Veelgestelde vragen

Ik heb een negatieve BKR registratie. Waarom krijg ik geen lening of hypotheek?

De kredietverstrekker raadpleegt bij het beoordelen van uw lening- of hypotheekaanvraag het BKR register. Wanneer zij één of meerdere negatieve registraties (A1, A2 etc) zien, zullen zij in de meeste gevallen besluiten u geen lening of hypotheek te verstrekken. De kredietverstrekker ziet u namelijk als een potentiële wanbetaler.

Verstrekken jullie ook leningen of hypotheken?

Nee, wij verstrekken geen leningen of hypotheken. 

Wat is een BKR registratie?

Iedereen met een lening, roodstand, creditcard of een kredietfaciliteit bij een postorderbedrijf staat geregistreerd. Zodra u een krediet hebt afgesloten worden de gegevens van de overeenkomst aangemeld bij het BKR. Zolang er geen sprake is van een (geregistreerde) achterstand, spreekt men van een 'positieve registratie''. De registratie wordt 5 jaar nadat het krediet volledig is afgelost verwijderd uit het bestand van het BKR.

Voor meer informatie over BKR-registraties verwijzen wij u door naar deze pagina.

Wat is een negatieve BKR registratie?

Staat u negatief geregistreerd bij het BKR, dan betekent dat doorgaans dat u een betalingsachterstand heeft gehad van 60 dagen of langer. Er wordt dan een code (A1, A2, A3 etc.) bij uw BKR registratie geplaatst. Deze code blijft minstens 5 jaar zichtbaar. In bijna alle gevallen wordt u in die periode geweigerd bij het aanvragen van een lening of hypotheek. De bank ziet u namelijk als een potentiële wanbetaler.

Wat betekenen de gemelde coderingen?

Code A: Er is een betalingsachterstand geweest van 60 dagen of langer.
Code 1: Er is, nadat er een achterstand in de betalingen is afgelopen, een aflossings- of schuldregeling getroffen.
Code H: De betalingsachterstand is ingelopen.
Code 2: De vordering is geheel opeisbaar gesteld.
Code 3: De vordering is intern afgeboekt of er is finale kwijting verleend.
Code 4: De kredietnemer bleek/blijkt onbereikbaar.

Voor uitgebreide informatie over BKR coderingen verwijzen wij u door naar onze BKR codering pagina. 

Hoelang blijven mijn gegevens geregistreerd?

Zodra u een krediet hebt afgesloten worden de gegevens van de overeenkomst aangemeld bij het BKR. Dit blijft zo gedurende de gehele looptijd van het krediet. Is het krediet beëindigd? Dan krijgt u een einddatum, waarna de bewaartermijn begint te lopen. Uw gegevens blijven dan nog 5 jaar zichtbaar in het systeem van het BKR.

Hoe kom ik erachter wie mij heeft geregistreerd?

U heeft recht op inzage van uw gegevens bij het BKR. Om erachter te komen wie u heeft geregistreerd dient u uw gegevens op te vragen. U kunt uw gegevens via uw eigen kredietgegevens online opvragen via de website van het BKR.

Voor meer informatie over het opvragen van uw kredietgegevens verwijzen wij u door naar deze pagina.

Wat zijn de kosten?

Om te beginnen houden wij een telefonisch adviesgesprek met u om vrijblijvend uw situatie te beoordelen. Als wij mogelijkheden zien, kunnen wij u (indien gewenst) direct aanmelden.

Prijs vanaf €199,-

Hoe lang duurt het voor ik resultaat krijg?

Iedere situatie is uniek en daarom zal het tijdsbestek per persoon worden beoordeeld. Sommige zaken kunnen wij in enkele weken oplossen en andere zaken kunnen enkele maanden duren. Daarom zullen wij u vooraf een indicatie geven van het tijdsbestek.

Wat gebeurt er als ik het WSNP-traject heb doorlopen?

