Het verhaal achter de registratie

Op 26 mei 2017 geschreven door Het verhaal achter de registratie

Negatief beeld bij BKR codering vaak onterecht

Het beeld dat een negatieve BKR codering oproept is dat het gaat om mensen die niet op een verantwoordelijke wijze met geld kunnen omgaan. Ze hadden feitelijk nooit een lening of iets op krediet mogen krijgen. Kortom, het is volledig gerechtvaardigd dat ze een negatieve BKR codering op hun naam hebben staan.
Het negatieve beeld bij een BKR codering is in veel gevallen onterecht. Eén van de schrijnende gevallen is die van mevrouw Strop. Mevrouw Strop verblijft op dit moment met haar drie kinderen in een chalet, maar komt binnenkort op straat te staan als gevolg van de negatieve BKR registratie. Terecht? Oordeelt u zelf maar.

hypotheek met bkr

Afwijzing hypotheekaanvraag

Na de scheiding heeft mevrouw Strop haar echtelijke woning met haar kinderen, onvrijwillig moeten verlaten. Hierdoor is mevrouw Strop tijdelijk, noodgedwongen in een chalet gaan wonen met als doel om ondertussen op zoek te gaan naar een ander woning. Mevrouw Strop betaalt voor het huren van het chalet maar liefst € 1.300,- per maand, wat onwijs veel geld is. Het huurcontract loopt 1 april 2017 af en het is aldus van wezenlijk belang voor mevrouw Strop om zo snel mogelijk een onderkomen te vinden. Nadat mevrouw Strop een geschikte koopwoning had gevonden was het tijd voor de hypotheekaanvraag bij de bank. Hierdoor zouden haar maandelijkse lasten dalen naar slechts € 800,- voor aflossing en rente op haar hypotheek. Dit ging echter niet zoals gepland en de aanvraag werd afgewezen vanwege een negatieve BKR codering. Dit was voor mevrouw Strop een enorme schok.

Een eenmalige uitglijder

De negatieve BKR codering was als gevolg van een krediet dat mevrouw Strop jaren geleden had afgesloten bij Rabobank. Dit krediet had mevrouw Strop op een gegeven moment afgelost en opgezegd. Althans dat dacht ze, want ze werd na verloop van tijd geconfronteerd met een achterstand. De achterstand heeft mevrouw Strop vervolgens afgelost en mevrouw Strop komt – naast dit incident – verder altijd haar financiële verplichtingen na.

Mevrouw Strop is financieel gezond

Mevrouw Strop verdient € 4.160,- bruto per maand en is in financieel opzicht erg stabiel. Ze heeft geen schulden of kredieten uitstaan. Desalniettemin is haar hypotheek aanvraag afgewezen op grond van een A-codering (achterstandsmelding) uit het jaar 2013. Voor mevrouw Strop valt alles als een kaartenhuis in elkaar. Mevrouw Strop moet binnenkort het chalet verlaten en kan ook geen particuliere woning huren, omdat makelaars standaard een BKR-toetsing laten uitvoeren. Zij weet nu immers dat zij er niet in aanmerking voor zal komen. Daarnaast verdient mevrouw Strop te veel om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning.

Kredietwaardigheid omtrent bkr

Van het kastje naar de muur

Mevrouw Strop is gebaat bij een spoedige verwijdering van de negatieve BKR codering, maar Rabobank werkt niet mee. Bekijk hier de reactie van Rabobank. Rabobank verschuilt zich helaas achter de regels van het BKR, maar verzuimt op grond van de wet rekening te houden met de situatie van mevrouw Strop. Als mevrouw Strop het er niet mee eens is moet zij zich maar wenden tot de Geschillencommissie van het BKR (iets met slager en vlees!), aldus Rabobank. Een procedure die maar liefst 12 maanden kan duren. Daarnaast heeft mevrouw Strop de mogelijkheid om naar de rechtbank toe stappen. Een procedure die weliswaar sneller is, maar zeer kostbaar is. Iets waar Rabobank wederom geen rekening mee houdt.

Uitspraak van de Hoge Raad

Dit is een triest geval waarbij Rabobank geen rekening houdt met het verhaal achter de negatieve BKR codering. De banken dienen zich te conformeren aan de beschikking van de hoogste rechter van Nederland, waarin is bepaald dat er kort gezegd een belangenafweging dient plaats te vinden. Zo kan een belangenafweging in het voordeel uitvallen van een consument en dus leiden tot een verwijdering een BKR codering, ook al is deze terecht gemeld.

Op dit moment bespreken we de mogelijkheden met mevrouw Strop om (tegen een kostendekkend tarief) een kort geding tegen Rabobank aan te spannen. We houden u hiervan op de hoogte.

Helaas wordt er in de praktijk te weinig rekening gehouden met de consequenties van een negatieve BKR codering voor individuen die zoals in dit geval door onwetendheid – in een emotionele periode – als een wanbetaler zijn bestempeld.

Zit jij in een zelfde soort situatie en werkt de bank niet mee? Heb je hulp nodig of wil je je verhaal kwijt? Neem dan contact op met Dynamiet Nederland om te bezien of wij iets voor jou kunnen betekenen.

De namen in dit artikel zijn gefingeerd wegens privacy redenen.

Intakegesprek aanvragen Bellen
4.7 444 reviews