Kan ik een huis kopen met BKR?

Op 11 augustus 2021 geschreven door drs. Vera van der Vliet
  • Jurist BKR-registraties

Veel mensen lopen rond met de vraag “Kan ik een huis kopen met BKR registratie op mijn naam?” Vaak lijkt het een onbegonnen zaak, maar wanhoop niet direct.

Een BKR-registratie hoeft het kopen van een huis namelijk niet per definitie in de weg te staan. Het hangt af van het type registratie waar u mee te maken heeft.

Ook is het in veel gevallen heel goed mogelijk om van een BKR-registratie af te komen, wanneer die u onevenredig veel hindert in het vormgeven van uw leven.

Waarom een BKR-registratie invloed heeft op het kopen van een huis

Een BKR-registratie is een notering van een schuld, lening of krediet dat u bent aangegaan. Hiervan wordt een overzicht bijgehouden door het BKR, oftewel: het Bureau Krediet Registratie.

Dit overzicht – uw kredietoverzicht – is inzichtelijk voor andere kredietverstrekkers. Zij gebruiken dit om te bepalen hoe verantwoord het is om u een (nieuw) krediet te verstrekken.

Dat geldt dus ook voor het kopen van een huis. Bij het bepalen of – en zo ja, hoeveel – hypotheek u kunt krijgen, kijkt een kredietverstrekker naar uw kredietwaardigheid. Oftewel: hoe financieel gezond u bent wat betreft uw kredietoverzicht.

Hierbij wordt grofweg onderscheid gemaakt tussen positieve en negatieve BKR-coderingen.

Huis kopen met een positieve BKR-codering

Een positieve BKR-codering is simpelweg de registratie van een door u aangegane lening of krediet. Zolang u geen betalingsachterstanden oploopt, blijft de registratie positief.

Is het krediet volledig terugbetaald? Dan wordt de registratie afgesloten (te herkennen aan een einddatum bij de notering).

Zo’n afgesloten, positieve BKR-codering zal u niet in de weg zitten bij het kopen van een huis.

Is de registratie nog actief, dus is het krediet nog niet (volledig) terugbetaald? Dan zal dit ervoor zorgen dat u een minder hoge hypotheek kunt afsluiten. De maandelijkse betalingsverplichting die u nog heeft, is immers van invloed op het bedrag dat u maandelijks kunt aflossen op de hypotheek.

Een hypotheekverstrekker zal u dan ook een minder hoog bedrag willen lenen.

Huis kopen met een negatieve BKR-codering

Een negatieve BKR-codering is het gevolg van een betalingsachterstand die is ontstaan op het krediet of de lening. Dit is te herkennen aan een “A” code bij het krediet in kwestie: een Achterstandsmelding.

Zolang zo’n achterstand actief is, zal het vrijwel onmogelijk zijn een hypotheek met BKR te krijgen. U heeft immers al een betalingsachterstand bij een andere kredietverstrekker.

Nadat de achterstand is ingelopen, wordt de A omgezet in een code H, oftewel een Herstelmelding. Ook al is de betalingsachterstand nu opgelost, voor hypotheekverstrekkers blijft dus zichtbaar dat u een achterstand hebt gehad.

Dit zal het kopen van een huis bemoeilijken.

Het vervelende is, dat een BKR-registratie tot vijf jaar blijft staan, ook nádat het volledige krediet is terugbetaald. Ook al is de registratie dan afgesloten, er blijft in dit geval zichtbaar dat u in het verleden een achterstand op betaling heeft gehad.

Dat kan u lelijk in de weg zitten bij het kopen van een huis. Erg zuur natuurlijk, zeker wanneer het ging om een probleem uit het verleden, maar u inmiddels financieel volstrekt gezond bent en verder wilt met uw leven.

In die gevallen kunnen de specialistische BKR-juristen van Dynamiet Nederland helpen met een BKR-registratie verwijderen. Wij bemiddelen namens u bij de kredietverstrekker waar de registratie betrekking op had, om hen te bewegen de registratie te laten verwijderen. Zodat u verder kunt met uw leven en toch dat droomhuis kunt kopen.

Weten wat we voor u kunnen betekenen? In het gratis en vrijblijvend adviesgesprek brengt een van onze specialisten samen met u de situatie en uw kansen in beeld!

Intakegesprek aanvragen
Intakegesprek aanvragen Bellen