Rabobank veroordeeld tot verwijdering BKR-registraties

Björn de Haan LL.B.
  • Procesjurist BKR-registraties

ZOETERMEER/UTRECHT – Opnieuw oordeelt de rechter dat negatieve BKR-registraties verwijderd moeten worden. De negatieve BKR-registraties was terecht geplaatst, maar de omstandigheden van het geval maakt dat de BKR-registraties vroegtijdig verwijderd moeten worden.

Het voorval

In 2016 heeft een ondernemer uit Brabant een eigen slagerij geopend. De ondernemer was een ervaren slager: zelf heeft hij de fijne kneepjes van het vak geleerd van zijn vader, die zelf een slagerij heeft gehad. Het was dan ook zijn jongensdroom om een eigen slagerij op te richten. Hij ging met zijn marktonderzoek en ondernemingsplan naar Rabobank. De ondernemer heeft diverse geldleningen afgesloten bij de plaatselijke Rabobank om de slagerij te kunnen financieren. Het ging in totaal om een financiering van € 250.000,00. De zaken liepen door het openen van een nieuw winkelcentrum enorm terug, waarna in goed overleg met Rabobank is besloten de slagerij te verkopen. Na verkoop van de slagerij ontstond een tekort van € 225.000,00.

In maart 2018 heeft de ondernemer samen met Rabobank een oplossing gevonden voor het ontstane tekort. De slager betaalt een bedrag van € 78.577,25 in één keer, waarna de rest is kwijtgescholden. Rabobank heeft de slager toen negatief geregistreerd in het BKR-systeem met drie negatieve registraties. Het betroffen A, 2 en 3-coderingen. Die negatieve BKR-registraties zouden tot maart 2023 zichtbaar blijven.

Hinder door een negatieve BKR-registratie

In 2019 liep de slager tegen deze negatieve BKR-registraties aan. Hij heeft in de tussentijd een nieuwe, goedlopende, slagerij geopend. Met de nieuwe, stabiele situatie wenst hij een eigen woning aan te kopen. Hij woonde in een te kleine huurwoning samen met zijn dochters. Het lukte niet om een hypotheek te verkrijgen door de negatieve BKR-registraties op zijn naam. De slager klopte daarom bij Dynamiet Nederland aan om te onderzoeken of er mogelijkheden waren de negatieve BKR-registraties te verwijderen.

Rabobank houdt haar poot stijf

Naar aanleiding van het onderzoek van Dynamiet Nederland heeft zij geconcludeerd dat de negatieve gevolgen van de BKR-registraties niet meer in verhouding staan met de omstandigheden die zijn voorgevallen. Dynamiet Nederland heeft uitgebreid aangevoerd waarom de BKR-registraties verwijderd zou moeten worden. De BKR-desk van Rabobank wilde niet meewerken aan de volledige verwijdering van de negatieve BKR-registratie. Ook de Klachtenservice van Rabobank Nederland weigerde het verzoek in te willigen. De slager besloot daarom samen met Dynamiet Nederland naar de rechter te stappen.

De gang naar de rechtbank

Dynamiet Nederland heeft namens de slager een verzoekschrift ingediend bij de rechtbank en Rechtbank Midden-Nederland verzocht om Rabobank Nederland te bevelen de negatieve BKR-registraties volledig te verwijderen uit het BKR-systeem. Op 17 november 2020 vond de behandeling van de rechtszaak plaats, waar de slager werd vertegenwoordigd door de procesjurist van Dynamiet Nederland.

Uitspraak rechter

Rechtbank Midden-Nederland is van oordeel dat de negatieve BKR-registraties verwijderd moeten worden. De verdere handhaving van de negatieve BKR-registraties zijn niet proportioneel.

Allereerst is het mislopen van de slagerij en daarmee het ontstaan van de schuld niet aan de slager te wijten: er was geen sprake van slecht ondernemerschap of financieel wanbeleid. Ook Rabobank zag heil in de plannen van de slager. Dat de slagerij niet van de grond kwam, lijkt daarom een forse misser te zijn geweest die niet te wijten is geweest aan de ondernemerskwaliteiten.

Ten tweede zijn de financieringswensen van de slager niet onredelijk of onrealistisch: hij moet investeren in zijn groeiende onderneming en zijn appartement is door zijn huidige gezinssamenstelling te klein. De financiële situatie is daarbij aantoonbaar stabiel. De rechtbank is daarnaast van oordeel dat de omstandigheden geen aanleiding geven om te veronderstellen dat toekomstige kredietverstrekkers gewaarschuwd moeten worden voor het betalingsgedrag van de slager, nog boven op de toets die zij al moeten uitvoeren bij de financieringsaanvragen. De negatieve BKR-registraties moeten dan ook direct verwijderd worden.

De rechtbank veroordeelt Rabobank om de registraties binnen twee weken te verwijderen, op last van een dwangsom. Tevens wordt Rabobank veroordeeld om de proceskosten van de slager te betalen.

Inmiddels zijn de negatieve BKR-registraties volledig verwijderd en is de slager volop bezig met het aankopen van zijn droomwoning.

Bekijk de volledige uitspraak

Uitspraak van Kifid over BKR-code 2 van SNS Bank

Bekijk case

Dynamiet wint rechtszaak tegen BKR over mysterieuze code 9

  • BKR-registratie: 9 codering
Bekijk case

Rabobank veroordeeld tot verwijdering BKR-registraties

Bekijk case

Klanten over ons

Kunnen wij u helpen?

Officiële bomenplanter

Voor elke registratie die wij weten te verwijderen, planten wij een boom in Nederland.

Intakegesprek aanvragen Bellen
4.7 514 reviews