Cliënt Dynamiet wint rechtszaak Volksbank (SNS)

Betalingsproblemen

Cliënt heeft in het verleden in 2014 betalingsproblemen gehad inzake betaling van de maandelijkse hypotheeklast. Volksbank (voorheen SNS Bank) heeft cliënt vervolgens begin 2015 negatief geregistreerd bij het BKR met een A codering. Cliënt voldoet de achterstand in september van hetzelfde jaar en Volksbank plaatst hierna een H codering. Hierdoor zou de BKR-registratie tot september 2020 gemeld staan. Tot die tijd kan cliënt geen hypotheek verkrijgen.

Geen gevaar financiële sector

In het specifieke geval van cliënt was de BKR-registratie ‘technisch correct’ geplaatst. Dynamiet was ervan overtuigd dat de registratie vervoegd verwijderd moest worden. Dynamiet heeft meerdere redenen aangevoerd op grond waarvan wij van mening zijn dat deze registratie geen toegevoegde waarde heeft. Er was in het specifieke geval sprake van een misverstand, cliënt heeft ruim tien jaar zonder enige bijzonderheden voldaan aan de verplichtingen en er was sprake van een geringe achterstand. Bovendien vormde cliënt geen gevaar voor zichzelf, noch voor de financiële sector. Het handhaven van de registratie diende derhalve geen belang. Cliënt, daarentegen, had wel een aantoonbaar belang bij de verwijdering van de registratie, namelijk het kopen en financieren van een woning.

Meldingsplicht bij BKR

Volksbank heeft naar aanleiding van ons verzoek het volgende aangevoerd. Volksbank geeft aan dat de betalingsachterstand terecht en correct zijn verwerkt en dat aan cliënt aanmaningen zijn gezonden en cliënt is gewezen op de mogelijke gevolgen van het uitblijven van de betalingen. Tevens geeft Volksbank aan dat zij verplicht is de betalingsachterstand te melden bij het BKR. De belangen van cliënt tot doorhaling van de registratie wegen volgens Volksbank onvoldoende op tegen het belang om de registratie te handhaven.

BKR-registratie niet proportioneel

Volksbank was, op grond van de doelen van het CKI, gehouden over te gaan tot melding van de BKR-registraties. Er was immers daadwerkelijk sprake van een betalingsachterstand. De vraag die de rechter stelt is: ‘Of Volksbank bij de weigering om tot verwijdering van de registratie over te gaan, (voldoende) rekening heeft gehouden met de belangen van cliënt’. Door de BKR-registratie kan cliënt niet de gewenste hypotheek krijgen. De rechtbank is, na afweging van de belangen van de partijen, van mening dat handhaving van de BKR-registratie niet proportioneel is. De achterstand betrof een relatief gering bedrag en is kort nadat cliënt daarmee bekend raakte, volledig ingelopen. Bovendien heeft cliënt heeft een aantoonbaar belang en is de financiële stabiliteit van cliënt in voldoende mate onderbouwd.

De beslissing

De rechtbank beveelt Volksbank om de, met betrekking tot cliënt, geregistreerde coderingen in het Centraal Krediet Informatiesysteem van het Bureau Kredietregistratie te (laten) verwijderen. Daarnaast veroordeelt de rechtbank Volksbank in de proceskosten aan zijde van cliënt tot op heden begroot op € 1.192,00.

Open de uitspraak

Klanten over ons

Kunnen wij u helpen?

Officiële bomenplanter

Voor elke registratie die wij weten te verwijderen, planten wij een boom in Nederland.

Intakegesprek aanvragen Bellen
4.7 514 reviews