Het incidentenregister: je staat er zo voor 8 jaar in

Geschreven op 8 juli 2019 door Vera van der Vliet

Fraude EVA registratie

Criminelen richten zich bewust op kwetsbare groepen

Steeds jonger krijgen kinderen een eigen rekening en een bankpas. Het is, gezien de digitalisering van onze samenleving, vanzelfsprekend zeer verstandig dat kinderen op jonge leeftijd gewend raken met het betalen met een pinpas en hierbij worden begeleid. Jongeren en jongvolwassenen delen in sommige gevallen echter te makkelijk hun gegevens of gaan in sommige situaties veel te nonchalant om met de bescherming van hun financiële gegevens. Dit is ook recent weer gebleken uit het Kinderenonderzoek 2018 van het Nibud.

Even een vriend je pas uitlenen, zodat hij het geld dat hij op jouw rekening heeft laten storten kan opnemen, kan je een financiële straf van acht jaar opleveren. Het klonk misschien allemaal zeer logisch toen je door een voetbalmaatje werd gevraagd of hij een betaling op jouw rekening mocht laten bijschrijven, omdat hij zelf problemen met zijn rekening had. Op het moment dat van de bank een brief op je deurmat valt waarin staat dat jouw persoonsgegevens zijn opgenomen in het Incidentenregister en er een vermoeden van fraude is, sta je met je rug tegen de muur. In de meeste gevallen betekent dit dat je voor de komende maximaal acht jaar geen kant op kunt. In deze periode kun je vaak niet eens meer een eigen bankrekening aanhouden en sta je te boek als financiële paria.

Hoe ze te werk gaan

Criminelen richten zich heel bewust op kwetsbare groepen in de samenleving om hun doel te behalen en weten hierbij zelf volledig buiten beeld te blijven. Zij ontspringen de dans en gaan er met de buit vandoor, terwijl jij in de kou staat. Vaak is er sprake van een zeer goede geregisseerde actie, waarbij de daadwerkelijke daders niet te traceren zijn.

Een soortgelijke situatie heeft ook gespeeld bij Didier*. In 2013 wordt door een kennis van Didier een bedrag gestort op zijn rekening en vervolgens ook met zijn pinpas opgenomen. De bank houdt de rekeninghouder altijd verantwoordelijk voor een goed gebruik van de betaalmiddelen. Didier heeft in 2013 van de ING Bank vernomen dat zijn persoonsgegevens waren opgenomen in het frauderegister en dat zijn rekening en al zijn betaalfaciliteiten per direct zouden worden ingetrokken. Didier tekent in 2014 bezwaar aan tegen de opname van zijn persoonsgegevens in het incidentenregister. ING Bank wijst het door cliënt ingediende bezwaar in 2014 af.

De straf

Inmiddels is er al weer een aantal jaren verstreken. Didier heeft een eigen bedrijf en wordt bij het uitoefenen van zijn bedrijf enorm gehinderd door de melding in het incidentenregister uit 2015. Naast het feit dat Didier zakelijk wordt beperkt in zijn mogelijkheden wil hij ook graag een eigen huis kopen. Ook deze wens kan niet in vervulling gaan vanwege de registratie. Gezien het feit dat de registratie nog tot 2021 gemeld zal staan is de cliënt samen met Dynamiet Nederland in 2018 opnieuw in bezwaar gegaan. Er wordt een gemotiveerd en juridisch onderbouwd bezwaar ingediend bij de ING Bank. Ondanks alle aangevoerde argumenten wenst de ING Bank de zaak van Didier niet in heroverweging te nemen en opnieuw te toetsen. In gezamenlijk overleg wordt vervolgens besloten een rechtszaak te starten tegen de ING Bank.

De rechter

Op 10 januari 2019 heeft de Rechtbank Amsterdam een uitspraak gedaan. In deze uitspraak beveelt de rechter de ING Bank per direct de frauderegistraties uit het IVR en EVR te verwijderen. De rechtbank licht haar besluit in de beschikking verder toe. Een opname in het incidentenregister is beperkt tot maximaal acht jaar. In het geval van Didier was er weliswaar sprake geweest van een handeling die heeft bijgedragen aan het kunnen plegen van een frauduleuze handeling. De rechter acht de bijdrage van Didier in deze handeling echter beperkt. Daarnaast speelt het feit dat er al ruim vijf jaar zijn verstreken sinds de opname van zijn persoonsgegevens in het incidentenregister eveneens een rol. Didier heeft aangetoond in welke mate hij momenteel zowel privé als ook zakelijk wordt beperkt. Bovendien heeft Didier laten zien dat hij financieel stabiel is. De rechter vindt om deze redenen dat het belang van Didier bij de verwijdering van de frauderegistraties op zijn naam zwaarder moet wegen dan de argumenten van de ING Bank om de registraties te handhaven.

De toekomst

Na ruim vijf jaar kan Didier dit hoofdstuk eindelijk sluiten en wordt hij in de gelegenheid gesteld weer deel te nemen aan het financiële verkeer, waarmee hij de toekomst weer positief tegemoet kan zien.

Het is echter niet zonder slag of stoot gegaan en het is voor ouders dan ook zeer raadzaam om hun kinderen actief te waarschuwen en weerbaar te maken voor dit soort praktijken. Ook wanneer je niet actief betrokken bent geweest bij het daadwerkelijk plegen van de fraude kan je hier toch voor verantwoordelijk voor worden gehouden op basis van het feit dat de fraude met iemands bankpas is gepleegd. Een vermoeden van fraude is niet eenvoudig te weerleggen en het te makkelijk delen van je persoonsgegevens zoals een bankpas kan je vele jaren achtervolgen.

(* Didier is een gefingeerde naam in verband met de privacy van cliënt)

Meer over het verwijderen van een BKR registratie bij ING Bank >>

Klanten over ons

Kunnen wij u helpen?

Officiële bomenplanter

Voor elke registratie die wij weten te verwijderen, planten wij een boom in Nederland.

Intakegesprek aanvragen Bellen
4.7 444 reviews