Ga naar het resultatenoverzicht

Cliënt Dynamiet wint rechtszaak Vesting Finance

donderdag 21 september 2017

Onze cliënt heeft in 2010 een klein krediet afgesloten bij Neckermann. Tot aan de verhuizing van haar ouderlijke woning naar haar nieuw huis in juli 2016 heeft cliënt netjes betaald. Vervolgens is een achterstand ontstaan. De herinneringsbrieven zijn gestuurd naar het oude adres. Onze cliënt werd aangemaand voor een bedrag van € 72,-. Uiteindelijk is het krediet opgezegd en is de gehele restvordering (€165,47) opeisbaar gesteld. Binnen een zeer korte periode zijn de betalingen verricht en is het probleem opgelost.

Althans, dat dacht cliënt. Vesting Finance had cliënt geregistreerd met een A2-codering. Daarom hebben wij Vesting Finance verzocht de BKR-registratie te verwijderen op grond van een belangenafweging. Vesting Finance weigerde dit te doen.

De rechtbank overweegt dat de registratie verwijderd moet worden. Er is weliswaar een achterstand geweest, maar onze cliënt heeft toegelicht dat dit door de verhuizing komt. Zij heeft nooit op het juiste adres een brief ontvangen, waardoor zij nooit op de hoogte is gesteld van de achterstand. Daarnaast heeft onze cliënt binnen een paar maanden contact opgenomen met Vesting Finance, een betalingsregeling getroffen en het gehele krediet voldaan. Voorts geldt dat Vesting Finance geen enkele schade heeft geleden door de achterstanden en is er geen langdurige achterstand geweest.

Onder deze omstandigheden, zo overweegt de rechtbank, wordt onze cliënt door de BKR-registratie onevenredig in haar persoonlijke belangen getroffen. De vereiste belangenafweging moet dan ook in haar voordeel uitvallen.

Vesting Finance moet binnen twee weken de registratie verwijderen en alle proceskosten betalen.

Cliënt Dynamiet wint rechtszaak Vesting Finance