Een huurkoop auto zonder BKR check registratie, kan dat?

Geschreven op 29 november 2022 door Deepak Thakoerdien

Is het tijd voor een nieuwe auto, maar kunt (of wilt) u niet het volledige bedrag in één keer neertellen? Dan biedt huurkoop mogelijk uitkomst. Een huurkoop auto koopt u als het ware op afbetaling.

Daarmee is huurkoop – ook wel bekend als financial lease – voor veel mensen een interessante optie. Zoals bij al dergelijke constructies, heeft dit echter wel gevolgen voor uw kredietwaardigheid. Het aanschaffen van een (tweedehands) huurkoop auto zonder BKR tussenkomst, is namelijk helaas niet mogelijk.

Maar wat houdt dat precies in? En wat zijn uw mogelijkheden voor huurkoop wanneer u toch al met een BKR registratie te maken heeft? Alles wat u moet weten leest u in het volgende artikel.

Inhoud:

 • Huurkoop auto en BKR registratie, zo werkt het
  • Over BKR registratie
  • Positieve of negatieve BKR registratie
   • Gevolgen van een BKR registratie
    • U betaalde altijd netjes op tijd het verschuldigde maandbedrag voor uw huurkoop auto
    • Er is sprake (geweest) van betaalachterstanden bij uw huurkoop auto
   • (Tweedehands) auto huurkopen met BKR registratie
   • Uw BKR registratie laten verwijderen

Huurkoop auto en BKR registratie, zo werkt het

Wanneer u gebruik maakt van huurkoop om een nieuwe auto aan te schaffen, betekent dit dat u de auto in feite op krediet koopt. In plaats van het volledige bedrag voor de auto in één keer te betalen, sluit u immers een financiële overeenkomst voor verschillende termijnen af.

Omdat u aan het einde van huurkoop – of financial lease – eigenaar van de auto wordt, is het voor veel mensen een aantrekkelijke regeling.

Niet iedereen is zich echter bewust van de gevolgen van een dergelijke constructie. Wist u bijvoorbeeld dat een huurkoop regeling leidt tot een BKR registratie, wat weer gevolgen kan hebben voor een toekomstige hypotheek?

Die huurkoop overeenkomst bestaat uit een looptijd en een maandelijks aflossingsbedrag. Gedurende de looptijd bent u verplicht om deze aflossingen te voldoen. U mag de auto gebruiken, maar deze is niet uw eigendom. Dat betekent dus dat u een openstaande schuld heeft bij de huurkoop maatschappij, wat weer leidt tot een BKR registratie.

Maar hoe erg is dat nou, zo’n BKR registratie door een huurkoop auto op uw naam?

Over BKR registratie

Het BKR – Bureau Krediet Registratie – houdt van iedere Nederlander een overzicht bij van openstaande schulden en lopende kredieten. Kredietverstrekkers zijn in Nederland verplicht om een verstrekte lening van meer dan €250,- aan te melden bij het BKR.

Die lening staat dan voortaan vastgelegd als een BKR registratie op uw naam.

Het doel van deze registratie, is om consumenten te beschermen tegen (te) hoge schulden of leningen, die zij niet kunnen dragen. Kredietverstrekkers hebben namelijk ook toegang tot dit overzicht van registratie van het BKR.

Een kredietverstrekker kan dat gebruiken om te beoordelen of het verantwoord is om u een nieuwe lening te verstrekken. Doet u bijvoorbeeld een hypotheekaanvraag? Dan zal de instantie waar u de aanvraag doet altijd een BKR toetsing uitvoeren.

Zo’n toetsing houdt in dat er wordt nagegaan of u BKR registraties op uw naam heeft. En zo ja, wat de aard ervan is.

Positieve of negatieve BKR registratie

Om de mogelijke impact van BKR registratie te begrijpen, is het belangrijk om het verschil tussen positieve en negatieve registratie te begrijpen.

Een positieve BKR registratie duidt op een krediet, lening of huurkoop waarvan u de maandelijkse aflossing altijd netjes op tijd betaald heeft.

Mist u (te vaak) een betalingstermijn en is er dus sprake van een schuld? Dan wordt dit omgezet in een negatieve registratie. Dit type BKR registratie is te herkennen aan een zogenaamde bijzonderheidscodering achter de registratie. Een “A” (Achterstandsmelding) geeft aan dat er sprake is van achterstand bij de terugbetaling. Is die achterstand ingelopen? Dan wordt dit aangepast naar een “H” (Herstelmelding).

