Bewaartermijn BKR-registratie vijf jaar te lang

Björn de Haan LL.B.
  • Procesjurist BKR-registraties

Bewaartermijn BKR-registratie vijf jaar te lang

Zoetermeer/Tiel – Opnieuw oordeelt een rechtbank dat de maximale bewaartermijn van vijf jaar voor een negatieve registratie in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van het Bureau Krediet Registratie (BKR) te lang is. De rechtbank kort de BKR-registratie in naar twee jaar.

Wat was er aan de hand?

Een cliënte van Dynamiet Nederland heeft in 2009 een betaalrekening met een roodstandmogelijkheid van €500,- geopend bij Rabobank. In 2010 neemt zij ook een doorlopend krediet van €2.500,- af. Echter, mede door een traumatische opvoeding, is zij arbeidsongeschikt verklaard in verband met psychische problemen. Hierdoor was het voor cliënte niet altijd mogelijk om aan haar financiële verplichtingen te voldoen; haar inkomen viel immers enorm terug. Helaas ontstaat een achterstand op de betalingen van het doorlopende krediet en is er sprake van een overschrijding van de roodstand. Rabobank zegt de financieringen dan ook in 2013 op en plaatst een achterstandscodering en een bijzonderheidscodering 2 in het BKR-register.

Cliënte kan pas in 2016 weer aan het werk en treft gelijk betalingsregelingen met Rabobank. Deze betalingsregeling is zij goed nagekomen, waarna zij de volledige schuld in augustus 2019 heeft terugbetaald. Het gaat vanaf dat moment ook weer goed met haar. Zij heeft een stabiele relatie, kinderen en een goede baan met doorgroeimogelijkheden. Cliënte wenst dan ook haar kleine huurwoning te verlaten en samen met haar partner een nieuwe woning aan te schaffen. Financieel kunnen zij dit dragen, maar de negatieve BKR-registratie staat in de weg bij het verkrijgen van een hypotheek. Aangezien de laatste betaling is verricht in augustus 2019, blijft de negatieve BKR-registratie op haar naam staan tot augustus 2024 en kan zij dus tot 2024 geen financieringen verkrijgen.

Dynamiet start een procedure

In het begin van 2020 neemt cliënte dan ook contact op met Dynamiet Nederland om te bekijken of zij van haar negatieve BKR-registratie af kan komen. Dynamiet Nederland stelt een onderzoek in en vordert Rabobank uiteindelijk de negatieve BKR-registratie te verwijderen. Cliënte is namelijk al sinds 2016 stabiel en de persoonlijke omstandigheden van haar zorgen voor verzachtende omstandigheden, aldus Dynamiet Nederland. Rabobank weigert echter de negatieve BKR-registratie te verwijderen. Naar aanleiding van de weigering om de negatieve BKR-registratie te verwijderen, besluiten Dynamiet Nederland en haar cliënte een rechtszaak aan te spannen tegen Rabobank om alsnog de verwijdering van haar BKR-registratie voor elkaar te krijgen.

De rechtszaak: BKR registratie is terecht

Op 11 augustus 2020 vindt dan ook de mondelinge behandeling van de rechtszaak plaats in Maastricht. De zaak wordt door Dynamiet Nederland, samen met haar cliënte, en de advocaat van Rabobank besproken, maar een oplossing zonder tussenkomst van de rechter blijkt niet mogelijk. Rechtbank Limburg deed dan ook op 4 september 2020 uitspraak.

De rechtbank overweegt dat de BKR-registraties terecht zijn geplaatst. Er zijn achterstanden geweest en die moeten geregistreerd worden. De vraag is echter of de handhaving van deze registraties op dit moment, en voor de volledige vijf jaar, nog wel nodig is. De rechtbank is van oordeel dat een registratietermijn van vijf jaar in dit geval een veel te zware straf is. De rechtbank neemt hierin mee dat alle schulden inmiddels zijn terugbetaald, er een goed toekomst perspectief is en cliënte zich met betrekking tot haar arbeidsongeschiktheid en draagkracht volledig heeft ingespannen om de openstaande schulden af te lossen. De rechtbank oordeelt dan ook dat het te ver gaat om cliënte ook na 2021 te belemmeren bij het verkrijgen van financieringen en veroordeelt Rabobank om per 1 augustus 2021 de BKR-registratie te verwijderen. Hiermee kort de rechtbank de maximale bewaartermijn van de BKR-registratie met drie jaren in, van vijf naar twee.

Het is niet voor het eerst dat een rechtbank de maximale bewaartermijn van een BKR-registratie van vijf jaar te lang vindt. Eerder oordeelden onder andere Rechtbank Noord-Nederland en Rechtbank Overijssel al dat een BKR-registratie voor vijf jaar te lang is.

Hulp nodig?

Heeft u ook last van een BKR-registratie en wilt u graag weten of u in aanmerking komt voor vroegtijdige verwijdering van die registratie? Neem dan contact op met Dynamiet Nederland voor een vrijblijvend intakegesprek.

Intakegesprek aanvragen

Klanten over ons

Kunnen wij u helpen?

Officiële bomenplanter

Voor elke registratie die wij weten te verwijderen, planten wij een boom in Nederland.

Intakegesprek aanvragen Bellen
4.7 444 reviews