Wanneer u de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen met succes heeft doorlopen en de rechter aan u de schone lei heeft verleend, moet de kredietverstrekker hiervan melding doen bij BKR. De kredietverstrekker dient een werkelijke einddatum bij de kredietovereenkomst te melden. Andere kredietaanbieders kunnen daardoor zien dat het krediet is beëindigd.

Voor meer informatie over het WSNP en BKR-registraties verwijzen wij door naar deze pagina.

Kunnen BKR registraties altijd worden verwijderd?

Nee, BKR registraties kunnen niet altijd worden verwijderd, en dit zouden wij ook niet willen. Een BKR registratie hoort namelijk consumenten te beschermen tegen overkreditering en kredietverstrekkers tegen financiële risicio's. Wanneer er sprake is van overkreditering of er is een grote kans op wanbetaling, dan is het onverantwoord om een BKR-registratie te laten verwijderen.

Moet ik voorzichtig zijn met de geschillencommissie van het BKR?

De Geschillencommissie van het BKR is opgericht door het BKR. Het BKR en kredietverstrekkers adviseren consumenten om een procedure bij de Geschillencommissie te starten. Maar zonder juridische BKR kennis en ervaring, missen consumenten vaak cruciale punten tijdens de schriftelijke rondes en hoorzitting. Als een procedure dan wordt verloren, heeft u geen andere keus dan zich hier bij neer te leggen. De uitspraak is namelijk bindend en daarom kunt u de zaak niet nogmaals (in hoger beroep) aanvechten. Daarnaast is een groot nadeel dat een procedure bij de Geschillencommissie makkelijk 12 maanden kan duren. 

Succes bij de Geschillencommissie is overigens niet gegarandeerd, tonen cijfers. Van 335 zaken die de afgelopen twee jaar aanhangig zijn gemaakt, kregen 30 consumenten uiteindelijk gelijk. 86 procent van de zaken werd überhaupt niet inhoudelijk behandeld, bijvoorbeeld vanwege niet-ontvankelijkheid. Bron: Helaas, geen nieuw huis dankzij BKR.

Kan ik een garantie krijgen?

Als juridische dienstverlener zijn wij kritisch in het aannemen van opdrachten. Dit betekent onder andere dat wij u alleen aan zullen nemen als cliënt indien wij er in beginsel van overtuigd zijn dat de kans op een positief resultaat redelijk tot groot is. Alvorens wij een opdracht aannemen maken wij een reële inschatting van de haalbaarheid van uw zaak. Toch is het belangrijk om te weten dat wij u wat betreft het resultaat geen garantie kunnen bieden. 

Wat doet het BKR?

Kredietverstrekkers zijn op grond van de wet verplicht om kredieten te registreren. Het doel hiervan is het voorkomen van overkreditering en problematieke schulden bij consumenten, en het beperken van financiële risico’s van kredietverstrekkers. Om deze reden hebben kredietverstrekkers in 1956 de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel opgericht. Het BKR is geen overheidsinstelling. De taak van het BKR is het bijhouden van kredietregistraties in Nederland. Dit gebeurt in het Centraal Krediet Registratiesysteem (CKI).

Men spreekt in eerste instantie van een positieve BKR registratie. Van een dergelijke registratie ondervindt u in principe geen hinder. Dit wordt anders wanneer er zich tijdens de aflossing problemen voordoen; in dat geval zal de kredietverstrekker de registratie doorgaans negatief melden door middel van een codering (A1, A2, A3 of A4). Op die manier kunnen kredietverstrekkers zien of u een goede of slechte betaler bent. Als u eenmaal in het systeem voorkomt, komt u er lastig weer uit. De registratie blijft namelijk nadat het krediet is ingelost nog 5 jaar staan.

Kan ik mijn negatieve registratie toelichten om een krediet te krijgen?

