Cliënt Dynamiet wint kort geding tegen BKR

Björn de Haan LL.B.
  • Procesjurist BKR-registraties

Het geschil

H&M heeft cliënt negatief geregistreerd met een A2-codering bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Hierdoor kan cliënt geen hypotheek verkrijgen. Dynamiet heeft vervolgens H&M verzocht om de A2-codering te doen verwijderen. H&M is het met Dynamiet eens dat de A2-codering verwijderd moet worden. H&M heeft dan ook het BKR opdracht gegeven om de registratie ongedaan te maken. Echter, het BKR is het hier niet mee eens en blokkeert de verwijdering van de registratie.

De procedure

Ter terechtzitting van 28 juli 2017 heeft cliënt gevorderd dat de A2-codering binnen 7 dagen verwijderd moet worden. H&M is niet verschenen op de zitting. Immers, ook H&M wil dat de A2-codering wordt verwijderd. Tegen de niet verschenen H&M is verstek verleend.

Het BKR was aanwezig bij de zitting en heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Het BKR wil niet overgaan tot verwijdering. Het verwijderen van een technisch correcte registratie is niet toegestaan, aldus het BKR.

De beoordeling

Belangenafweging maakt dat negatieve BKR codering moet worden verwijderd uit het Centraal Krediet Informatiesysteem. De gevolgen van de negatieve registratie zijn ingrijpend, eiser kan daardoor geen hypothecaire geldlening krijgen, terwijl hij zijn oude woning al heeft verkocht. Het persoonlijke belang van eiser weegt zwaarder dan het algemeen belang van het BKR als toezichthouder op het register. Het BKR moet daarom de A2-codering verwijderen.

Het BKR wordt als ongelijke partij veroordeeld.

De beslissing

  1. De rechter veroordeelt BKR om zo spoedig mogelijk, doch binnen uiterlijk 7 dagen de A2-codering te verwijderen. Aan deze veroordeling zit een dwangsom verbonden van € 1.000,- voor iedere dag dat het BKR in gebreke blijft, met een maximum van € 50.000,-;
  2. De rechter veroordeelt BKR in de proceskosten, aan zijde van cliënt tot op heden begroot op € 1.309,22;
  3. De rechter veroordeelt BKR in de kosten die ontstaan na betekening van dit vonnis, zijnde het salaris van de advocaat en de kosten van het exploot.
Lees hier de officiële uitspraak
Intakegesprek aanvragen Bellen
4.7 514 reviews