,-. De Volksbank heeft in dit kader per 26 september 2019 een negatieve BKR-registratie (code 2) geplaatst.

Na de bedrijfsbeëindiging is cliënt overgestapt naar een baan in loondienst. In de tussentijd hield hij netjes contact met De Volksbank. Binnen korte tijd heeft hij zijn financiën weer volledig op de rit gekregen. Reeds op 20 december 2019 werd de achterstand voldaan aan De Volksbank en sindsdien is alles weer onder controle.

Cliënt woonde nog altijd in zijn bedrijfswoning en voldoet sinds december 2019 netjes aan zijn financiële verplichtingen. Het BKR-overzicht geeft echter een zwaar vertekend beeld. Hoewel het probleem is opgelost, was er nog altijd een openstaande BKR-registratie aan de orde met een code 2 zónder werkelijke einddatum. Deze einddatum zou er pas komen op het moment dat de volledige hypotheek zou worden afbetaald.

negatieve bkr registratie - kredietwaardigheid

Belemmering BKR-registratie

Na het beëindigen van de onderneming is cliënt altijd in de woning blijven wonen op het bedrijventerrein. Het betreft echter een bedrijfswoning en mag dus enkel bewoond worden als er binding is met een bedrijf. Na de uitschrijving uit het KvK begin 2022, was er geen enkele binding meer met een bedrijfsactiviteit. Cliënt had dan ook het voornemen om te verhuizen naar een pand met een echte woonbestemming in een woonwijk. Het lukte hem niet om een hypotheek te verkrijgen met negatieve BKR-registratie achter zijn naam. In dit kader heeft hij Dynamiet Nederland ingeschakeld met het verzoek om hulp.

Dynamiet Nederland bespreking

Uitspraak Kifid

Cliënt heeft zijn zaken volledig op orde. De bedrijfsbeëindiging is perfect afgewikkeld. Met de overstap naar een baan in loondienst is de kans op herhaling klein én beschikt cliënt met zijn partner over een goed inkomen. De financiën zijn volledig onder controle. Zijn belang bij verwijdering is aantoonbaar en concreet. Dynamiet heeft dan ook geconcludeerd dat de negatieve BKR-registratie niet meer in verhouding staat met hetgeen er in het verleden is gebeurd. Zij heeft samen met cliënt een verwijderingsverzoek opgesteld en ingediend bij De Volksbank. Na een afwijzende reactie van De Volksbank, heeft cliënt samen met Dynamiet Nederland de stap gezet naar het Kifid.

Net als Dynamiet, heeft het Kifid geoordeeld dat de BKR-registratie moet worden verwijderd. Het volgende is hierbij van belang: Cliënt is al sinds december 2019 stabiel en is sindsdien al zijn verplichtingen nagekomen. Hij heeft een goed inkomen en een goed zwaarwegend belang bij verwijdering van de registratie. Het verkrijgen van een hypotheek is pas mogelijk als de BKR-registratie wordt geschrapt. Bij de aankoop van een nieuwe woning zal cliënt ook een groot deel aan overwaarde uit de verkoop van de bedrijfswoning inbrengen. Er hoeft dus niet maximaal te worden geleend. De Volksbank is er niet in geslaagd om aan te tonen dat er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn om de registratie te handhaven. De Volksbank moet de negatieve BKR-met codering 2 verwijderen.

Inmiddels is de registratie volledig verwijderd en is cliënt volop bezig met de zoektocht naar zijn droomwoning.

Bekijk de uitspraak

Klanten over ons

Kunnen wij u helpen?

Officiële bomenplanter

Voor elke registratie die wij weten te verwijderen, planten wij een boom in Nederland.

Intakegesprek aanvragen Bellen
4.7 514 reviews