BKR verwijderen belangenafweging

Hypotheek met bkr: verwijderen

Heeft u een negatieve BKR registratie?

Wilt u een huis kopen of een andere lening afsluiten, maar heeft u een negatieve BKR registratie? Dan kan dit u erg lastig gemaakt worden. Al bij een krediet van minimaal 250 euro kunt u bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) geregistreerd worden. Zolang u deze lening op de juiste termijn terugvordert, zal de BKR registratie u niet in de weg staan.

Als u echter wel een betalingsachterstand oploopt, zal er een negatieve codering ontstaan. Deze negatieve BKR registratie blijft voor vijf jaar lang zichtbaar en kan dus voor belemmering zorgen bij het kopen van een huis. Wilt u deze registratie verwijderen? Dan wordt er een BKR belangenafweging gedaan. Maar hoe werkt dit nu precies? En wat kunt u ervan verwachten?

Wat is een BKR belangenafweging?

Heeft u een paar jaar geleden een negatieve BKR registratie ontvangen? Dan kan het zomaar zijn dat uw financiële situatie aanzienlijk veranderd is. Waar u een paar jaar geleden nog moeite had met het betalen van uw financiële vorderingen, kan dit nu heel anders zijn. Toch blijft de negatieve BKR registratie voor vijf jaar een last op je schouders; ook als je financiële situatie nu misschien heel anders is.

Wilt u een huis kopen, maar komt de negatieve registratie ineens om de hoek kijken? Dan kun je een BKR belangenafweging aanvragen. Hierin wordt uw belang bij het verwijderen van de registratie afgewogen tegen de registratie. Blijkt hieruit dat u veel baat hebt bij het verwijderen van de negatieve registratie? Dan is de kans groot dat deze geseponeerd wordt en u alsnog de door u gewenste lening kunt afsluiten.

Uw kansen bij een BKR belangenafweging

Als u een lening wilt afsluiten, gaat de kredietverstrekker uw financiële situatie na. Hij kijkt hierbij naar uw huidige inkomen, maar kijkt ook naar eventuele leningen in het verleden. Blijkt hieruit dat u een negatieve BKR registratie heeft, dan wordt het ineens een stuk lastiger om de lening af te sluiten. Kredietverstrekkers zijn zeer terughoudend in het afsluiten van een lening bij een negatieve registratie. Toch geeft de registratie niet altijd een terecht en juist beeld van de huidige situatie. In dit geval wordt een belangenafweging gedaan. Hierbij wordt gekeken naar zaken als:

  • De reden waarvoor u de lening af wilt sluiten;
  • Uw huidige financiële situatie;
  • De status van uw betaalachterstanden (zijn deze al afbetaald?);
  • De grootte van uw voormalig betaalachterstand;

Als u bijvoorbeeld een hypotheek wilt afsluiten om een woning te kopen en u had een registratie voor een achterstallig telefoonabonnement, is de kans aanwezig dat de registratie verwijderd wordt. In dit geval is het belang om een woning te kopen groter dan het belang van de registratie. Gaat het om een lening voor een nieuwe auto, wordt deze kans alweer kleiner. Zo zal er in iedere situatie een nieuwe afweging gemaakt worden.

Dynamiet Nederland bij een BKR belangenafweging

Wilt u een woning afsluiten, maar staat uw negatieve BKR registratie in de weg? Kunt u niet langer wachten tot dat de registratie automatisch verwijderd wordt en wilt u dat er op korte termijn actie ondernomen wordt?

Dynamiet Nederland is specialist in het verwijderen van BKR-registraties. Wij nemen graag de BKR belangenafweging op ons en adviseren u over de vervolgstappen. Onze juristen duiken graag in uw zaak en gaan in onderhandeling met uw kredietverstrekker.

Als wij merken dat u een kleine kans heeft in de belangenafweging, adviseren wij u meteen over het vermijden van vervolgstappen. Zo weet u dus altijd waar u aan toe bent. Dynamiet Nederland helpt u bij de BKR belangenregistratie.

Vraag een vrijblijvend gesprek met ons aan

Stap 1

U vult online het formulier in of neemt telefonisch contact met ons op.

Stap 2

Eén van onze adviseurs brengt tijdens een telefoongesprek uw situatie in beeld. Daarna wordt uw aanvraag doorgezet naar de acceptatieafdeling.

Stap 3

Onze acceptanten beoordelen of uw aanvraag wordt goedgekeurd of afgekeurd. Wij nemen hierna weer telefonisch contact met u op om dit toe te lichten.

Stap 4

Als uw aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u een offerte. U stuurt vervolgens de benodigde gegevens naar ons toe.

Stap 5

U krijgt een vaste 'jurist BKR-registratie' toegewezen. Wij starten de bemiddelingsprocedure en zullen alles in het werk stellen om uw probleem op te lossen. Gedurende het traject houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Stap 6

U ontvangt van ons een eindverslag met vermelding van het behaalde resultaat. Vaak kunt u na gebruikmaking van onze dienstverlening weer een lening of hypotheek afsluiten.

Klanten over ons

Kunnen wij u helpen?

Officiële bomenplanter

Voor elke registratie die wij weten te verwijderen, planten wij een boom in Nederland.

Intakegesprek aanvragen Bellen
4.7 514 reviews