Naast de A of H wordt bovendien met een cijfer de aard van de achterstand aangegeven:

 • Code 1 betekent dat er een betalingsregeling is getroffen
 • Code 2 betekent dat de kredietverstrekker het volledige bedrag – dus niet alleen de achterstand – opeist. Vaak wordt dan een incassobureau ingeschakeld
 • Code 3 wil zeggen dat er een deel van de schuld is afgeboekt of kwijtgescholden, bijvoorbeeld omdat de kredietverstrekker niet meer verwacht het volledige bedrag terug te krijgen. Dit is een van de meest hardnekkige registraties
 • Code 4 geeft aan dat u lange tijd onbereikbaar bent (geweest) voor de verstrekker
 • Code 5 duidt op een kleine hypotheekachterstand met een preventieve betalingsregeling (om serieuze achterstanden te voorkomen)

Gevolgen van een BKR registratie

Wanneer u in het verleden een contract voor een huurkoop auto heeft afgesloten, dan heeft u dus te maken met een BKR registratie. Stel dat u een (nieuwe) hypotheek wilt afsluiten, dan zal de hypotheekverstrekker een BKR toetsing doen. Dat houdt in dat hij naar de registraties op uw naam kijkt om te beoordelen hoe hoog een verantwoorde lening is om u te verstrekken.

De uiteindelijke impact van een BKR registratie op uw mogelijkheden tot hypotheek zijn afhankelijk van uw betaalverleden

U betaalde altijd netjes op tijd het verschuldigde maandbedrag voor uw huurkoop auto (positieve registratie)

Wanneer u altijd netjes op tijd betaalde – en er dus sprake is van een positieve BKR registratie – dan zal dit hooguit invloed hebben op de hoogte van het bedrag dat u kunt lenen, zolang het contract nog doorloopt.

Zolang u maandelijkse betalingen verplicht bent, drukt dit immers uw besteedbare inkomen voor aflossing van de hypotheek. U zult daarom een minder hoog bedrag kunnen lenen.

Is het huurkoop contract inmiddels afgelopen en heeft u nooit achterstanden gehad? Dan betreft het een afgesloten, positieve BKR registratie die geen invloed op uw maximale hypotheek zal hebben.

Er is sprake (geweest) van betaalachterstanden bij uw huurkoop auto

Zoals we hierboven hebben gezien, leidt betalingsachterstand ertoe dat een BKR registratie wordt omgezet in een negatieve registratie, voorzien van een bijzonderheidscodering die de ernst van de achterstand aangeeft.

In de meeste gevallen zal een negatieve BKR registratie ervoor zorgen dat een hypotheekverstrekker terughoudend is met het toekennen van een hypotheek. In het beste geval leidt het tot een lager maximum bedrag dat u kunt lenen, in het ergste geval kan het er zelfs toe leiden dat u helemaal geen hypotheek kunt krijgen.

Dat geldt zelfs wanneer de achterstand al weer is ingelopen en het huurkoop contract van uw auto volledig is afgerond. Een negatieve BKR registratie blijft immers vijf jaar zichtbaar. In de ogen van de bank blijft u dan een wanbetaler en dus een risico om geld aan te lenen.

De gevolgen van een BKR registratie kunnen dus verstrekkend zijn voor het verdere verloop van uw leven. Iets wat veel mensen zich niet beseffen wanneer zij een (tweedehands) auto huurkoop contract afsluiten.

Extra vervelend wanneer u daardoor onverhoopt in de weg wordt gezeten bij het vormgeven van uw leven. Gelukkig zijn er manieren om van een BKR registratie af te komen. Meer daarover leest u verderop in dit artikel.

(Tweedehands) auto huurkopen met BKR registratie

Het verhaal hierboven werkt ook de andere kant op.

Dat wil zeggen dat een (negatieve) BKR registratie er voor kan zorgen dat een contract voor een huurkoop auto, tweedehands of nieuw, niet aan u wordt toegekend. Ook de huurkoop verstrekker zal namelijk een BKR toetsing uitvoeren naar aanleiding van uw aanvraag.

Een huurkoop auto zonder BKR toetsing is niet mogelijk: de verkoper zal altijd een check uitvoeren om te beoordelen of het verantwoord is u het contract toe te kennen.

Dat betekent dat een auto huurkopen met een negatieve BKR registratie vaak niet mogelijk is. Ook hierbij geldt weer dat het vaak niet uitmaakt als het een registratie uit het verleden betreft: de verkoper blijft vaak terughoudend, ook als registratie is afgesloten.

Uw BKR registratie laten verwijderen

Een (tweehands) huurkoop auto en BKR registratie kunnen dus op twee manieren vervelend met elkaar in conflict komen:

 1. U heeft door het contract van uw huurkoop auto een BKR registratie op uw naam. Omdat u in het verleden betalingsproblemen heeft gehad, staat dit u nu in de weg bij het krijgen van een hypotheek.
 2. Een negatieve BKR registratie van een andere lening staat u nu in de weg bij het krijgen van een huurkoop contract. Inmiddels bent u weer financieel gezond, maar u kunt toch niet de auto huurkopen die u wilt.

In veel gevallen is het mogelijk om zo’n BKR registratie te laten verwijderen. In veel gevallen is de termijn van vijf jaar dat de registratie blijft staan, namelijk onevenredig lang te noemen.

De juristen van Dynamiet Nederland houden zich dagelijks bezig met het verwijderen van BKR registratie voor mensen zoals u. Mensen die op een oneerlijke manier in de weg worden gezeten door een registratie uit het verleden.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Plan dan vandaag nog uw gratis en vrijblijvende adviesgesprek.

Intakegesprek aanvragen Bellen
4.7 444 reviews