Wat zijn de resultaten?

In de procedure om de negatieve registratie te verwijderen is het van groot belang dat wij werken met volledige en juiste informatie. De verantwoordelijkheid om deze informatie aan te leveren ligt bij de cliënt zelf. Indien wij op basis van volledige en juiste informatie een procedure voeren zijn de kansen op succes groot, zoals ook blijkt uit de cijfers. Zo laten de cijfers van het jaar 2016 zien dat het overgrote deel van de cliënten die wij hebben geholpen weer een nieuw krediet kon afsluiten.

Het BKR heeft in februari 2017 haar regels aangescherpt. Ondanks deze aanscherping hebben wij op 28 juli jl. een zitting gewonnen tegen het BKR, waarin de rechter heeft geoordeeld dat het BKR met haar nieuwe beleid onterecht voorbij is gegaan aan het belang van de consument. Naar aanleiding van deze zitting zijn er voor ons nieuwe mogelijkheden ontstaan om onze cliënten te helpen in hun situatie. De kans dat wij u met uw negatieve registratie kunnen helpen is daarmee nog steeds groot, nu steeds algemener bekend wordt dat het BKR-beleid in strijd is met de wet. Dit is recent ook aangekaart door het NRC, die hier een uitgebreid artikel aan heeft gewijd.

Laat u niet afschrikken door dit nieuwe beleid. Juist gezien het feit het BKR zich niet houdt aan geldende wet- en regelgeving hebben wij meer mogelijkheden gekregen om u met uw probleem te helpen. Wij gaan graag met u het gesprek aan om deze mogelijkheden te bespreken.

Onze rechtszaken

Als het enige specialistische kantoor in Nederland starten we geregeld rechtszaken tegen het BKR en kredietverstrekkers. Meestal schikt de tegenpartij al voor de zitting; dit houdt in dat de registratie alsnog wordt verwijderd, zonder dat een rechter hier uitspraak over hoeft te doen. Hieronder kunt u een aantal van onze uitspraken en schikkingen vinden. Voor meer uitspraken kunt u contact met ons opnemen.

donderdag 24 augustus 2017

Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) heeft een tweede rechtszaak tegen een cliënt van Dynamiet Nederland geschikt. Zij durven het niet aan deze zaak voor de rechter uit te vechten. De registratie is alsnog direct verwijderd.

vrijdag 28 juli 2017

Het BKR wilde niet meewerken aan het verwijderen van de A2-codering van cliënt. De rechter heeft het BKR veroordeelt om de registratie binnen 7 dagen te verwijderen met een dwangsom van maximaal € 50.000,-.

vrijdag 27 november 2015

Het BKR start een rechtszaak tegen Dynamiet, maar verliest dit vervolgens. Volgens de rechtbank kunnen terechte registraties wel verwijderd worden.

donderdag 23 april 2015

Cliënt vroeg ICS om de rechtmatigheid van zijn registratie aan te tonen. De rechtbank veroordeelt ICS in de proceskosten, omdat zij verzuimt had om tijdig de gevraagde stukken aan te leveren.

Vorige 1 2 Volgende