In het verleden kon u als consument bij de aanvraag van een nieuw krediet uw negatieve BKR registratie toelichten. De bank beoordeelde vervolgens of u een goede verklaring had en kon alsnog besluiten het krediet te verstrekken. Helaas gaat dat vandaag de dag niet meer op. Omdat banken steeds meer productiebedrijven zijn geworden, nemen zij de tijd niet meer om elke zaak individueel te beoordelen. Banken geloven dat dit hen meer zou kosten dan opleveren. Daardoor betekent een negatieve BKR registratie vrijwel direct een afwijzing op een krediet- of hypotheekaanvraag. Verwijdering van een negatieve BKR registratie is dan ook vaak noodzakelijk om een hypotheek of een lening af te kunnen sluiten.

Hoe verwijderen wij registraties?

Het laten verwijderen van een BKR-registratie is een specialisatie op zich en dit vereist kennis, kunde en ervaring. Elke situatie is uniek en daarom leveren we maatwerk. Onze specialisten beschikken over unieke expertise van de relevante wetgeving. Daarnaast beschikken zij over een uitgebreid netwerk van contacten bij banken en kredietverstrekkers.

Onze werkzaamheden bestaan over het algemeen uit: het opvragen van de dossiers bij de kredietverstrekkers, een onderzoek naar de documentatie, het indienen van de verzoeken tot verwijdering, het versturen van sommatieverzoeken en het onderhandelingsproces. Soms is er meer werk nodig om een zaak af te handelen en soms minder. Dat is afhankelijk van de situatie. 

Een procedure bij de rechtbank behoort ook tot de mogelijkheden, maar dat komt gelukkig zelden voor.

Waarom is Dynamiet opgericht?

Dynamiet Nederland is opgericht na een uitspraak van de Hoge Raad uit 2011. Na het ontdekken van deze uitspraak hebben wij maandenlang aanvullend onderzoek gedaan naar het BKR en zijn systeem. Hieruit is een schokkende conclusie gekomen: het systeem van het BKR ligt niet in lijn met de wet.

Een consument zit als het ware gebonden aan een systeem dat vol zit met gaten en dat op verschillende manieren in strijd is met de wet. Al deze punten – en met name de belangenafweging van de Hoge Raad – zijn de basis geworden van onze dienstverlening.

Kunnen terechte registraties ook verwijderd worden?

In één woord: ja. Op grond van de wet en een uitspraak van de hoogste rechter in Nederland zijn kredietverstrekkers vaak zelfs verplicht om een terechte registratie te verwijderen. Daarnaast hebben ook lagere rechters vaker geoordeeld dat terechte registraties verwijderd moeten worden. Bekijk hiervoor onze resultaten.

Let op

Of een terechte registratie verwijderd kan worden is afhankelijk van meerdere factoren. Heeft u problematieke schulden en geen (groot) belang bij een verwijdering, dan is het niet mogelijk om uw terechte registratie te laten verwijderen. Dit heeft te maken met het feit dat u dan beschermt dient te worden tegen verdere financiële schulden.

Kan ik het ook zelf proberen?

Onterechte BKR-codering

Heeft u een onterechte BKR-codering, dan kunt u - afhankelijk van de type fout - de fout voorleggen aan de kredietverstrekker die de registratie heeft ingevoerd. Veel mensen lopen echter vast in de bureaucratie en juridische taal. Komt u niet tot een oplossing, neem dan contact op met ons.

Terechte BKR-codering

Heeft u een terechte BKR-codering, dan raden wij het u af om zonder ervaring en expertise zelf aan de slag te gaan. Een klein foutje kan fataal zijn en het cruciale verschil maken tussen het wel en niet verwijderen van de BKR-codering. Krijgt u een afwijzing, dan kunnen wij deze vaak niet meer aanvechten bij de kredietverstrekker.

Welke contractsoorten staan er op een BKR-overzicht?

AK – Aflopende kredietovereenkomst

De afkorting AK staat voor aflopende kredietovereenkomst. Hieronder valt een aantal soorten kredieten: persoonlijke lening, uitgestelde betaling, operationele lease, financial lease en restschulden na vrijwillige verkoop van uw woning. De looptijd van het krediet is van tevoren vastgesteld door u en uw kredietverstrekker.

