Cliënt Dynamiet wint rechtszaak Vesting Finance

door Björn de Haan

Onze cliënt heeft in 2010 een klein krediet afgesloten bij Neckermann. Tot aan de verhuizing van haar ouderlijke woning naar haar nieuw huis in juli 2016 heeft cliënt netjes betaald. Vervolgens is een achterstand ontstaan. De herinneringsbrieven zijn gestuurd naar het oude adres. Onze cliënt werd aangemaand voor een bedrag van € 72,-. Uiteindelijk is het krediet opgezegd en is de gehele restvordering (€165,47) opeisbaar gesteld. Binnen een zeer korte periode zijn de betalingen verricht en is het probleem opgelost.

A2-codering

Althans, dat dacht cliënt. Vesting Finance had cliënt geregistreerd met een A2-codering. Daarom hebben wij Vesting Finance verzocht de BKR-registratie te verwijderen op grond van een belangenafweging. Vesting Finance weigerde dit te doen.

Brief nooit ontvangen

De rechtbank overweegt dat de registratie verwijderd moet worden. Er is weliswaar een achterstand geweest, maar onze cliënt heeft toegelicht dat dit door de verhuizing komt. Zij heeft nooit op het juiste adres een brief ontvangen, waardoor zij nooit op de hoogte is gesteld van de achterstand. Daarnaast heeft onze cliënt binnen een paar maanden contact opgenomen met Vesting Finance, een betalingsregeling getroffen en het gehele krediet voldaan. Voorts geldt dat Vesting Finance geen enkele schade heeft geleden door de achterstanden en is er geen langdurige achterstand geweest.

Tot slot

Onder deze omstandigheden, zo overweegt de rechtbank, wordt onze cliënt door de BKR-registratie onevenredig in haar persoonlijke belangen getroffen. De vereiste belangenafweging moet dan ook in haar voordeel uitvallen.

Vesting Finance moet binnen twee weken de registratie verwijderen en alle proceskosten betalen.

Open het vonnis
Intakegesprek aanvragen Bellen
4.7 444 reviews