BKR-registratie verwijderen, kan dat?

Een BKR-registratie blijft 5 jaar na aflossing van de schuld staan. In die periode wordt u als een zogenaamde ‘risicogeval’ gezien. In veel gevallen geeft dat een onjuist beeld. U kunt namelijk uw financiële zaken weer op orde hebben. Het doel van het BKR is immers om u te beschermen tegen verdere schulden. Maar wellicht is dat niet meer nodig. In dat geval wilt u de BKR-registratie verwijderen. Dynamiet helpt in dit soort gevallen om de registratie vroegtijdig te verwijderen, zodat het termijn van 5 jaar niet meer hoeft uit te zitten.

Hoe werkt het?

  • Stap 1. Gratis adviesgesprek
  • Stap 2. U stuurt de gevraagde documenten op
  • Stap 3. Juridische stappen
  • Stap 4 U ontvangt de uitslag

Wat zijn de kosten?

De ene zaak is de andere niet. De kosten kunnen daarom van zaak tot zaak verschillen. Dynamiet.nl bekijkt hoeveel tijd het gaat kosten om de zaak te behandelen. Op basis daarvan wordt een prijs bepaalt. 

Over het algemeen werken we met een 'no cure no pay methode' van 50%. Dat betekent dat wij 50% van de kosten vooraf rekenen voor de werkzaamheden die wij voor u zullen verrichten. Bij een succesvol verwijderde BKR-registratie wordt achteraf het restant van 50% in rekening gebracht. 

Bekijk hier de kosten.

Hoe verwijderen wij registraties?

Een BKR-registratie kan op twee verschillende manieren worden verwijderd. Op basis van een zogenaamde belangenafweging of vormfouten. Beide situaties worden hieronder besproken.

1. Belangenafweging

Het belang van het BKR is om de financiële sector te beschermen tegen financiële risico’s. Daarentegen kan een consument een (zwaarwegend) belang hebben voortijdig van een BKR-registratie af te komen. We zullen daarom een afweging moeten maken tussen beide belangen. Welk belang weegt zwaarder? Wilt u bijvoorbeeld een lening voor een mooie auto of om een droomreis te maken, dan heeft u wel een belang maar geen goed belang. Een lening voor het kopen van een woning voor huisvesting wordt over het algemeen wel gezien als een goed belang. Daarbij spelen ook andere zaken, zoals uw financiële situatie een rol. Het komt er op neer dat als uw belang zwaarder weegt dan het belang van de financiële sector dan kan de kredietverstrekker verplicht worden om de (terechte) BKR-registratie voortijdig te verwijderen.

2. Vormfouten

Vormfouten zijn fouten die gemaakt zijn tijdens het registratieproces. Een kredietverstrekker dient zich bij het registreren te houden aan regels. De praktijk wijst uit dat er bij het registreren van de negatieve codes veel fouten worden gemaakt. Fouten in het registreren van de datum, fouten in het aanschrijven van de schuldenaar, fouten in het waarborgen van de termijnen, fouten in het updaten van de coderingen en nog veel meer. Deze fouten dienen te worden gerectificeerd. Herstel van deze fouten kan regelmatig leiden tot verwijdering van uw BKR-registratie of in ieder geval van bepaalde bijzonderheidscoderingen. 

Specialistisch werk

Bij het laten verwijderen van BKR-registraties komt veel kijken. Niet voor niets werken wij met juristen en advocaten om zaken opgelost te krijgen. Omdat iedere zaak uniek is levert Dynamiet.nl van geval tot geval maatwerk. 

Onze werkzaamheden bestaan over het algemeen uit: het opvragen van de dossiers bij de kredietverstrekkers, een onderzoek naar de documentatie, het indienen van de verzoeken tot verwijdering van de BKR-registratie, het versturen van sommatieverzoeken en het onderhandelingsproces. 

Kunnen terechte registraties worden verwijderd?

Een terechte registratie is een registratie die volgens de voorwaarden van het BKR is gemeld. Vaak is er dan sprake geweest van een betalingsachterstand van minimaal 2 maanden. Ondanks deze betalingsachterstand kan de terechte registratie in bepaalde gevallen worden verwijderd. Het gaat hier dan over de belangenafweging. De belangenafweging houdt in dat het geen wat er is gebeurt (betalingsachterstand) staat niet in verhouding tot de hinder die u ervaart (krediet verkrijgen).

Kunnen zware (A3) coderingen worden verwijderd?

Een lichte codering is een A, A1 of een A H codering. Een zware codering is een A2, A3 of A4. Met slechts één lichte codering is het soms wel mogelijk om een hypotheek af te sluiten. Het afsluiten van een krediet is over het algemeen niet mogelijk met een lichte codering. Met meerdere lichte coderingen of een zware codering is in principe niet mogelijk om een krediet, lening of hypotheek af te sluiten.

Of een BKR- codering verwijderd kan worden hangt niet af van de zwaarte. Het gaat onder andere om de omstandigheid die hebben geleid tot de achterstand, uw belang en uw huidige financiële situatie. Wilt u weten of uw A, A2, A3 of misschien wel A4 codering verwijderd kan worden? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

BKR-registratie verwijderen na WSNP

Na afronding van het WSNP heeft u een schone lei. Veel mensen denken dan dat de BKR-registratie verwijderd worden. Helaas is dit niet het geval. Na het WSNP staat u nog 5 jaar negatief geregistreerd. Volgens de voorwaarden van het BKR is dit terecht. Maar dit is lang niet altijd het geval. Ook u heeft recht op een belangenafweging. Echter, de praktijk wijst uit dat kredietverstrekkers moeilijk doen bij het verwijderen van registraties met betrekking tot de WSNP. Dit komt omdat er een sanering heeft plaatsgevonden op de schulden. U krijgt een A3 codering. De kredietverstrekkers vinden dat ze al genoeg voor u hebben gedaan en hebben verlies gemaakt op uw lening. Aan de andere kant zit er vaak een verhaal achter het WSNP. De meeste mensen staan al jaren in het systeem. Situaties zijn verandert en men wil een huis kopen. Kortom, het is niet onmogelijk om dergelijke registraties te verwijderen, maar wel moeilijk.  Meer weten over registraties verwijderen na WSNP? Bekijk ons blog schuldsanering en BKR-registratie.

Of uw registraties na afronding van de WSNP verwijderd kunnen worden hangt af van alle omstandigheden. Neem hiervoor contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

BKR verwijderen banken

Het zou eigenlijk niet mogen uitmaken welke bank u bij het BKR heeft geregistreerd. Het zou namelijk om de aard van de zaak moeten gaan. Helaas wijst de praktijk uit dat de ene bank de andere niet is. Daarom gaan banken zoals Rabobank, ABN Amro, ING en ICS verschillend om met het verwijderen van BKR-registraties.