Cliënt Dynamiet wint rechtszaak tegen Vesting Finance

Op 30 november 2018 oordeelt Rechtbank Midden-Nederland dat de A2-codering van een cliënte van Dynamiet Nederland per direct uit het CKI moet worden verwijderd. De cliënte in kwestie, een 35-jarige moeder uit Almelo, werd daardoor per direct verlost van haar negatieve BKR-registratie bij Vesting Finance. De woning die zij op het oog had kan zij daardoor eindelijk kopen.

Het traject

Mevrouw meldde zich op 19 oktober 2018 bij Dynamiet Nederland met een tweetal BKR-registraties: één negatieve registratie bij Wehkamp met een A23-codering en één negatieve registratie bij Vesting Finance met een A2-codering. Beide registraties dateerden uit 2005. In deze zaak was de nood voor de mevrouw in kwestie zéér hoog. De BKR-registraties moesten op heel korte termijn allebei worden verwijderd. De reden hiervoor was gelegen in het feit dat mevrouw een koopovereenkomst had ondertekend voor een woning die zij spoedig met haar partner wilde betrekken. Mevrouw huurde met haar dochtertje op dat moment een kleine studio in Almelo, terwijl haar partner 30 kilometer verderop woonde. Mevrouw en meneer waren in blijde verwachting van hun tweede kind, waardoor de noodzaak om te gaan samenwonen in een geschikte gezinswoning extra groot was.

De feiten van de zaak

Het feitencomplex van de deze zaak is zeer bijzonder te noemen – en dat is nog zacht uitgedrukt.
Het verleden van deze mevrouw is zowel uniek als tragisch te noemen. Vanaf 2004 kwam mevrouw in een gitzwarte fase van haar leven toen zij werd geconfronteerd met een slopende drugsverslaving die ertoe leidde dat zij alles in haar leven was kwijtgeraakt. Haar huis, al haar bezittingen en zelfs haar sociale contacten. Mevrouw sliep regelmatig in koude schuren van flatgebouwen. Dientengevolge ontstonden er achterstanden op de kredieten die zij indertijd had afgesloten.

Mevrouw kreeg, geheel op eigen kracht, haar leven na een paar jaar weer helemaal op de rit. Ze doorliep de WSNP en werd in 2015 geheel schuldenvrij verklaard. De kredieten bij Wehkamp en Vesting Finance waren in 2014 en 2015 door mevrouw geheel afbetaald. Sinds 2015 heeft mevrouw daarbij ook een goede baan waardoor ze tegenwoordig een stabiel inkomen vergaart. Door de bewaartermijn van BKR stonden de afbetaalde kredieten na het moment van afbetalen echter nog vijf jaar met negatieve coderingen in het CKI geregistreerd.

Mevrouw wist niet dat zij bij BKR stond geregistreerd met twee negatieve registraties. Toen zij een koopovereenkomst had ondertekend voor een mooie gezinswoning in Almelo was het daarom een enorme klap toen bij de hypotheekadviseur bleek dat de koop geen doorgang kon vinden vanwege deze registraties. Mevrouw had slechts enkele weken de tijd om de hypotheek alsnog rond te krijgen. Met twee BKR-registraties zou haar dit echter nooit lukken. De registraties moesten zo snel mogelijk worden verwijderd.

Onze werkzaamheden

Nadat mevrouw zich bij Dynamiet had gemeld, werd de zaak met spoed opgepakt. Er was immers haast geboden bij de verwijdering van de registraties. Door jegens beide partijen een juridische procedure op te starten kreeg Dynamiet Nederland het voor elkaar om de A23-codering bij Wehkamp in een minnelijk traject te verwijderen. Vesting Finance gaf op 6 november 2018 echter aan de registratie, ondanks de onderbouwde verzoeken die waren ingediend, niet te zullen verwijderen.

De gang naar de rechter

Dynamiet heeft het hier niet bij laten zitten. In overleg met mevrouw werd op 8 november 2018 een kort geding (spoedprocedure) bij de rechtbank opgestart om de negatieve registratie bij Vesting Finance alsnog verwijderd te krijgen. Mevrouw werd in contact gebracht met één van onze gelieerde advocaten die haar belangen ten overstaande van de rechter zou gaan behartigen. De rechter oordeelde uiteindelijk als volgt:

Vast is komen te staan dat [mevrouw] een zwaarwegend belang heeft bij de verwijdering van de negatieve BKR-registratie. Na in een ver verleden een aantal jaren ineen benarde situatie te hebben verkeerd (van schulden en drugsgebruik) heeft [mevrouw] zich in de afgelopen tien jaar weten te herstellen en een gedegen bestaan weten op te bouwen. Er is geen sprake meer van een schuldenlast. [Mevrouw] bevindt zich nu in een heel andere, veel evenwichtigere (financiële) situatie dan destijds (in 2004) het geval was. [Mevrouw] werkt al jaren fulltime, heeft daarbij een goede positie op de arbeidsmarkt met een goed inkomen opgebouwd en is getrouwd. De komst van haar tweede kind zal voor haar een extra stimulans zijn om de inmiddels stabiele situatie te behouden. Een woning als vaste basis hoort daar bij. [Mevrouw] heeft ter zitting laten zien dat zij zich goed heeft verdiept in haar (financiële) mogelijkheden en haar plannen daarop heeft gebaseerd. Dat tot slot het alternatief van een huurwoning in de vrije sector niet alleen veel langer op zich zal laten wachten, maar vooral ook hogere maandlasten dan een koopwoning met zich zal brengen, maakt dat [mevrouw] een zwaarwegend belang heeft bij de verwijdering van de BKR-registratie.”

Tot slot

De rechter heeft Vesting Finance op grond van het voorgaande bevolen de negatieve registratie per omgaande te verwijderen. Zulks geschiedde. Mevrouw woont inmiddels met haar partner en hun twee kinderen in hun droomwoning in Almelo. Eind goed, al goed.

Open de uitspraak
Intakegesprek aanvragen Bellen
4.7 444 reviews