Procedure bij de rechtbank

Geen verwijdering. Wat nu?

De kredietverstrekker wil niet meewerken aan de verwijdering van uw gegevens uit het BKR-systeem. Dit betekent echter nog niet het einde van uw zaak. De kredietverstrekker wil niet meewerken, maar andere instanties kunnen de kredietverstrekker dwingen de registratie te verwijderen. U kunt deze instanties verzoeken een herbeoordeling te maken.

Stap naar de rechter

De kredietverstrekker heeft aangegeven dat zij de registratie niet willen verwijderen. Op basis van deze reactie kunt u de zaak binnen zes weken voorleggen aan een onafhankelijke rechter. De rechter zal het hele dossier opnieuw beoordelen en beslissen of de registratie in stand mag blijven of juist niet.

Wanneer u ervoor kiest om deze zaak aan de rechtbank voor te leggen, zullen wij, samen met u, een verzoekschrift opstellen. In dit verzoekschrift zullen wij uitgebreid uitleggen wat er aan de hand is en waarom wij vinden dat de registratie moet worden verwijderd. Dit verzoekschrift zullen wij binnen zes weken in moeten dienen bij de rechtbank. Op het moment dat het verzoekschrift is ontvangen door de rechtbank, begint de gerechtelijke procedure.

De rechtbank zal naar aanleiding van het verzoekschrift een zitting willen inplannen. U dient aanwezig te zijn bij deze zitting. De kredietverstrekker zal voor de zitting haar zienswijze op de zaak geven door middel van een verweerschrift. Na de zitting, waarin wij uw zaak mondeling bespreken met de rechter en de kredietverstrekker, zal de rechter een uitspraak doen over de BKR-registratie en bepalen of deze nog wel zichtbaar mag blijven. De uitspraak volgt over het algemeen binnen zes weken na de zitting.

De gemiddelde doorlooptijd van een dossier bij de rechtbank is ongeveer drie tot zes maanden.

Heeft u een spoedzaak?

Mocht het zo zijn dat u vanwege uw spoedeisende belangen niet drie tot zes maanden kunt wachten, is het mogelijk om een kort geding procedure te starten. Afhankelijk van de situatie kan er binnen twee tot vier weken een uitspraak gedaan worden over de zaak. Door het bijzondere karakter van een kort geding procedure dient deze zaak te worden gevoerd door een advocaat. Wij komen graag met u in gesprek om te kijken of een kort geding procedure bij uw zaak past en wat hier de kosten voor zijn.

Klanten over ons

Kunnen wij u helpen?

Officiƫle bomenplanter

Voor elke registratie die wij weten te verwijderen, planten wij een boom in Nederland.

Intakegesprek aanvragen Bellen
4.7 514 reviews