Waarom kunnen wij BKR registraties verwijderen

Waarom kunnen wij BKR registraties verwijderen?

Om antwoord op deze vraag te geven is het belangrijk om u eerst een beeld te geven van de wet- en regelgeving omtrent BKR-registraties.

Kredietverstrekkers zijn op grond van de wet verplicht om kredieten te registreren. Het doel hiervan is het voorkomen van overkreditering en problematieke schulden bij consumenten. Om deze reden hebben kredietverstrekkers in 1956 de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel opgericht. De taak van het BKR is het bijhouden van kredietregistraties in Nederland. Dit gebeurt in het Centraal Krediet Registratiesysteem (CKI).

Men spreekt in eerste instantie van een positieve BKR registratie. Het wordt pas vervelend, wanneer zich tijdens de aflossing problemen voordoen. In dat geval zal de kredietverstrekker de registratie doorgaans negatief melden in het CKI. De registratie blijft nadat het krediet is ingelost nog 5 jaar staan.

Alhoewel kredietregistratie zonder meer een legitiem doel dient, verdient de bescherming van de privacy van consumenten aandacht. Dit vloeit niet alleen voort uit de Wet bescherming persoonsgegevens, maar ook uit diverse gerechtelijke uitspraken. Een BKR-registratie moet een consument immers beschermen en niet onnodig (financieel) beperken. Ook terechte BKR-registraties moeten daarom vaak worden verwijderd.

Hoe verwijderen wij BKR-registraties?

Wij beginnen met het opvragen van alle relevante stukken bij de kredietverstrekker die u heeft geregistreerd bij het BKR. Na ontvangst van de stukken maken we een reconstructie van de feitelijke situatie. Ook controleren wij op eventuele fouten die een kredietverstrekker heeft gemaakt tijdens het registratieproces. De kredietverstrekker moet zich bij het melden van een registratie immers ook aan de regels houden. Hierna worden de stukken getoetst aan de Wet bescherming persoonsgegevens, de Wet op het financieel toezicht en jurisprudentie. Op basis van de feiten en omstandigheden wordt een gegrond verzoek tot verwijdering ingediend bij de kredietverstrekker. Is de kredietverstrekkers het met ons eens dan wordt uw BKR-registratie verwijderd of aangepast. Is de kredietverstrekker het niet eens met ons, dan moet worden bezien welke gronden de kredietverstrekker aankaart. Daarna kan eventueel een bezwaar worden ingediend om uw BKR registratie alsnog in het minnelijk traject verwijderd te krijgen.

Door te bemiddelen met banken en kredietverstrekkers en het starten van juridische procedures helpen wij mensen op weg naar een betere situatie. Dynamiet Nederland onderscheidt zich met haar innovatieve dienstverlening door:

  • haar kennis van de wet- en regelgeving omtrent BKR registraties;
  • het proactief bemiddelen met kredietverstrekkers;
  • het starten van juridische procedures en
  • een opgebouwd netwerk van contactpersonen bij banken en kredietverstrekkers die de BKR-registratie kunnen verwijderen en/of aanpassen.

Wilt u weten of uw BKR-registratie verwijderd of aangepast kan worden? Vraag dan eerst een vrijblijvend adviesgesprek aan. Onze experts staan voor u klaar met advies en beantwoorden graag uw vragen.

Intakegesprek aanvragen Bellen
4.7 444 reviews