BKR en haar zelfgemaakte regels

Op 5 juni 2017 geschreven door BKR en haar zelfgemaakte regels
Gevolgen bkr registratie voor lening

De regels zijn aangescherpt door BKR

De afgelopen periode heeft het BKR veel aandacht besteed aan bedrijven die hulp zouden bieden aan particulieren met een voor hen onredelijke en onbillijke BKR-registratie. Er wordt door het BKR een beeld neergezet dat deze bedrijven onrechtmatig handelen. Naar aanleiding daarvan zijn de regels aangescherpt, aldus het BKR.

Dat het BKR niet gecharmeerd is van ons, wisten we. Maar met de aanscherping van de regels slaat het BKR de plank mis. Dit nieuwe beleid is namelijk in strijd met de wet. Het gevolg? BKR zal heel veel mensen duperen. Hoe? Dat leggen we graag aan u uit.

Een financieel gezonde wereld

Net zoals BKR streeft ook Dynamiet Nederland een financieel gezonde wereld na. Onze visie is echter een financieel gezonde wereld waarin mensen die financieel (weer) gezond zijn niet onredelijk worden gestraft door een onrechtvaardige BKR-registratie. Een gezond iemand voor ongezond verklaren zou immers niet gezond zijn. Deze mensen worden onnodig belemmerd om bijvoorbeeld succesvol een hypotheek aan te vragen voor een koopwoning, terwijl een legitieme reden hiervoor ontbreekt.

BKR stelt dat het verwijderen van een BKR-registratie zou leiden tot resultaten die buitengewoon schadelijk zijn. BKR haalt als voorbeeld een gezin aan dat kampt met acute en grote schulden en om die reden meer geld wilt lenen om deze bestaande schulden af te lossen. BKR concludeert dat dit zal leiden tot hogere maandlasten en verdere verdieping van de schuldencrisis. Met dit voorbeeld zijn wij het volstrekt eens! Deze gezinnen die in financieel opzicht niet gezond zijn behoren echter niet tot onze doelgroep. Het is ons overigens een raadsel op basis waarvan BKR de mening is toegedaan dat het überhaupt mogelijk zou zijn om voor dit soort gezinnen een negatieve BKR-registratie te laten verwijderen. BKR stelt dat zulke mensen behoren tot onze klantenbestand – wat volstrekt onwaar is – doch bewijzen blijkt niet mogelijk. BKR doet met dit voorbeeld tevens de indruk wekken dat het bij een negatieve BKR-registratie altijd om financieel zwakzinnige mensen gaat.

De mensen die in aanmerking komen voor verwijdering van een BKR-registratie zijn financieel gezonde personen. Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden zijn zij echter in een positie gemanoeuvreerd dat hen uiteindelijk het stempel ‘wanbetaler’ heeft opgeleverd. Wij staan deze mensen bij, omdat zij het niet verdienen om als zodanig geregistreerd te staan. Meestal hebben onze cliënten zelf al een poging gewaagd, maar lopen ze vast in de bureaucratie en juridische taal.

BKR heeft per 1 februari 2017 haar beleid als volgt gewijzigd:

“Het is niet toegestaan om een geregistreerde  overeenkomst te verwijderen, tenzij zich één van de volgende redenen voordoet:      
A: onterechte registratie. Er is geen overeenkomst tot stand gekomen; 
B: uitspraak van de rechter of een geschillencommissie als de Geschillencommissie BKR of KiFiD, voor  zover  die uitspraak  strekt  tot  verwijdering  van  het  contract.”  

BKR dwingt kredietverstrekkers om dit beleid op te volgen, terwijl de hoogste rechter van Nederland anders heeft bepaald. Volgens de Hoge Raad hebben consumenten recht op een belangenafweging. Kredietverstrekkers zijn verplicht om deze belangenafweging te maken. Een belangenafweging kan in het voordeel uitvallen van een consument. In dat geval zijn kredietverstrekkers verplicht om de BKR-registratie te verwijderen. Hier is geen discussie over mogelijk.

BKR handelt in strijd met geldende wet- en regelgeving door zich niet te conformeren aan het arrest van de Hoge Raad. BKR eigent zich de bevoegdheden van regelgevende, uitvoerende en controlerende macht op, maar wie houdt hier toezicht? Niemand!

Gooi de handdoek niet in de ring

Dynamiet laat zich echter niet uit het veld slaan en roept mensen op de handdoek niet in de ring te gooien en je gereed te maken voor de tweede ronde. Kunt u dit niet alleen en heeft u professionele hulp nodig? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend intakegesprek. We helpen u graag.

Intakegesprek aanvragen Bellen
4.7 444 reviews