Cliënt Dynamiet wint rechtszaak Rabobank

Björn de Haan LL.B.
  • Procesjurist BKR-registraties

Cliënt heeft in het verleden betalingsproblemen gehad. Rabobank heeft cliënt vervolgens negatief geregistreerd bij het BKR met een A2-codering. Hierdoor zou de BKR-registratie tot oktober 2020 gemeld staan. Tot die tijd kan cliënt geen hypotheek verkrijgen.

Dynamiet:

Hoewel de BKR-registratie ‘technisch correct’ was geplaatst, was Dynamiet ervan overtuigd dat de registratie vervroegd verwijderd moest worden. Als reden voerden wij aan dat cliënt al zeven jaar lang geen betalingsproblemen meer heeft gehad en de achterstand gering was. Daarnaast vormde cliënt geen gevaar voor zichzelf en voor de financiële sector. Het BKR heeft daarom geen belang om de registratie in stand te houden. Cliënt heeft daarentegen wél belang bij verwijdering van de BKR-registratie, namelijk het kopen van een woning.

Rabobank:

Rabobank heeft naar aanleiding van ons verzoek het volgende aangevoerd. Cliënt heeft in de periode 2010-2014 herhaaldelijk achterstanden laten ontstaan en is hiervoor ook aangemaand. Rabobank heeft cliënt daarom bij brieven medegedeeld genoodzaakt te zijn om, bij gebrek aan zuivering van de achterstanden, het krediet te beëindigen en cliënt te registreren bij het BKR. Cliënt nam geen contact met Rabobank op en de achterstanden werden niet aangezuiverd. Rabobank was derhalve genoodzaakt cliënt te registreren bij het BKR, en is niet bereid om de BKR-registratie te verwijderen.

De rechter:

Rabobank had voldoende reden om tot het melden van de A2-codering van cliënt over te gaan. Er was een achterstand ontstaan en deze werd door cliënt niet aangezuiverd waardoor de achterstand verder opliep. Rabobank is, als deelnemer, verplicht het ontstaan van een achterstand bij het BKR te registreren. Echter moet worden beoordeeld of de BKR-registratie in verhouding staat tot de hinder die cliënt ervaart. Door de BKR-registratie kan cliënt geen hypotheek krijgen. Mede gelet op de duur van de BKR-registratie, namelijk tot oktober 2020, en het feit dat cliënt de achterstand heeft voldaan is de rechtbank van oordeel dat de BKR-registratie niet gerechtvaardigd is.

De beslissing

De rechtbank beveelt Rabobank om de, met betrekking tot cliënt, geregistreerde coderingen in het Centraal Krediet Informatiesysteem van het Bureau Krediet Registratie te (laten) verwijderen. Daarnaast veroordeelt de rechtbank Rabobank in de proceskosten, aan de zijde van cliënt tot op heden begroot op € 1.191,00.

Open het vonnis van de rechter

Klanten over ons

Kunnen wij u helpen?

Officiële bomenplanter

Voor elke registratie die wij weten te verwijderen, planten wij een boom in Nederland.

Intakegesprek aanvragen Bellen
4.7 444 reviews