Het faillissement van Direct Pay: een zaak van schulden, beleggers en belangenverstrengeling

Op 7 september 2023 geschreven door Deepak Thakoerdien
  • Directeur

 


De financiële sector is geen onbekende voor schandalen en onverwachte valpartijen. Echter, wanneer deze verhalen aan het licht komen, kan het een schok veroorzaken. Dankzij een onthulling van het FD (en een tip van Dynamiet Nederland) hebben we inzicht gekregen in het recente faillissement van Direct Pay (DP), een verhaal dat ons meeneemt in een complex web van schulden, verdachte banden en verliezen voor beleggers.

De Hoofdrolspelers:

  1. Direct Pay (DP):
    DP, ooit een prominente schuldenhandelaar, had een eenvoudige, maar winstgevende methode: ze kochten niet-betaalde rekeningen van consumenten op en stuurden deze schuldenaars een incassobrief. Als de rekening niet werd voldaan, daagden ze de schuldenaars voor de rechter, waardoor de waarde van de vorderingen vaak steeg.
  2. CE Credit Management Invest Obligatiefonds:
    Beleggers hadden de belofte van aantrekkelijke rendementen voor ogen toen ze via dit fonds gezamenlijk €75 mln in DP investeerden. Echter, na het faillissement van DP, bevinden zij zich nu in onrustige wateren.
  3. Rabobank:
    Deze bank, ooit een belangrijke kredietverstrekker voor DP, zit nu in een ingewikkelde juridische strijd, waarbij ze probeert haar €20 mln terug te vorderen van het obligatiefonds.

Belangenverstrengeling en vermeende ondeugdelijk bestuur:

De verwevenheid tussen de directie van het obligatiefonds en DP kan niet worden genegeerd. Met Ron Klaassen aan het roer van het obligatiefonds en zijn broer, Kees Klaassen, als topman bij DP, werden vragen opgeroepen over mogelijke belangenverstrengeling. Vooral toen bleek dat het fonds €4,8 mln aan DP had uitgeleend, terwijl het bedrijf al op wankele benen stond.

De echte slachtoffers – de consumenten:

We mogen niet vergeten dat achter elke schuld een persoon staat. Het faillissement van DP had niet alleen financiële gevolgen, maar ook persoonlijke. Door het verhogen van incassokosten en het procederen tegen mensen met schulden, veroorzaakte DP leed bij vele consumenten. Bovendien werden 21.000 consumenten geconfronteerd met een BKR-registratie door het faillissement. Dit is een zorgwekkend gevolg, gezien de barrières die dit opwerpt voor toekomstige financiële transacties zoals het afsluiten van een hypotheek. Gelukkig heeft het BKR onlangs besloten deze registraties te verwijderen, waarmee een deel van de zorgen van deze schuldenaars is weggenomen.

Het faillissement van Direct Pay belicht de kwetsbaarheid en complexiteit van de financiële sector. Het herinnert ons eraan dat ethiek een kernwaarde moeten zijn voor elke financiële entiteit. En terwijl de juridische strijd zich voortzet, moeten we nadenken over de bredere impact: het voorkomen van een dergelijke situaties in de toekomst.

Klanten over ons

Kunnen wij u helpen?

Officiële bomenplanter

Voor elke registratie die wij weten te verwijderen, planten wij een boom in Nederland.

Intakegesprek aanvragen Bellen
4.7 514 reviews