Verzekeraar weigert uit te keren

Vrijwel elke Nederlandse burger heeft meerdere verzekeringen op zijn of haar naam staan. Deze verzekeringen zijn zeer uiteenlopend van aard. Er zijn (verplichte) ziektekosten verzekeringen, verzekeringen tegen diefstal van een auto, verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid; de lijst is praktisch eindeloos.

Er is dus een grote verscheidenheid aan verzekeringen, maar ze hebben allemaal één ding gemeen; indien de verzekeringsnemer schade lijdt die onder de dekking van de verzekering valt, dient de verzekeraar deze schade te vergoeden. De verzekeringsnemer hoeft hierdoor niet bang te zijn dat hij onverwachts met een enorme kostenpost wordt geconfronteerd.

Althans, als de verzekeraar ook daadwerkelijk de schade vergoedt. Dat is echter niet altijd het geval.

Verzekeraar wijst claim af

Helaas weigert een verzekeraar in de praktijk dikwijls om door een consument geleden schade (volledig) te vergoeden. De redenen die hiervoor kunnen worden aangevoerd zijn talrijk. De verzekeraar kan bijvoorbeeld van oordeel zijn dat de geleden schade op grond van een uitzonderingssituatie niet voor vergoeding in aanmerking komt, of dat de consument zelf schuld heeft aan het ontstaan van de schade. Een ander veelvoorkomend argument is dat de consument een vragenlijst bij de aanvraag van uw verzekering (al dan niet bewust) niet goed zou hebben ingevuld, of dat de schade later is gemeld dan u op grond van de voorwaarden verplicht bent.

Wat te doen indien uw verzekeraar weigert uw schade te vergoeden?

Indien u een claim indient bij uw verzekeraar en deze wordt afgewezen, moet u zichzelf hier niet zonder meer bij neerleggen. Vaak heeft u namelijk wel degelijk recht op een (hogere) vergoeding dan u in eerst instantie wordt toegekend. Dit kan zelfs het geval zijn indien u het inderdaad zo is dat u wat betreft het ontstaan van de schade een verwijt valt te maken, of het inderdaad zo is dat u een vragenlijst niet helemaal correct hebt ingevuld. Ook indien u de schade later heeft gemeld dan u eigenlijk had moeten doen betekent dat niet per definitie dat de verzekeraar uw claim mag afwijzen.

Het is dan ook verstandig om goed uit te (laten) zoeken of een afwijzing van uw verzekeraar wel terecht is.

Wij zijn u graag van dienst!

Geschillen met uw verzekeraar zijn juridische gezien vaak erg complex. Daarnaast zijn de meeste verzekeraars miljardenbedrijven die niet zomaar hun ongelijk toe zullen geven. Het is voor de meeste consumenten die een geschil hebben met hun verzekeraar dan ook verstandig om de bijstand te zoeken van een specialist.

De juristen van Dynamiet Nederland zijn gespecialiseerd in de wet- en regelgeving omtrent verzekeringen, en zullen er alles aan doen om er voor te zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft. In eerste instantie proberen wij tot een minnelijke oplossing te komen, maar indien nodig schuwen wij een gang naar de rechter niet.

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Wij bespreken graag en geheel vrijblijvend de mogelijkheden met u.