RK – Doorlopende kredietovereenkomst

De afkorting RK staat voor doorlopende kredietovereenkomst. Dit zijn kredieten waarbij u de mogelijkheid krijgt om binnen een vastgesteld limietbedrag geld op te nemen, zaken te kopen of diensten af te nemen. Hieronder vallen de winkelpassen, creditcards en doorlopende kredieten en limieten op de betaalrekening.

RO – Overige obligo’s

De afkorting RO staat voor overige obligo's. Hieronder vallen overige leningen en kredieten die niet onder een andere contractsoort kunnen worden ondergebracht. Een voorbeeld hiervan is een zakelijk krediet met een rechtspersoon.

Overige obligo's wordt alleen geregistreerd als er sprake is geweest van een betalingsachterstand van minimaal 90 dagen.

HY – Hypothecair krediet

De afkorting HY staat voor hypothecair krediet. Onder deze soortcode worden achterstanden op de hypotheek geregistreerd.

Hypotheek wordt alleen geregistreerd als er sprake is geweest van een betalingsachterstand van minimaal 90 dagen.

VK – Verzendhuiskrediet

De afkorting VK staat voor verzendhuiskrediet. Dit is een krediet dat verstrekt wordt door een thuiswinkelorganisatie, denk hierbij bijvoorbeeld H&M, Otto en Wehkamp.

SR – Schuldregeling

De afkorting SR staat voor schuldregeling. Hieronder vallen schuldbemiddeling, schuldsanering en een aanvraag voor een schuldregeling. Schuldbemiddeling wordt zonder bedrag gemeld. Een schuldsaneringskrediet wordt met bedrag gemeld.

Lees ook:

Wat betekenen de coderingen op uw BKR-overzicht?

Kan ik geld lenen zonder BKR?

Het is niet mogelijk om bij een Nederlandse bank of kredietverstrekker geld te lenen zonder een BKR toetsing. Meer informatie over geld lenen zonder BKR toetsing vindt u hier

Kan ik van een EVR en/of IVR registratie afkomen?

Een registratie in het EVA-register zorgt ervoor dat u voor de duur van 8 jaar geboycot wordt bij het verkrijgen van financiële producten. Vaak kan Dynamiet.nl helpen om voortijdig van de registratie af te komen. 

Voor meer informatie over EVR en IVR registraties verwijzen wij u door naar deze pagina

Kan ik een hypotheek met BKR afsluiten?

In sommige gevallen kunt u met een A-code een hypotheek met BKR afsluiten. De vordering waar de registratie betrekking op heeft dient dan wel volledig ingelost te zijn. Ook is het mogelijk om soms een hypotheek met AH-code af te sluiten. In beiden gevallen rekent de hypotheekverstrekker doorgaans een hogere rente, omdat u een zogenaamde risicogeval bent. 

Heeft u meerdere A- of AH-codes en/of een code 2, 3 of 4? In dat geval is het over het algemeen niet mogelijk om een hypotheek met BKR af te sluiten. Voor meer informatie over een hypotheek met BKR verwijzen wij u door naar deze pagina.

Wat is een BKR-toetsing?

Bij een kredietaanvraag raadpleegt de geldverstrekker het systeem van het BKR. De geldverstrekker verricht in dat geval een toetsing bij het BKR. Op deze manier kan de geldverstrekker zien wat er op uw naam staat geregistreerd en of het krediet verstrekt kan worden.

Voor meer informatie over een toetsing bij het BKR verwijzen wij door naar deze pagina.

Hoe doe ik een BKR check?

U kunt uw kredietgegevens checken door een online aanvraag te doen bij het BKR.

Voor meer informatie over het inzien van uw kredietgegevens verwijzen wij u door naar deze pagina.

Mijn schuld is verjaard, hoe kom ik ervan af?

Heeft u al geruime tijd niets van de schuldeiser vernomen? In dat geval kan het zo zijn dat uw schuld is verjaard. De schuld hoeft u dan niet terug te betalen. Daarnaast wordt de registratie bij het BKR beëindigd. Dynamiet.nl helpt om verjaarde schulden op te lossen.

Voor meer informatie over verjaring van schulden verwijzen wij u door naar deze pagina