BKR ontvangt boete omdat het consumenten liet betalen

rechtbank bkr verwijderen

BKR beboet omdat het consumenten liet betalen

In de Europese wet (AVG) is vastgelegd hoe bedrijven uw persoonsgegevens moeten vastleggen. Volgens de waakhond; Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft het BKR zich niet aan de regels gehouden. Het AP heeft het BKR daarom een boete opgelegd van € 830.000,-.

Wat was er aan de hand?

Volgens de AVG hebben consumenten recht om hun kredietgegevens gratis in te zien. Het BKR wierp drempels voor consumenten op, zodat zij niet op eenvoudige wijze inzicht konden krijgen in hun kredietgegevens. U moest een formulier uitprinten, invullen en per post aan het BKR zenden. Vervolgens ontving u binnen 28 dagen een overzicht met uw kredietgegevens. Maar als u ervoor koos om een bedrag van €5,- of €12,50 te betalen, kreeg u meestal binnen enkele minuten online inzage in uw kredietgegevens. Deze werkwijze was in strijd met de privacywetgeving. Daarom heeft de AP een boete aan het BKR opgelegd van 830.000 euro.

Vincent Welter, jurist bij Dynamiet Nederland: ”Een negatieve BKR-registratie kan grote gevolgen hebben voor het krijgen van een nieuwe hypotheek of lening. Inzage in uw persoonsgegevens over kredietregistraties is daarom erg belangrijk. Het is belangrijk om eenvoudig en snel uw kredietgegevens in te zien én of deze gegevens juist staan geregistreerd.”

Kort geding

Het BKR heeft nog via een kort geding gepoogd om van de boete en de openbaarmaking af te komen. Echter, stemde de voorzieningenrechter hier niet mee in. De rechter vindt de boete terecht. Door het beleid het BKR heeft zij consumenten namelijk beperkt in hun recht van inzage door een onnodige drempel op te werpen. Dat is in strijd met de AVG. Ten tweede vindt de rechter het algemeen belang om iedereen te informeren over de boete, zwaarder wegen dan het belang van het BKR om de boete niet openbaar te maken. Er moet een groot gewicht worden toegekend aan het algemeen belang. Door de openbaarmaking van de boete wil de AP laten zien dat zij haar toezichthoudende functie uitvoert en verantwoording aflegt voor haar optreden. De rechtbank zal binnenkort definitief een oordeel vellen over de boete en de openbaarmaking daarvan.

Hoe vraag ik nu mijn BKR-overzicht op?

Door de intreding van de AVG kunt u gratis uw BKR-overzicht opvragen. Dit gebeurt digitaal via een geautomatiseerd proces.

Direct hulp aanvragen: Telefonisch adviesgesprek

Klanten over ons

Kunnen wij u helpen?

Officiële bomenplanter

Voor elke registratie die wij weten te verwijderen, planten wij een boom in Nederland.

Intakegesprek aanvragen Bellen
4.7 514 reviews